Różnorodność wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw

EAST NEWS EAST NEWS
Rozwój innowacyjności polskich firm zależy m.in. od dostępu do instrumentów finansowego wsparcia, których jest wiele i są różnorodne – podkreślają autorzy raportu „Rynek B+R+I w Polsce.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Rozwój innowacyjności polskich firm zależy m.in. od dostępu do instrumentów finansowego wsparcia, których jest wiele i są różnorodne – podkreślają autorzy raportu „Rynek B+R+I w Polsce.

Wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”, przygotowanego przez Crido Taxand, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz techBrainers.

Wśród źródeł tej pomocy w perspektywie finansowej UE 2014–2020 są Programy Operacyjne Inteligentny Rozwój (krajowe i regionalne), programy strategiczne NCBiR oraz ogólnounijny Horyzont 2020. Nowością jest dużo większa dostępność środków na projekty badawczo-rozwojowe poszczególnych branż, czyli tzw. programy sektorowe.

O wsparcie można się ubiegać, jeśli produkt jest innowacyjny lub rezultaty badań są nowością, a kwestie własności intelektualnej – uregulowane. Przedsiębiorstwa starające się o dofinansowanie zakupu nowych technologii czy wdrożenia produktu powinny także zwrócić uwagę na krajowe i regionalne tzw. inteligentne specjalizacje. Komisja Europejska proponuje, by taka specjalizacja stała się warunkiem wstępnym wsparcia inwestycji. Nabory wniosków ruszają z początkiem 2016 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY