Grupa Żabka: Jesteśmy na ścieżce zrównoważonego rozwoju

żabka
Fot. mat. pras.
Mimo trudnej sytuacji gospodarczej Grupa Żabka podtrzymuje dotychczasowe założenia swojej Strategii Odpowiedzialności (ESG) – poinformowali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023 przedstawiciele największej sieci rozwiązań modern convenience w Polsce.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2023 (93)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Grupa Żabka opublikowała swoją Strategię Odpowiedzialności (ESG) w 2020 r. Jej celem, w horyzoncie do końca 2025 r., ma być np. znaczące obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery generowanych przez firmę, znaczące poprawienie zadowolenia konsumentów i franczyzobiorców oraz kwestie społeczne – przykładowo zwiększenie zaangażowania pracowników czy utrzymanie certyfikatu równych płac EQUAL-SALARY. Żabka co roku przedstawia kompleksowy raport z realizacji zadań mających służyć osiągnięciu tych celów.

– Podejmujemy wiele działań, aby pozytywnie wpływać na nasze otoczenie i być częścią realnej zmiany na lepsze – mówiła podczas konferencji prasowej Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Żabka ma coraz większy wpływ

Jak tłumaczył Adam Manikowski, wiceprezes Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska, firma nieustannie wspiera rozwój nie tylko swoich franczyzobiorców, ale także całej gospodarki i lokalnych społeczności. Z nowego raportu wynika, że całkowita kwota 

wartości dodanej wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców w 2022 r. wyniosła aż 7 mld zł, czyli o 31 proc. więcej niż w 2021 r. Firma podaje, że jest to równowartość kwoty, która wystarczyłaby na sfinansowanie remontu ok. 12 700 km dróg krajowych.

Drugi element wpływu na otoczenie to zatrudnienie. Dzięki działalności grupy w całym łańcuchu wartości i współpracującym z nią franczyzobiorcom w 2022 r. utrzymano ponad 56,4 tys. miejsc pracy – o 24 proc. więcej niż rok wcześniej i o ponad połowę więcej niż w 2020 r. 

– Otrzymaliśmy także certyfikat EQUAL-SALARY, a według Instytutu Gallupa znaleźliśmy się wśród 

top 23 proc. najlepszych firm na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy – dodała Anna Grabowska.

Co ciekawe, zgodnie z założeniami strategii Grupa Żabka miała znaleźć się w Top 25 tego zestawienia – ale do 2025 r. Tymczasem udało się osiągnąć lepszy wynik przed zakładanym czasem. Niemal wszyscy pracownicy zostali także przeszkoleni z zasad etyki (dokładnie 99,7 proc.). 

Dobre żywienie i innowacje

W 2020 r. firma, w ramach przyjętych zobowiązań, zadeklarowała także podwojenie do 2025 r. sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia. Z uwagi na to, że Żabka spełniła ten cel przed czasem, w ubiegłym roku zredefiniowała go oraz postanowiła podjąć dodatkowe działania, na których skupi się w najbliższych latach: promowanie produktów, które uzyskały ocenę Nutri-Score A, B lub C, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi, lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi UE. 

Żabka osiągnęła także neutralność plastikową dla produktów marek własnych. Jednocześnie sieć jest już bardzo blisko realizacji innego celu – chce, aby do końca 2025 r. 100 proc. opakowań produktów marek własnych było zdatnych do lub pochodziło z recyklingu. W 2022 r. ten cel firma osiągnęła już w 94 proc.

Co więcej, w minionym roku Żabka objęła wszystkie produkty żywieniowe marki własnej systemem Nutri-Score. Dodatkowo sieć uruchomiła dwa sklepy Eko Smart (w Poznaniu i Łodzi) 

– mają to być laboratoria innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań. Testowane są np. instalacje bazujące na ogniwach perowskitowych – zastosowano je w cenówkach produktów oraz w żaluzjach produkujących energię elektryczną. 

Obciążenie czy rozwój

Anna Grabowska zapytana o to, czy działania związane z rozwojem w sferze ESG są dla firmy dziś bardziej obciążeniem, czy też realną inwestycją, stwierdziła, że z tej ścieżki nie ma odwrotu. Zmiany klimatyczne i społeczne są na tyle ważne, że każda firma powinna „odrobić pracę domową” i znaleźć drogę prowadzącą nie tylko do ograniczenia swojego wpływu na środowisko, ale wręcz do generowania pozytywnej wartości. Dlatego dla Grupy Żabka dziś tego typu działania są inwestycją w przyszłość, której wymierne rezultaty już teraz można obserwować. Przykładowo dzięki prowadzonym od lat działaniom mającym na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej ubiegłoroczny kryzys energetyczny nie dotknął firmy w taki sposób, w jaki mógłby, gdyby ich nie podejmowano.

W czasie dyskusji panelowych przedstawiciele Grupy Żabka podkreślali, że we wdrażaniu wszystkich zmian absolutnie kluczowe znaczenie ma świadomość pracowników – począwszy od ścisłego kierownictwa. Wszyscy menedżerowie w firmie (łącznie ponad 600 osób) wśród swoich celów do realizacji w danym roku mają także włączone te dotyczące realizacji Strategii ESG – przykładowo działania na rzecz dekarbonizacji.

My Company Polska wydanie 6/2023 (93)

Więcej możesz przeczytać w 6/2023 (93) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ