Łukasz Gałczyński, ARP: Pracownicy kluczowym zasobem dla polskiego przemysłu

Łukasz Gałczyński, wiceprezes ARP
Łukasz Gałczyński, wiceprezes ARP
ARP ma pomysł na to, jak zwiększyć zasoby pracowników dla polskiego przemysłu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Musimy pamiętac, że rynek już tu i teraz ma swoje potrzeby, które nie zawsze są innowacyjne, musimy więc bilansować szkolenie pracowników nie tylko w perspektywie kilkunastu lat, ale i obecnej sytuacji - mówi wiceprezes ARP, Łukasz Gałczyński.

Jednym z działań podejmowanych przez ARP, jest m.in. organizacja konferencji Kadry dla Przemysłu.

Najbliższa edycja odbędzie się 8 listopada w Warszawie w Centrum Olimpijskim, przy Wybrzeżu Gdyńskim 4. Podczas konferencji przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz instytucji państwowych, będą mogli wymieniać doświadczenia i dyskutować m. in. o wyzwaniach na rynku pracy, zawodach czy pracownikach przyszłości, wodorze i zielonej rewolucji, a także o tym jak przygotować się na przyjęcie dużej inwestycji – rola samorządu, specjalnej strefy ekonomicznej oraz instytucji edukacyjnych.

Wśród tematów eksperci zgromadzeni na wydarzeniu poruszą wpływ obecnych wyzwań gospodarczych i społecznych na rynek pracy, ocenią, które zawody i kompetencje są dziś najbardziej potrzebne pracodawcom oraz jak zbudować zespół złożony z pokolenia 50+. Paneliści będą rozmawiali również o współczesnym modelu pracy hybrydowej oraz o sposobach na integrację cudzoziemców.

Na wieczornej Gali, zostaną wręczone nagrody laureatom IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, licencjackie, oraz inżynierskie z zakresu:

  • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem
  • zarządzanie w grupach kapitałowych
  • wodór i zielona rewolucja

Konkurs skierowany jest do studentów Państwowych Wyższych Uczelni i Szkół Zawodowych zrzeszonych przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Honorowy patronat nad konkursem objął Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY