Fintechy w Polsce rosną jak grzyby po deszczu. "Liczba podmiotów wzrosła o 79 procent"

Coraz więcej fintechów w Polsce
Coraz więcej fintechów w Polsce, fot. Shutterstock
W ciągu ostatnich pięciu lat, liczba fintechów w Polsce wzrosła o 79 proc. - wynika z nowego raportu FinTech Poland. Branża przechodzi jednak przez trudny okres - potrzebuje kapitału do rozwoju, ale są z tum problemy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak wynika z raportu, rynek dojrzewa co potwierdzają wysokie, stale rosnące przychody fintechów oraz pierwsze sukcesy podmiotów wychodzących z ofertą na zagraniczne rynki. Fintechy „made in Poland” są zauważane przez debiutujące na polskim rynku fundusze VC, a także międzynarodowe instytucje finansowe i globalne fintechy otwierające tu swoje centra badawczo-rozwojowe lub wymagające zaangażowania ludzi centra usług biznesowych.

Zgodnie z nowymi danymi, w Polsce działa 299 fintechów - w porównaniu do 167 pięć lat temu. Najwięcej z nich (74) zajmuje się szeroko rozumianym obszarem płatności. Kolejna pozycja na liście (40 fintechów) to zarządzanie finansami), a także twórcy oprogramowania (32). Mamy w Polsce także 22 insurtechy. 

Połowa z tych firm jest młodsza niż pięć lat. Ponad 70 proc. wszystkich fintechów zatrudnia 50 osób włącznie - około jedna trzecia ankietowanych firm ma do 10 pracowników. 

Jeśli chodzi o grono inwestorów, prawie dwie trzecie wszystkich startupów finansowych ma w swoim akcjonariacie polskiego anioła biznesu. W przypadku 14 proc. to zagraniczne firmy lub fundusze, w 10 proc. w akcjonariacie znajdują się polskie firmy/fundusze. 

Ponad połowa fintechów działa w modelu B2B. Sprzedaż do konsumentów oferuje 23 proc. firm, a oba modele oferuje 18 proc. fintechów.

Zobacz także: Przytłaczająca ilość nowych przepisów

Problemy polskich fintechów

Dynamika rozwoju sektora przynosi jednak wiele wyzwań zarówno dla samych firm, jak i organów publicznych odpowiedzialnych za polską gospodarkę czy regulacje. Ten temat porusza Fundacja FinTech Poland w nowym raporcie „How to do fintech in Poland”.

- Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla działań w obszarze innowacji finansowych dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze, dojrzałemu sektorowi finansowemu, dobrej jakości otoczeniu biznesowemu oraz wybitnym talentom, zwłaszcza w dziedzinie IT i finansów. Co wyróżniające, w Polsce, boom w sektorze z jakim mamy  do czynienia w ostatnich latach, wynikał przede wszystkim ze współpracy z dojrzałymi instytucjami finansowymi, a nie poprzez bezpośrednią konkurencję – mówi Paweł Widawski, Prezes zarządu FinTech Poland. 

Raport „How to do fintech in Poland” wskazuje na coraz większą otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych na działania wspierające rozwój rynku finansowego. Ich poparcie dla idei budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji zmienia sposób myślenia o znaczeniu nowoczesnego sektora finansowego dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa państwa. Implikuje to konieczność podjęcia proaktywnych działań wspierających nowe inwestycje zagraniczne w tym sektorze gospodarki oraz budowanie marki polskiego centrum finansowego, co będzie również wspierać ekspansję zagraniczną polskich fintechów. Niezbędne jest jednak wypracowanie rynkowych i publicznych mechanizmów wspierania polskich firm z tego obszaru we wchodzeniu na rynki w innych krajach.

 

Pieniądze potrzebne od zaraz

Aby utrzymać rosnącą kondycję branży kluczowa jest koordynacja uczestników rynku. Wielopoziomowa platforma dialogu i współpracy pomiędzy uczestnikami sektora finansowego – zarówno organów publicznych, podmiotów o ugruntowanej pozycji, jak i podmiotów wchodzących na rynek, stanowi istotny czynnik osiągania synergii poprzez nawiązywanie współpracy biznesowej, wymianę wiedzy na temat rynku lokalnego i globalnego oraz osiągnięcia wzrostu efektywności posiadanych zasobów.

Ponieważ nie ma dalszego rozwoju, bez dostępu do kapitału istotną kwestią jest wypracowanie rozpoznawalności polskiego sektora fintech pośród inwestorów zagranicznych, co z kolei przełoży się na dostępność i koszt kapitału na finansowanie nowych inicjatyw lub rozwoju istniejących. Oczywiście w Polsce, mimo globalnego spowolnienia rośnie wartość inwestycji dokonywanych przy udziale funduszy Venture Capital. Tylko w 2022 roku wartość tych dokonanych w Polsce wynosiła 775 000 000 EUR, co stanowi niebagatelny wzrost o 2114 proc. względem 2018 roku. Sektor fintech ma tu jednak jeszcze większy potencjał pod warunkiem podjęcia efektywnych inicjatyw.

Nie bez znaczenia, zarówno dla rozwoju sektora fintech, jak również dla zagranicznych inwestorów, jest wciąż rosnąca baza talentów. Potencjał już dziś jest duży. Rocznie studia w Polsce kończy 350 tys. osób. Zainicjowanie zmian w edukacji na poziomie szkół średnich i uczelni, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia mogą skutecznie spozycjonować Polskę jako kraj najlepiej przygotowanych do pracy w finansach ekspertów i specjalistów. Przyniesie to korzyści zarówno lokalnym podmiotom, jak i przyciągnie kolejne inwestycje zagraniczne z obszaru finansów.

 

Eksperci o polskich fintechach

Jan Ziomek, kierownik Departamentu Innowacji Finansowych Fintech w Komisji Nadzoru Finansowego

Wspieranie innowacji finansowych w Polsce, jest zadaniem które od kilku już lat mamy określone na poziomie ustawowym. Wsparcie Urzędu polega między innymi na bezpłatnych konsultacjach w ramach Programu Innovation Hub lub umożliwieniu testowania wybranych rozwiązań w dostępnych Piaskownicach Wirtualnych. Dostrzegamy potencjał krajowego sektora FinTech, do tworzenia rozwiązań które mogą być popularyzowane za granicą, jednak krajowy rynek jest dobrym miejscem z którego działalność może być prowadzona z powodzeniem na terenie całej Unii Europejskiej. W naszej ocenie Raport stanowi źródło rzetelnej i syntetycznie zaprezentowanej wiedzy na temat Polski ze szczególnym naciskiem położonym na sektor FinTech. 

 

Agnieszka Kulikowska, senior partner w Page Executive

Wybierają Polskę, zagraniczni inwestorzy zyskują dostęp do szerokiej bazy talentów i dojrzałego ekosystemu FinTech. Eksperci zajmujący się rozwijaniem produktów, finansami i zarządzaniem ryzykiem oraz światowej klasy specjaliści w IT to tylko część potencjału, który mieścimy w sobie, jako największe centrum biznesowe w Europie, angażujące ponad 400 000 pracowników, w tym ponad 40 000 specjalizujących się w obszarach usług finansowych. Raport „How to do FinTech in Poland?” to okazja do zgłębienia wszystkich możliwości, czekających w kraju nad Wisłą.

 

Paweł Kurtasz, prezes zarządu PAIH

W relacjach z naszymi partnerami i docierających do nas zapytaniach dostrzegamy dużą dynamikę polskiego sektora fintech. Polskie startupy mogą pochwalić się rozwiązaniami, które przyciągają do nich inwestorów z całego świata. Rozwój branży można jeszcze przyspieszyć, chociażby poprawiając otoczenie prawne dotyczące tego sektora. Dzięki temu raportowi możemy diagnozować kolejne potrzeby firm.

 

Marek Myszka, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim

Innowacje tworzone przez FinTechy przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom życia gospodarczego. Z tego powodu musimy zapewnić im odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Jako największy bank w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozumiemy znaczenie umiejętnego mariażu biznesu i nowych technologii. Nie tylko z perspektywy rosnącej satysfakcji odbiorców technologii, ale także szans, jakie ta relacja niesie dla przyszłości polskiej gospodarki i wszystkich podmiotów budujących jej sukces. Dlatego jako PKO Bank Polski zawsze chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy wspierające środowisko FinTech. Wierzę, że dialog, silne wsparcie sektora finansowego oraz atuty lokalnego rynku nowych technologii, pozwolą zmienić Polskę w jedno z kluczowych centrów FinTech na świecie.

 

.Aleksandra Bańkowska, adwokat, partner w PwC Polska

Jako PwC aktywnie wspieramy rozwój rynku fintech w Polsce. W ramach raportu "How to do fintech in Poland?” poddaliśmy analizie kluczowe regulacje prawne, które wpływają lub mogą wpłynąć na krajobraz polskiego rynku fintech. Opracowanie ma charakter praktyczny, z naciskiem na nadchodzące obowiązki spółek z sektora fintech wynikające zarówno z tych bardziej oczywistych, jak MiCA czy DORA, jak i mniej oczywistych regulacji z obszaru ESG.

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ