CD Projekt wypłaca 100 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy

cd projekt
Fot. shutterstock.
O takiej zaliczce można pomarzyć - 20 czerwca akcjonariusze CD Projekt otrzymają środki na poczet dywidendy. Spóła poinformowała o zmianie statutu w związku z tą sprawą.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Walne zgromadzenie CD Projektu podjęło decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na podstawie zysku netto osiągniętego w roku 2022. Spółka ogłosiła, że 100 mln zł zostanie przeznaczonych na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję. Pozostała część zysku netto za ten sam rok, wynosząca 241,1 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Przedterminowa wypłata dywidendy CD Projekt

Jak informuje portal Bankier.pl dniem dywidendy został ustalony na 13 czerwca, natomiast wypłata środków na konta akcjonariuszy nastąpi 20 czerwca. Ta decyzja zapewnia akcjonariuszom CD Projektu możliwość czerpania korzyści z osiągniętego zysku.

Spółka podjęła decyzję, aby zarząd miał możliwość wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Dotychczas takiej możliwości nie było. Zaliczka może zostać wypłacona, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, a spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

Długi weekend a gastronomia. Drożyzna zniszczy popyt na usługi restauratorów

Wyżny krok CD Projekt w celu odbudowy zaufania

Jak wyjasnia firma zaliczka, która może wynieść najwyżej połowę zysku netto osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, będzie uwzględniać sprawozdanie finansowe spółki, które zostanie zbadane przez biegłego rewidenta. Dodatkowo, zaliczka będzie powiększona o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczek. Należy jednak pamiętać, że zysk netto zostanie pomniejszony o niepokryte straty i akcje własne. Ostateczna wypłata zaliczki wymagać będzie zgody rady nadzorczej.

Decyzja CD Projektu dotycząca wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy jest kolejnym ważnym krokiem w strategii spółki. Wypłata dywidendy stanowi istotny sygnał dla inwestorów, potwierdzając stabilność i dobrą kondycję finansową firmy. CD Projekt, znany głównie z produkcji gier komputerowych, takich jak "Wiedźmin" czy "Cyberpunk 2077", w ostatnich latach osiągnął znaczący sukces na rynku i zdobył dużą popularność zarówno w kraju, jak i za granicą.

Motywacja dla inwestorów

Zarząd CD Projektu podkreśla, że podejmowane decyzje są odpowiedzią na potrzeby akcjonariuszy oraz wynikają z dążenia do zrównoważonego rozwoju spółki. Wypłata dywidendy stanowi jedno z narzędzi motywacyjnych dla inwestorów, przyczyniając się do budowania zaufania i umacniania relacji z akcjonariuszami.

CD Projekt potrzebuje też tego kroku ze względów marketingowych. W ostatnim czasie dużo mówiło się o problemach spółki. Zapewne ten ruch ma na celu odwrócenie złej prasy.

Akcelerator DIANA NATO zadebiutuje w Polsce

ZOBACZ RÓWNIEŻ