Bezrobocie coraz niższe. Gdzie firmy szukają rąk do pracy?

bezrobocie
Fot. shutterstock.
Stopa bezrobocia w marcu br. wyniosła 5,3 proc., wobec 5,4 proc. w lutym - poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak niedawno informował resort, zgodnie z danymi Eurostat w lutym stopa bezrobocia wyniosła 2,9 proc. Polska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia – niższe odnotowano tylko w Czechach. W lutym 2024 r. stopa bezrobocia – liczona według metodologii Eurostatu – w Unii Europejskiej wyniosła 6 proc., a w strefie euro – 6,5 proc. Szacowana liczba osób bezrobotnych wyniosła odpowiednio 13,25 mln w krajach UE oraz 11,1 mln w strefie euro.

Jak wynika z danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce w lutym 2024 r. wyniosła 2,9 proc. – tyle samo co przed miesiącem, była jednak o 0,2 pkt proc. wyższa niż w lutym 2023 r. Liczba bezrobotnych wyniosła natomiast 517 tys. wobec 523 tys. w styczniu tego roku. W porównaniu z lutym 2023 r. odnotowano jednak wzrost o ok. 43 tys. (z 474 tys.).

Stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają również dane krajowe. Pod koniec marca 2024 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący bezrobocia w Polsce na koniec 2023 r. I tak pod koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych wyniosła 788,2, tys. osób (w tym 414,9 tys. kobiet) i była niższa o 3 proc. niż w końcu grudnia roku poprzedniego. Jak wskazał GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 5,1 proc. i była o 0,1 p. proc. niższa w porównaniu z końcem grudnia 2022 r.

Przeczytaj także: Zwolnienia grupowe w Polsce

Pensje będą rosły

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego pensje w sektorze przedsiębiorstw znowu wzrosły i średnio zbliżają się do psychologicznego pułapu ponad 8 tysięcy złotych brutto na etat. Eksperci rynku pracy z jednej strony przyznają, że to dobra wiadomość, bo przedsiębiorcy żywo reagują na sytuację na rynku pracy, ale z drugiej wyrażają zaniepokojenie. – Pensje rosną na tyle, na ile mogą pozwolić sobie na to przedsiębiorcy. Obawiam się, że dalszy skokowy wzrost płacy minimalnej może spowodować, że przedsiębiorców nie będzie stać na podnoszenie wynagrodzeń. Mamy obecnie płace na sterydach, a niektóre branże odnotowują spowolnienie – przyznaje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

• Według aktualnych informacji GUS pensje w Polsce w sektorze przedsiębiorstw wynoszą 7978 złotych brutto
• Rok do roku to wzrost o blisko 13%, a miesiąc do miesiąca o ok. 3%
• Wciąż najwięcej zarabia się w sektorze IT, ale także w transporcie i budownictwie
• Eksperci rynku pracy przyznają, że bieżące rekrutacje trwają także w sektorze TSL, sektorze magazynowym oraz w handlu. Brakuje także np. księgowych
• Eksperci rynku pracy nie mają także wątpliwości, że możliwe jest, że bezrobocie minimalnie wzrośnie


Oto komentarze ekspertów, co niższe bezrobocie oznacza dla gospodarki i jakie są prognozy na kolejne kwartały.

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Lewiatana

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wstępne dane o stopie bezrobocia w marcu 2024 r. Wynika z nich, że bezrobocie zmalało o 0,1 pkt proc. w skali miesiąca oraz w tej samej skali w stosunku do marca 2023 r. Nie jest zaskoczeniem, że w marcu stopa bezrobocia się obniża. Na przestrzeni dwóch dekad jedynie w 2009 r. wzrosła w relacji miesięcznej.

Od ponad półtora roku powtarzamy, że rynek pracy jest najsilniejszą częścią gospodarki i taką też pozostanie. Te comiesięczne zmiany stopy bezrobocia oraz stopy zatrudnienia o 0,1 pkt proc. w dół lub w górę nie znaczą wiele dla kondycji rynku pracy.

Patrząc na strukturę zawodów jakie wykonywały osoby przed rejestracją w urzędach pracy – głównie handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów, można oczekiwać, że przy odbiciu konsumpcji, które jest oczekiwane, stopa bezrobocia może nadal spadać.

Wielce prawdopodobne jest również to, że część osób pozostających w rejestrach bezrobotnych rejestruje się tam w celu otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego jednocześnie wykonując pracę w szarej strefie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ