Biuro Informacji Kredytowej i Microsoft nawiązują strategiczne partnerstwo

Mariusz Cholewa, Paweł Jakubik
Fot. Maciej Zygmunt
Strategiczne porozumienie pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej i Microsoft oznacza współpracę w budowaniu ekosystemu wokół nowoczesnych usług finansowych, wspólne działania w obszarze odpowiedzialności społecznej, a także partnerstwo w ramach piaskownicy technologicznej BIK HUB.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

BIK zarządza unikalną bazą informacyjną na skalę krajową, gromadząc od ponad 20 lat doświadczenia ekspertów w budowaniu rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego. Już dziś systemowe rozwiązania BIK przynoszą wymierne korzyści biznesowe – wspierają procesy ograniczenia ryzyka w instytucjach finansowych, a bezpieczny dostęp i aktywność w czasie rzeczywistym zapewniają dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań np. w ramach Platformy Antyfraudowej czy Platformy Blockchain BIK, analiz scoringowych z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji (IA), czy uczenia maszynowego (ML).

Dołączając do grona Innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, dostrzegamy znaczenie szybkości i technologii w eksperymentowaniu i rozwijaniu nowych usług. Chcemy dzięki kompetencjom ekspertów Biura Informacji Kredytowej wspierać rozwój innowacyjnych rozwiązań również poza sektorem finansowym. Wierzymy, że możemy skutecznie wspierać polskie startupy dzięki uruchomieniu nowatorskiego Programu BIK HUB, którego głównym elementem jest „piaskownica” technologiczna – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej. I dodaje: - Program adresujemy do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które chciałyby za pomocą jednego punktu dostępowego API, uzyskać dostęp do danych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym do wybranych danych statystycznych BIK w oparciu o lokalizację. To możliwość praktycznego przetestowania swoich prototypowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku. Platforma BIK Hub to szansa na weryfikację rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Wartością dodaną uczestnictwa w naszej piaskownicy jest również ocena potencjału biznesowego zgłaszanych pomysłów, a także konsultacje specjalistów na każdym etapie testów.

Partnerstwo to ważny krok BIK w kierunku nowoczesnego zarządzania usługami oraz gromadzonymi przez lata informacjami. Wdrożenie rozwiązania w modelu chmury Microsoft Azure oraz wykorzystanie API Management pozwoli na swobodne zarządzanie usługami biznesowymi. Rozwiązanie to pozwoli także na analizę potencjału zgromadzonych danych statystycznych. Daje szansę tworzenia nowych, innowacyjnych modeli usług BIK, kierowanych do partnerów biznesowych z zupełnie nowych segmentów rynku – startupów, czy fintechów tworzących zwinne i nowoczesne usługi dla użytkowników.

- BIK – instytucja z bogatą historią i renomą na rynku – dołącza do grona innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej. Wspólnie mamy szansę otworzyć branżę na zupełnie nowe modele biznesowe. BIK ma tutaj duży potencjał i myślę, że dzięki temu stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów na rynku finansowym, dostarczającym środowiska dla fintechów i start-upów. Microsoft z kolei udostępni bezpieczne środowisko chmury Azure, które umożliwi realizację tego projektu – mówi Paweł Jakubik, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze i członek zarządu Microsoft w Polsce.

Technologia w świecie cyfrowych finansów

Jak wynika z raportu „BARIERY I TRENDY” przygotowanego przez Gfk na zlecenie Instytutu Humanites w partnerstwie z PFR, OChk, Blue Media, Platformą Przemysłu Przyszłości oraz Microsoft, rozwiązania chmurowe w Polsce wciąż są wykorzystywane w ograniczonym zakresie lub wcale. Korzystanie w pełnym zakresie z przetwarzania danych w chmurze deklaruje jedynie 7 proc. badanych. Sytuacja nieco lepiej wygląda w spółkach powyżej 250 zatrudnionych, gdzie jednak jest to wciąż zaledwie 15 proc. Jednocześnie w badaniu wyraźnie rysuje się tendencja wzrostowa wykorzystania środowiska cloud do przetwarzania danych w przyszłości. W ciągu 2-3 lat aż ponad 60 proc. osób ze szczebla kierowniczego planuje przetwarzanie danych w środowisku hybrydowym.

Model chmury pozwoli nie tylko rozwinąć biznes, czy uczynić go bardziej bezpiecznym, ale ma szansę znacząco skrócić czas wprowadzania nowych produktów czy usług. Jednocześnie możliwości analizy danych pozwalają spółkom finansowym na nowe podejście do tematu uwalniania potencjału posiadanych informacji, modelowania ich w nowe ścieżki edukacji czy analizy a dzięki temu na wychodzenie do klientów i partnerów z nowymi usługami i produktami.

Technologia pod rękę z kompetencjami

Współpraca BIK i Microsoft to także wzajemny rozwój kompetencji. Architekci Microsoft oraz wybrani partnerzy firmy zapewnią pomoc w odpowiednim przygotowaniu architektury technicznej niezbędnej do wdrożenia środowiska programistycznego na czas pilotażu projektu z wybranymi klientami BIK. Zapewnią również pełne wsparcie w adopcji rozwiązań chmurowych przez Biuro Informacji Kredytowej.

Obie strony zapowiedziały także aktywny udział w kreowaniu nowych produktów i usług BIK w ramach prowadzonych spotkań i warsztatów innowacyjnych. Jednocześnie Microsoft zapewni wsparcie w technicznym szkoleniu zespołu BIK w ramach inicjatywy podnoszenia kompetencji cyfrowych Enterprise Skills Initiative. Microsoft umożliwi dostęp do Microsoft Technology Center – laboratorium kompetencji i wiedzy technologicznej Microsoft oraz partnerów firmy. MTC to nie tylko przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do wspólnej pracy nad projektami transformacji biznesu przy udziale technologii dla kluczowych obszarów gospodarki.

TOP 10 - Najlepsze polskie fintechy

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem najlepszych polskich fintechów.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ