GPW z dobrym rokiem. Każdy kwartał ze wzrostem

GPW, fot. Shutterstock
GPW, fot. Shutterstock
Końcówka roku to rajd na głównych indeksach GPW. Rok 2024 też zapowiada się dobrze, może przynieść przełamanie na rynku debiutów.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 1/2024 (100)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Mijający rok to rok walki z najwyższą od dekad inflacją i wynikającym z niej schłodzeniem gospodarek. To z kolei wpłynęło na dużą niepewność i zmienność na rynkach kapitałowych. W 2023 r. aktywność IPO firm na  całym świecie pozostawała daleka od oczekiwań. Prognozy na 2024 r. wskazują jednak na potencjalną poprawę sytuacji.

W 2023 r., mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody GK GPW po trzech kwartałach 2023 r. osiągnęły 329 mln zł, co stanowi wzrost o 10,5 proc. r/r, a zysk netto wyniósł prawie 113 mln zł, co oznacza wzrost o 5 proc. Jest to pierwszy rok, kiedy w każdym kwartale osiągnięto przychody przekraczające 100 mln zł, co potwierdza skuteczność strategii rozwoju GPW prowadzonej od 2018 r.

W maju 2023 r. Rada Giełdy zatwierdziła nową strategię rozwoju Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023–2027, która opiera się na trzech filarach wzrostu: obrót, dane i technologia oraz nowe modele biznesowe. Nowa strategia Grupy zakłada również dalszą dywersyfikację przychodów i zwiększanie udziału przychodów niezwiązanych z obrotem papierami wartościowymi. Warszawska giełda planuje dalszy rozwój swoich technologicznych rozwiązań, takich jak autorski system transakcyjny GPW WATS, aplikacja do analizy mikro- i makrostruktury rynku TCA Tool, GPW STORK (służący do detekcji nadużyć na rynku). Z myślą o inwestorach indywidualnych GPW planuje m.in. rozwój instrumentów pochodnych na rynku towarowym i finansowym oraz wprowadzenie nowych produktów na rozwijanych rynkach, w tym na GlobalConnect, dzięki któremu inwestorzy mogą kupować i sprzedawać na GPW akcje największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych.

Debiut Murapolu: sygnał powrotu do pozyskiwania kapitału poprzez GPW

Spadająca inflacja w Polsce i możliwe obniżki stóp procentowych mogą zapoczątkować ożywienie gospodarcze, i idące za tym wzrosty na rynkach akcji. Stabilizacja makroekonomiczna sprzyjać będzie pojawieniu się debiutów.

W połowie grudnia odbyło się pierwsze od dwóch lat IPO, czyli pierwsza oferta publiczna (Initial Public Offering) na Głównym Rynku GPW. Mowa o Murapolu. To dobry sygnał i prognostyk powrotu spółek do zdobywania kapitału poprzez wejście na giełdę.

– Doświadczenia ostatnich lat uczą nas jednak, by zawsze brać pod uwagę ryzyko pojawienia się kolejnego czarnego łabędzia – zaznacza Dariusz Majeszutowicz, wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – Dlatego z perspektywy firm rozważających IPO być może nie ma potrzeby czekać na pełną stabilizację otoczenia rynkowego, a lepiej skorzystać z mniejszej konkurencji emitentów o uwagę inwestorów i szybciej pozyskać kapitał, nawet kosztem mniej satysfakcjonującej wyceny akcji – doradza.

Globalne perspektywy: Tesla na GlobalConnect

Od listopada 2022 r. polscy inwestorzy mają możliwość inwestowania w akcje spółek zagranicznych. W tym roku wprowadzono do obrotu 10 nowych spółek, a kilkanaście jest już dostępnych w ofercie. 12 grudnia 2023 r. na GlobalConnect zadebiutowały akcje amerykańskiej spółki Tesla, znanego producenta samochodów elektrycznych. Wprowadzenie Tesli na GPW, notowanej na giełdzie Nasdaq i będącej częścią indeksu Nasdaq100, oznacza uruchomienie na GPW segmentu spółek z USA notowanych w złotych.

Debiut Tesli na GlobalConnect został zainicjowany przez Santander Biuro Maklerskie, pełniące rolę Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR).

Inicjatywa ta stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia dostępności spółek zza oceanu dla polskich inwestorów. Jak wskazuje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW, dostępność akcji firm z USA ma na celu zwiększenie atrakcyjności rynku dla inwestorów indywidualnych. – Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty, aby inwestorzy na GPW mieli możliwość inwestowania w akcje największych światowych firm, w tym tych z USA, korzystając z lokalnej waluty. Liczymy na to, że wraz z rosnącą liczbą dostępnych instrumentów, zwiększy się aktywność inwestorów na GlobalConnect – mówi Izabela Olszewska. Santander Biuro Maklerskie zapowiada kolejne spółki z USA w ofercie GlobalConnect. – Wielu inwestorów czekało właśnie na akcje amerykańskie i mamy nadzieję, że wybór tak znanej marki na początek przypadnie im do gustu. Kolejnych kilka spółek z tego rynku mamy już w przygotowaniu i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli podać szczegóły – dodaje Wojciech Sieńczyk, dyrektor, Santander Biuro Maklerskie.

Optymizm w prognozach na 2024 R.: Czas na odrodzenie rynków kapitałowych

Globalna gospodarka i rynki kapitałowe mają za sobą okres ogromnych napięć wywołanych przez pandemię COVID-19, która przyczyniła się do wzrostu inflacji. Niepewność wciąż potęgują również inne globalne czynniki jak sytuacja geopolityczna w Ukrainie czy skutki kryzysu deweloperskiego w Chinach. Inflacja w Polsce spadła z 18,4 proc. w lutym 2023 r. do 6,5 proc. w listopadzie, ale dochodzenie do normalności na całym świecie chwilę potrwa. Niemniej jednak już pojawiają się napawające optymizmem prognozy. Analitycy przewidują obniżkę stóp procentowych i ożywienie rynku IPO w II połowie 2024 r.

W 2024 r. sektor finansowy w Polsce może oczekiwać pozytywnych zmian. Historyczne trendy wskazują, że obniżki stóp procentowych sprzyjają rynkom akcji, podobnie jak w 2003 r., kiedy to na GPW nastąpiła znacząca hossa. Spadek oprocentowania depozytów prawdopodobnie skłoni inwestorów do szukania alternatywnych opcji inwestycyjnych, w tym zakupu akcji spółek giełdowych. Niższe stopy procentowe mogą również zachęcać firmy do zwiększania inwestycji, co z kolei może ożywić rynek ofert pierwotnych (IPO). „Financial Times” prognozuje możliwy przełom na rynku IPO w 2024 r., biorąc pod uwagę analizę trendów historycznych.

Wygląda na to, że w nadchodzącym roku będziemy zmierzać do normalności i w 2024 r. globalna gospodarka powróci na drogę wzrostu. Prognozy na 2024 r. napawają optymizmem, bo sugerują gospodarcze ożywienie i poprawę nastrojów na rynkach.

Stabilizacja warunków makroekonomicznych powinna płynąć na ożywienie na rynku IPO. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie również spodziewany jest wzrost liczby debiutów na Głównym Rynku w stosunku do ostatnich lat.

My Company Polska wydanie 1/2024 (100)

Więcej możesz przeczytać w 1/2024 (100) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ