Getin Noble Bank przejdzie przymusową restrukturyzację! To koniec historii banku

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank, placówka, fot. Shutterstock
Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak informuje BFG, dla klientów GNB nic się nie zmienia: "Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking - brzmi komunikat.

- Przeniesienie działalności Getin Noble Bank S.A. odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą 30 września 2022 r. wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Getin Noble Bank S.A - informuje BFG.

Getin Noble Bank. Bez zmian dla klientów

Jak deklaruje BFG, klienci banku będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną; mogą korzystać z kart i bankomatów bez zmian numerów rachunków czy loginów oraz haseł do bankowości internetowej. Do nowej instytucji przeniesione zostaną wszystkie depozyty - klienci mają spłacać również zaciągnięte kredyty, z wyjątkiem kredytów hipotecznych w walutach obcych.

- Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian - informuje BFG.

Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A., będzie działał pod nazwą VeloBank S.A. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco.Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank S.A.

Dlaczego Getin Noble Bank został objęty restrukturyzacją?

Jak podaje BFG, Getin Noble Bank od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne. Wczoraj, 29 kwietnia 2022 r. bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.- Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynika, że Getin Noble Bank S.A. miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań - informuje BFG.

W tym momencie klienci mają w banku depozyty na poziomie 39,5 mld złotych. Gdyby bank upadł, wówczas gwarancje BFG nie objęłyby 3,5 mld złotych z tej kwoty. 

Właściciele Getin Noble Banku stracą pieniądze

Restrukturyzacja to zła wiadomość dla właścicieli akcji banku oraz inwestorów w jego obligacje. Wszystkie papiery zostały umorzone, podobnie jak obligacje podporządkowane. Łączna wartość norminalna umorzonych obligacji to ponad 705 mln złotych. Pieniądze te mają zostać wykorzystane do pokrycia zadłużenia banku. Łączna kwota potrzebna do pokrycia strat to ponad 10,3 mld złotych. 

Obecnie głównym właścicielem Getin Noble Banku pozostawał Leszek Czarnecki. Należało do niego 63 proc. akcji o wartości rynkowej (przed ogłoszeniem restrukturyzacji) prawie 97 mln złotych. Oprócz niego w akcjonariacie znajdował się m.in. Norges Bank (z minimalnym udziałem, 0,52 proc.). Łączna kapitalizacja (wartość rynkowa akcji) banku wynosiła 154 mln złotych. 

W najlepszym momencie w historii banku (2014 rok) jego kapitalizacja przekraczała 11 mld złotych. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ