Horyzont 2020: do zdobycia jest prawie 40 mld euro na B+R

Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock
Polskie firmy pozyskały dotychczas ponad 291,8 mln euro na innowacje i programy badawczo-rozwojowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Dostępna do 2020 r. pula wynosi jeszcze prawie 40 mld euro – poinformował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badaw

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Polskie firmy pozyskały dotychczas ponad 291,8 mln euro na innowacje i programy badawczo-rozwojowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Dostępna do 2020 r. pula wynosi jeszcze prawie 40 mld euro – poinformował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK), który jest jednostką wspierającą udział polskich podmiotów w programie.

Od 2014 r., kiedy wystartował program Horyzont 2020, granty zdobyły 564 podmioty, które wzięły udział w 943 projektach. To m.in. przedsiębiorstwa – zarówno prywatne, jak i należące do Skarbu Państwa – oraz jednostki naukowe oraz inne podmioty.

„Z naszych statystyk wynika, że po unijne pieniądze na badania i rozwój chętniej sięgają firmy małe i średnie. Polska nie jest jednak wyjątkiem, ponieważ podobnie wyglądają wyniki 13 państw, które do Unii Europejskiej wstępowały po 2004 r. Dlatego dążymy do aktywizacji środowisk polskiego biznesu i nauki. Wiemy, jak skutecznie aplikować o granty na badania i rozwój i chcemy to przekazać przedsiębiorcom i naukowcom. Naszym celem jest, aby podobne sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy na realizację projektów badawczo-rozwojowych osiągało więcej polskich firm” – powiedziała zastępca dyrektora KPK Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Szczególną inicjatywą w ramach programu jest Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), która do 2020 r. przeznaczy 2,8 mld euro na wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz implementację innowacyjnych rozwiązań technologicznych do produkcji przemysłowej. EIC wspiera najbardziej perspektywiczne projekty badawczo-rozwojowe, których potencjał pozwala na wdrożenie innowacji na skalę międzynarodową.

Wsparcie EIC skierowane jest przede wszystkim do firm oraz innowatorów mających pomysł na rozwój nowych technologii, które istotnie różnią się od rozwiązań już funkcjonujących na rynku i których realizacja charakteryzuje się wysokim ryzykiem biznesowym. Granty EIC są rozwiązaniem dla tych przedsiębiorstw, w których konieczne jest poniesienie nakładów inwestycyjnych w celu wejścia na rynek z produktem lub technologią.

Oferta EIC dla firm i naukowców łączy w sobie instrumenty Programu Ramowego Horyzont 2020 (Instrument MSP, Szybka ścieżka do innowacji, Przyszłe i powstające technologie), a także przewiduje nagrody dla podmiotów, które wdrożyły najbardziej przełomowe rozwiązania technologiczne. Nagrody te są przewidziane dla przedsiębiorstw działających w wybranych sektorach, o ile wdrażane przez nie rozwiązania przynoszą istotne korzyści dla społeczeństwa. Indywidualne nagrody wynoszą od 5 do 10 mln euro, a ich całkowita pula do 2020 r. wynosi 40 mln euro.

W kwietniu Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego konkursu organizowanego w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Dotyczył on I fazy Instrumentu MSP (grant w wysokości 50 tys. euro na realizację studium wykonalności projektu), a finansowanie pozyskały cztery polskie firmy: Loglab Sp. z o.o., ZAZ Sp. z o.o., Onco Scanner Sp. z o.o. oraz Pomelody Sp. z o.o.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY