HP Amplify Elevate 2023: „Future Ready – Together we win”

HP Amplify Elevate 2023: „Future Ready – Together we win”
Firma HP spotyka się w Warszawie z partnerami i rozmawia o możliwościach zacieśnienia współpracy oraz zwiększenia płynących z niej korzyści.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

– W czasie wydarzenia HP Amplify Elevate 2023: „Future Ready – Together we win” omówiono w jaki sposób firma HP zapewnia swoim partnerom większą elastyczność, możliwości rozwoju i przestrzeń do współpracy w ramach programu HP Amplify. HP Amplify to zaawansowany globalny  program partnerski stworzony z myślą o zorientowanej wokół potrzeb klienta erze cyfrowej. Opiera się na trzech głównych filarach (Wyniki, Możliwości i Współpraca) ukierunkowanych na zwiększenie efektywności, wiedzy i rentowności partnerów wszystkich typów (resellerów, partnerów detalicznych i dystrybucyjnych).

HP Amplify został zaprojektowany z myślą o dostosowaniu się do ewoluujących potrzeb klientów oraz rynku. Tym samym program pozwala zapewnić partnerom HP odpowiednie wsparcie na każdym etapie współpracy. Co więcej, jako pierwszy w branży, nagradza partnerów za efektywność, tworzone możliwości i wysoki poziom współpracy. To podstawa zaangażowania naszych partnerów – powiedział Paweł Miszkiewicz, Dyrektor Kanału Partnerskiego w HP Inc Polska – Planujemy nadal udoskonalać ten program w zależności od rozwoju naszego portfolio, zmieniającej się dynamiki rynku i, co najważniejsze, opinii naszych partnerów.

Inwestycje w wiedzę i rozwój partnerów

Kluczowym celem wydarzenia Amplify Elevate 2023 jest edukacja partnerów firmy. Spotkania szkoleniowe wychodzą jednak poza obszar standardowej wiedzy merytorycznej na temat grup produktowych producenta.

Program HP Amplify umożliwia partnerom uzyskanie dodatkowych korzyści, w tym m.in.: preferencyjnych warunków zakupowych, specjalnych ofert marketingowych, dostęp do dedykowanych zasobów i narzędzi biznesowych oraz danych opartych na wnioskach analitycznych, które pomogą przyspieszyć transformację cyfrową firm. Ponadto platforma HP Amplify Data Insights zapewnia partnerom natychmiastowy dostęp do bogatego zestawu danych i analiz, poruszających kwestię wpływu na proces zakupowy klienta. HP Amplify oferuje także dostęp do szkoleń, dzięki którym partnerzy HP zyskują wiedzę
i umiejętności potrzebne do efektywniejszej sprzedaży produktów, usług i rozwiązań oraz prowadzenia biznesu.

Wsparcie w zrównoważonym rozwoju

HP chce być najbardziej ekologiczną i odpowiedzialną firmą technologiczną na świecie — podejmującą pilne działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, ochrony praw człowieka i promowania równości cyfrowej. HP Amplify Impact to pierwszy na świecie, wielokrotnie nagradzany, program oceny partnerów, zasobów i szkoleń skoncentrowany wyłącznie wokół zrównoważonego rozwoju.

Program edukuje, mobilizuje i zachęca partnerów handlowych HP do tworzenia trwałych pozytywnych zmian i maksymalnego wykorzystania możliwości biznesowych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pomaga partnerom wyznaczać oraz realizować śmiałe i długoterminowe cele. Partnerzy, którzy przystąpią do HP Amplify Impact, dzięki współpracy z HP zyskają dostęp do rozbudowanego zaplecza inwestycji i inicjatyw firmy.

Posiadanie jasno określonego programu zrównoważonego rozwoju zapewnia wyraźną przewagę konkurencyjną. Obecnie HP Amplify Impact daje ponad 10 000 partnerów z 43 krajów możliwość wsparcia HP w zakresie działań na rzecz klimatu, praw człowieka i równości cyfrowej. HP postawiło sobie za cel objęcie programem Amplify Impact co najmniej 50% partnerów do 2025 roku. W Polsce do tej pory zarejestrowało się 72 partnerów. Spośród nich 57 partnerów przeszło samoocenę i ma dostęp do szkoleń w zakresie prowadzenia biznesu z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie, w naszym kraju, zarejestrowano już 102 transakcji, w których w ofercie/zapytaniu/przetargu uwzględniono aspekt zrównoważonego rozwoju.

Przyszłość programu partnerskiego

HP zapowiedziało niedawno dwa nowe elementy programu HP Amplify, w tym program korzyści i rekompensat More for More oraz proces wspólnego generowania popytu Fast Lane . Program More for More, którego celem jest zwiększenie sprzedaży w całym portfolio HP oraz zapewnienie klientom bardziej satysfakcjonujących i kompleksowych doświadczeń, wykorzystuje mnożnik stawek w celu zwiększenia wynagrodzenia dla kwalifikujących się partnerów. Nowy proces wspólnego generowania popytu Fast Lane upraszcza zwrot środków na cele marketingowe poprzez zautomatyzowany proces składania wniosków
i płatności, co znacznie przyśpiesza czas realizacji.

Zarówno elementy More for More, jak i Fast Lane zostaną wdrożone w programie partnerskim Amplify w nowym roku fiskalnym HP, który rozpoczyna się 1 listopada 2023 r. Również wtedy do programu HP Amplify zostaną włączone wszystkie produkty, rozwiązania i procesy dystrybucyjne szerokiego portfolio HP. W ten sposób partnerzy otrzymają dostęp do jednej globalnej platformy, która będzie podstawą współpracy
z firmą.

ZOBACZ RÓWNIEŻ