Jest porozumienie o współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą

Serwis dla Ukraińców
Serwis dla Ukraińców, fot. Shutterstock
Podczas polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych w Kijowie pod przewodnictwem obu premierów Mateusza Morawieckiego i Denysa Shmyhala, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda razem z wicepremier Ukrainy Julią Svirydenko podpisali porozumienie o współpracy gospodarczej w zakresie instrumentów wsparcia handlu między obu naszymi krajami.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Konsultacje międzyrządowe między Polską a Ukrainą odbyły się po raz pierwszy. Polska jest również pierwszym krajem od początku inwazji rosyjskiej, który spotkał się z rządem ukraińskim w tej formule. Podczas rozmów omawiano możliwości rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy handlowej, usprawnienie importu i eksportu oraz wsparcie Ukrainy w odbudowie. Priorytetem jest pomoc Ukrainie w zwiększeniu eksportu towarów rolno-spożywczych na rynki światowe, również w obliczu liberalizacji handlu z UE, jak również w dostawach do Ukrainy kluczowych towarów.

- Wierzymy, że polskie firmy będą mogły wspierać Ukrainę w odbudowie. Służymy naszym wsparciem, aby proces ten odbywał się w zgodzie ze standardami UE, co jest szczególnie istotne w związku z wnioskiem Ukrainy o członkostwo w UE. Ukraina może liczyć na nasze wsparcie w procesie akcesyjnym - podkreślił minister Buda.

- Jak najszybsze przywrócenie mocy produkcyjnych w ukraińskiej gospodarce ma fundamentalne znaczenie dla jej odbudowy. Jesteśmy gotowi na pogłębiony dialog, w którym mogłaby uczestniczyć także Polska Agencja Inwestycji i Handlu, polskie specjalne strefy ekonomiczne czy Towarzystwo Funduszy Inwestycji PFR - dodał.

Oto najlepiej płatne zawody

Najważniejsze zapisy podpisanego porozumienia przewidują:

  • wzmocniony dialog między MRiT a ministerstwem gospodarki Ukrainy na temat importu i eksportu, w tym również wyznaczenie punktów kontaktowych do informowania o barierach w handlu, ograniczeniach w płatnościach międzynarodowych i środkach ochronnych;
  • zobowiązanie do ustanowienia instrumentu ochrony ubezpieczeniowej dostaw towarów i usług. Taki instrument, jako wyraz kolejnego wsparcia udzielanego Ukrainie przez Polskę, ma na celu wsparcie Ukrainy w dostawach kluczowych towarów;
  • kontynuowanie współpracy w duchu otwartego handlu i unikania wprowadzania nieuzasadnionych środków ochronnych wobec producentów drugiej strony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ