Jak powinniśmy wzmacniać pozycję kobiet w firmach? Podcast

Kobiety w finansach
Kobiety w finansach, fot. Shutterstock
Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy jest niezbędne do zapewnienia równości płci w społeczeństwie. Idzie za tym poprawa siły ekonomicznej kobiet, także tych przechodzących na emeryturę. Co więcej, stworzenie bardziej zróżnicowanej i integracyjnej siły roboczej ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstw.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Oto jak obalać stereotypy i poprawiać szanse życiowe i zawodowe kobiet. 

Na podstawie podcastu z udziałem:

Dominiki Bettman, liderki nowych technologii i ambasadorki kobiet w biznesie, GM Microsoft Poland;

Tomasza Kukulskiego, ekonomisty, biznesowego lidera, prezesa Bibby Financial Services.

 

Na co dzień mamy do czynienia ze stereotypami dotyczącymi ról zawodowych i opiekuńczych kobiet i mężczyzn. Są głęboko utrwalone w naszej mentalności. Tworzą balast przeszkadzający w rozwoju społecznym. Wprawdzie w zarządzaniu biznesem coś się zmienia, ale obraz całości – męskiej dominacji w systemie gospodarczym i społecznym - trwa, choć ugina się i kruszeje pod wpływem kryzysów. 

Poruszyć domino

 Same kobiety muszą sobie odpowiedzieć na pytanie - czy chcemy pełnić najważniejsze role w państwie, w firmach, społeczeństwie? Czy też ciągle uważamy, że jesteśmy nie dość dobre i powinnyśmy wycofać się do zacisza domowego? Efektem takiego wycofania jest chociażby duża luka płacowa pomiędzy przedstawicielami płci. I nawet, gdy w firmach na pozycjach porównywalnych ta luka nie istnieje, to nadal kobiety nie pracują masowo na szczytach hierarchii zawodów, przez co to zjawisko się utrwala. W Wielkiej Brytanii gender pay gap wynosi 18,4%. W Polsce jest o wiele większy w sektorze prywatnym niż publicznym – 15,7% vs. 3,8%.

Old school

Biznesowe KPI i paradygmat wzrostu całej gospodarki zostały zdefiniowane przez mężczyzn w poprzednim wieku. Pragnienie zysku i degradacja zasobów Ziemi doprowadziły nas już na klif katastrofy. Międzynarodowa społeczność ma tego świadomość i jej część postawiła na zrównoważony rozwój. 17 SDG’s UN, Zielony Ład w UE, zmiany proklimatyczne w Chinach czy Indiach zmierzają do kodowania nowego paradygmatu gospodarki. W UE zmiany równościowe są tak samo ważne, jak kwestie środowiska, bo łączą się z nowym stylem zarządzania i porządku społecznego. 

Jesteś sobą 

Kobieta wchodząc do pracy zazwyczaj zostawia osobowość za drzwiami. Obrazowo rzecz ujmując – pracuje tak, jakby jej nie było, bo wymaga się od niej „męskiego” zachowania. Gdy zmieni się i tu presja społeczna, gdy kobiety nie będą czuły obaw związanych z pokazaniem swojej osobowości i możliwości, firmy zyskają ich wielki potencjał. Nie chodzi tylko o wygrywanie zakrzepłej nuty, że „kobiety są emocjonalne”. Można zadać pytanie – są, ale w czym to przeszkadza? W biznesowych realiach współczesności emocjonalność rozumiana jest jako informacja i może być np. istotną podpowiedzią rynkową. Nie wspominając o walorach zarządzania rozproszonymi zespołami, które wymaga empatii. 

Według „Global Gender Gap Report 2020” kobiety w Europie Środkowowschodniej będą miały równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse dopiero w roku 2128. To za ponad wiek! 

Wyrównywanie szans zawodowych i życiowych ze względu na płeć to złożony problem, na który można odpowiedzieć szeregiem działań: 

Zapewnić kobietom takie same możliwości rozwoju zawodowego jak mężczyznom - w tym ubieganie się o awans – poprzez szkolenia, coaching, mentoring etc.

Hybrydowy model pracy, czyli elastyczne podejście do obowiązków, pozawala lepiej zorganizować dzień w podziale na role domowe i zawodowe.

Programy wspomagające dla młodych matek – zarówno pod kątem czasu pracy, jak i wsparcia rzeczowego, finansowego, instytucjonalnego (żłobki/przedszkola przy firmach).

Praca nad kulturą firmy, w której kobiety czują się komfortowo i wspierają w miejscu pracy oraz nie są narażone na dyskryminację czy molestowanie. Zgodne z zasadą, że nawet najlepsze rozwiązania nie przełamią uprzedzeń.

Ponadto firmy mogą zapewnić wsparcie kobietom, które wracają do pracy po przerwie w karierze lub chcą założyć własną firmę. Najlepiej zapytać społeczność firmową o to, co dla niej byłoby istotne jako rozwiązanie systemowe. 

Szklane schody 

 W grupie osób po studiach wyższych w Polsce 66% stanowią kobiety. Obecnie średni management w firmach to już w połowie pierwiastek żeński. Można spodziewać się, że w niedługim czasie obecne menadżerki średniego szczebla przynajmniej w części znajdą się na szczytach, przebijając szklany sufit. W czym pomaga tak samo statystyka, jak i ambicje kobiet. 

Oczywiście, że w środowiskach, w których wykluczenie jest normą, niewiele się zmieni. Takie miejsca są praktycznie skazane na marginalizację. Tworzenie kultury sprzyjającej włączaniu kobiet – i generalnie wszystkich -  pomoże zatrzymać i przyciągnąć najlepsze talenty. To niewyczerpane źródło energii. Wiedzą o tym światłe liderki i liderzy, traktując swój udział w zmianie jako historyczne zadanie i szasnę na przyszłość. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ