Bezpieczeństwo finansowe na emeryturze? Są rozwiązania, które w tym pomogą

Bezpieczeństwo finansowe na emeryturze? Są rozwiązania, które w tym pomogą
Dla wielu z nas emerytura to wizja na tyle odległa, że przestajemy o niej myśleć – ważne jest tu i teraz. Tymczasem odpowiednio wczesne zadbanie o swoją finansową przyszłość to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również czasu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia emerytura w Polsce wynosi niewiele ponad 2400 zł. Należy jednak zaznaczyć, że statystyki zawyżają świadczenia górnicze i resortowe, ponadto eksperci podkreślają, że uśrednione dane nie oddają realiów – wielu emerytów ledwo wiąże koniec z końcem. To nie krzykliwe nagłówki gazet, lecz smutne realia. Ponad 50 proc. emerytów uważa, że ich sytuacja materialna jest przeciętna, natomiast blisko 10 proc. opisuje ją jako złą.

Wciąż mało kto wie, że sami możemy zatroszczyć się o swoją finansową przyszłość. Banki oferują nie tylko tradycyjne rozwiązania – tj. lokaty bankowe – ale również inne narzędzia, dzięki którym można zaoszczędzić dodatkowe środki. Trzeba tylko skorzystać z nich odpowiednio wcześnie.

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE) to produkt, który rozwiązuje wiele dylematów związanych z inwestowaniem w swoją emeryturę. Oferuje skorzystanie z dwóch instrumentów, niezwykle istotnych w kontekście przyszłości: IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Choć korzyści z nich płynące są podobne, to istnieje wiele różnic między tymi produktami.

Po pierwsze: ulgi podatkowe. W przypadku IKZE wpłacone w danym roku środki można odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT za ten rok. Dzięki inwestowaniu w IKZE podatek do zapłaty za 2020 rok mógłby być nawet o 2000 zł niższy. Z kolei wpłat do IKE nie odliczysz w rozliczeniu PIT, jednak wypłata z tego konta – po osiągnięciu uprawnień zgodnych z Ustawą – jest zwolniona z 19 proc. podatku od zysków kapitałowych.

IKE i IKZE różnią się limitami wpłat, który w tym roku wynosi niewiele ponad 15 681,00 zł w przypadku IKE i prawie 6 272,40 zł na konto IKZE.

Jak działa Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE)?

Schemat jest prostszy, niż może się wydawać. Zgodnie z przyjętą w Pakiecie zasadą, pieniądze w pierwszej kolejności są alokowane do IKZE, a później do IKE. Po wyczerpaniu limitów wpłat środki trafiają do WPI – Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego. To klient sam decyduje, kiedy i ile wpłaca. Ponadto nie ma górnej granicy wieku dla osób chcących zawrzeć umowę o IKE bądź IKZE.

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE) zbudowany jest w oparciu o subfundusze cyklu życia. Do wyboru jest jeden z 6 subfunduszy w funduszu inwestycyjnym PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio. Nazwy poszczególnych subfunduszy zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji, które z założenia mają być zbliżone do przejścia na emeryturę, co ułatwia wybór właściwego rozwiązania emerytalnego.

Od momentu wyboru subfunduszu do momentu przejścia na emeryturę nie trzeba dokonywać żadnych zmian. Rolą zarządzającego subfunduszem jest odpowiednie dostosowanie struktury każdego z subfunduszy, aby stopniowo redukować w nim poziom ryzyka według określonej ścieżki alokacji. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której przed przejściem na emeryturę całość oszczędności emerytalnych zainwestowana jest w instrumenty o dużej zmienności. W miarę zbliżania się do daty przejścia na emeryturę, portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów o niższej zmienności, pozwalając na zabezpieczenie wypracowanych zysków z poprzednich lat.

Opłaty związane z przystąpienie do Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE + IKE)

Opłaty za zarządzanie inwestycjami w ramach Pakietu są znacząco niższe od opłat standardowych – jedynie nadwyżki wpłacone na WPI są objęte standardową opłatą za zarządzanie. Za otwarcie Pakietu Emerytalnego pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 200 złotych (wliczana do rocznego limitu wpłat), która może być czasowo zniesiona w okresie trwania promocji. Warto zapoznać się z aktualnymi jej warunkami w serwisach i-fundusze.pl oraz ipko.pl, które uwzględniają Pakiet.

Posiadanie planu na spokojną emeryturę jest niezwykle istotne, zwłaszcza w tych niepewnych czasach. Zadbanie o niego już teraz pomoże nam poprawić finansową przyszłość. Bo życie jest zbyt krótkie, by martwić się o pieniądze.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY