Kolejny krok do polskiego samochodu elektrycznego. Jest umowa w sprawie rozwoju technologii

Kolejny krok do polskiego samochodu elektrycznego. Jest umowa w sprawie rozwoju technologii
ElectroMobility Poland, Polska Grupa Motoryzacyjna oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisały list intencyjny dotyczący bliskiej współpracy. Chcą zaangażować jak największą liczbę rodzimych przedsiębiorców do łańcucha dostaw Izery – marki polskich samochodów elektrycznych. Planują także wykorzystanie potencjału Sieci Badawczej Łukasiewicz w opracowaniu technologii do pojazdu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

–  Projekt budowy polskiej marki samochodów elektrycznych opieramy na solidnych podstawach – mówi Piotr Zaremba, prezes spółki ElectroMobility Poland.

– Jesteśmy świadomi potencjału, jaki posiadają polskie firmy działające w branży automotive. Motoryzacja jest drugim co do wielkości sektorem przemysłowym w Polsce. Sam segment produkcyjny zatrudnia ponad 200 tys. osób. Chcemy, żeby polskie firmy w możliwie jak najszerszym zakresie uczestniczyły w budowie łańcucha dostaw dla Izery. Jesteśmy przekonani, że owocną współpracę z polskimi naukowcami i inżynierami umożliwi stworzenie własnych rozwiązań technologicznych, mogących konkurować z ofertami zagranicznymi. Budowa własnej marki motoryzacyjnej nada nowy impuls firmom i instytutom działającym w Polsce w obszarze elektromobilności - dodaje.

List intencyjny został podpisany 28 września w siedzibie Łukasiewicz-Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przez prezesów: ElectroMobility Poland – Piotra Zarembę, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej  – Adama Sikorskiego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Piotra Dardzińskiego. 

Sygnatariusze listu zadeklarowali podjęcie współpracy, która ma zmierzać do tego, żeby jak największa liczba polskich podmiotów była włączona do procesu polonizacji łańcucha dostaw w ramach projektu prowadzonego przez spółkę ElectroMobility Poland. Chodzi o to, żeby rozwiązania, nad którymi pracują polscy naukowcy, stosowane w produktach oferowanych przez rodzime firmy, mogły być wykorzystywane w procesie produkcji samochodów elektrycznych oraz niezbędnej do ich funkcjonowania infrastruktury.

Olbrzymią rolą, jaką w rozwoju polskiej gospodarki może odegrać uruchomienie produkcji polskich aut elektrycznych dostrzega Polska Grupa Motoryzacyjna, stowarzyszenie, które zrzesza wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. 

– Współpraca z polską marką samochodów elektrycznych jest szansą dla umocnienie rynkowej pozycji naszych firm, które już wykazują duże zainteresowanie rozwojem technologii związanej z elektromobilnością. Chodzi m.in. o projektowanie i produkcję baterii litowo-jonowych, akumulatorów, ładowarek, czy rozwijanie technologii w dziedzinie tworzenia specjalnych powłok lakierniczych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych. To zainteresowanie będzie miało tendencję wzrostową, biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności – ocenia Adam Sikorski, prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.

– Liczymy także na transfer technologii, która może być wykorzystywana także przy okazji  innych projektów  związanych z mobilnością - dodaje.

Niezwykle istotnym elementem planu, który realizuje spółka ElectroMobility Poland jest nawiązanie współpracy z ekspertami prowadzącymi projekty badawczo-rozwojowe związane z elektromobilnością. W Polsce najwyższymi kompetencjami naukowo-badawczymi w tym zakresie dysponuje powołana w ubiegłym roku Sieć Badawcza Łukasiewicz, tworzona przez 33 instytuty w całej Polsce. Prowadzi badania nad innowacyjnymi środkami transportu, magazynowaniem i przetwarzaniem energii (ogniwa paliwowe, superkondensatory, baterie i akumulatory). Ma także kompetencje m.in. w doborze, implementacji i konfiguracji napędu elektrycznego, magazynu energii oraz pozostałych podsystemów pojazdów. Naukowcy i inżynierowie prowadzą prace nad programowaniem komputerów pokładowych pojazdów elektrycznych oraz badaniami laboratoryjnymi tych napędów. Realizują akredytacje PCA do badań akumulatorów i baterii w zakresie ich właściwości: elektrycznych, fizycznych i mechanicznych. Instytuty mają także znaczący potencjał do kooperacji z producentami części samochodowych, nie tylko pojazdów elektrycznych. 

– Jednym z kierunków strategicznych Łukasiewicza jest wsparcie branży motoryzacyjnej, która jest drugą największą branżą polskiej gospodarki, a jej produkcja wynosi średnio 13% PKB. Łukasiewicz jako sieć interdyscyplinarnych instytutów, a przede wszystkim grupa ponad 4500 naukowców, ma szerokie kompetencje do pełnienia funkcji kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego dla projektu samochodu elektrycznego Izera. W ramach grupy Inteligentna Mobilność już dziś mamy wiedzę i umiejętności możliwe do wykorzystania przez biznes, który razem z nami będzie rozwijał technologie poszczególnych komponentów pojazdu. Projekt to także znacząca szansa na rozwój dla polskich naukowców. Generuje silną i konkretną potrzebę rozwoju technologii, stając się dla nas realnym wyzwaniem do wspierania polskiego biznesu – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ