Bank Pekao wykorzystał okres odmrożenia gospodarki w III kwartale 2020 roku - wyniki finansowe

Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe
Bank Pekao wykorzystał okres odmrożenia gospodarki w trzecim kwartale 2020, stopniowo zwiększając sprzedaż i kontynuował politykę odpowiedzialnego podejścia do rozwoju biznesu oraz zarządzania bilansem. Bank, w wymagającym dla sektora bankowego otoczeniu, kontynuował działania ograniczające koszty operacyjne oraz wspierał dalszą cyfryzację, by adekwatnie odpowiedzieć na wyzwania pandemii COVID-19.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao narastająco, po trzech kwartałach 2020, wyniósł 917 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38 proc. Główny wpływ na zysk miała presja na wynik odsetkowy, w konsekwencji obniżki stóp procentowych oraz kontynuacja konserwatywnie zawiązywanych przez bank odpisów kredytowych związanych z COVID-19. W ciągu 9 miesięcy 2020 roku Bank Pekao zawiązał ostrożnościowo blisko 700 mln zł dodatkowych odpisów na przyszłe potencjalne straty z tytułu COVID-19, najwięcej w sektorze.

W trzecim kwartale Bank Pekao kontynuował rozwój usług w kanałach cyfrowych – ponad 50 proc. pożyczek gotówkowych zostało sprzedanych zdalnie. Przybyło także ponad 300 tys. klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, co stawia bank na dobrej drodze do realizacji celu 2 mln aktywnych klientów mobilnych w 2020 roku. W okresie odmrożenia gospodarki bank sukcesywnie zwiększał poziom sprzedaży w kluczowych obszarach: w przypadku pożyczek gotówkowych nowa sprzedaż była we wrześniu ponad 20 proc. wyższa niż w czerwcu br., a w przypadku kredytów hipotecznych wrześniowa sprzedaż była blisko 30 proc. wyższa niż w czerwcu.

- Warunki działania banków wciąż pozostają dalekie od tych, które znamy sprzed pandemii. My wykorzystywaliśmy ten okres na zwiększenie skali działania, ale także na jeszcze szybsze i pełne dostosowanie infrastruktury do nowej cyfrowej rzeczywistości działania – mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao.

Poprawa efektywności

Epidemia COVID-19 spowodowała, że Bank Pekao jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektywność. Koszty operacyjne w ujęciu rok do roku obniżyły się o 7 proc., a w ujęciu kwartał do kwartału spadły o kolejne 3 proc. Zakres redukcji i optymalizacji kosztów był szeroki i obejmował m.in.: marketing, podróże służbowe, usługi konsultingowe, centralizację działań w wielu obszarach. Optymalizowana była konsekwentnie sieć oddziałów tak, by lepiej dopasować ją do zmieniających się oczekiwań klientów i rozwoju cyfrowych kanałów sprzedaży. Nacisk został położony na zwiększenie rentowności produktów i cross-selling.

Działania te ograniczyły, ale nie zniwelowały wpływu koniunktury gospodarczej na wyniki finansowe. Wskaźnik C/I w trzecim kwartale tego roku znalazł się na poziomie 44,2 proc.

Silna pozycja bilansowa

Bank Pekao jest jednym z najbardziej odpornych na dekoniunkturę banków, nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy. Świadczy o tym m.in. dobrze zdywersyfikowany portfel kredytów czy minimalna ekspozycja na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, które są konsekwencją prowadzonej od lat konserwatywnej polityki kredytowej.

Wskutek prowadzenia konserwatywnej polityki kredytowej, bank posiada dobry jakościowo i odpowiednio zabezpieczony portfel. Na przestrzeni ostatniego kwartału kontynuowane było ostrożne podejście do tworzenia rezerw kredytowych. W III kwartale odpisy kredytowe wyniosły 70 pb, z czego 37 pb stanowiły rezerwy ustanowione ostrożnościowo. Pokrycie rezerwami na koniec trzeciego kwartału wyniosło 86 proc., co daje 3 punkty wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednocześnie wskaźnik udziału kredytów niepracujących spadł kw./kw. do poziomu 5,3 proc. O dobrej jakości portfela świadczy również powrót klientów do regularnych spłat po okresie udzielonych przez Bank Pekao wakacji kredytowych.

Jednocześnie Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec września 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wzrósł do 18,8 proc, a Tier1 zwiększył się do 16,8 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów na poziomie 80 proc. i LCR w wysokości 329 proc.

Pomimo wpływu pandemii na ograniczenie aktywności ekonomicznej, Bank Pekao osiągnął sumę bilansową w wysokości 232 mld zł, większą o 17 proc. niż rok wcześniej.

Dalsza digitalizacja i nowe produkty

W trzecim kwartale Bank Pekao kontynuował rozwój usług w kanałach cyfrowych dla wszystkich grup swoich klientów. Przedsiębiorcom bank oferuje m.in. możliwość prostego i bezpiecznego podpisywania umów oraz aneksów za pomocą aż 5 rodzajów podpisów elektronicznych, a także składania dyspozycji i wniosków poprzez bankowość internetową PekaoBiznes24. Dla nowych klientów z grupy małych i średnich firm przygotował np. Pakiet NA PLUS, obejmujący zdalną, profesjonalną opiekę dedykowanego doradcy, bezpłatne rachunki i przelewy.

Wśród klientów detalicznych dużym powodzeniem cieszyła się aplikacja PeoPay KIDS – pionierskie rozwiązanie, za pomocą którego dzieci mogą stawiać pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów. Pod koniec października z tej aplikacji korzystało już 33 tys. dzieci. Rozwiązanie zostało wdrożone 1 czerwca – od tego czasu młodzi użytkownicy wykonali już 327 tys. transakcji na kwotę 2,8 mln zł. Dzieciom, przy pomocy rodziców, udało się zaoszczędzić 12,5 mln zł.

Działania w bankowości cyfrowej wpisują się w potrzeby klientów, którzy coraz chętniej korzystają ze zdalnych kanałów dostępu do banku. Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao zwiększyła się na przestrzeni roku o 305 tys. Bank jest na dobrej drodze do osiągnięcia strategicznego poziomu 2 milionów aktywnych użytkowników bankowości mobilnej w 2020 roku. Rachunki są coraz częściej zakładane bez wizyty w oddziale banku. Ponad połowa pożyczek gotówkowych została sprzedana przez kanały elektroniczne.

Bank Pekao od początku pandemii stara się aktywnie wspomagać dotkniętych nią przedsiębiorców. Mocno postawił na rozwój produktów wspierających przedsiębiorstwa z wykorzystaniem gwarancji państwowych i unijnych. Jako jedyny bank komercyjny w Polsce Pekao, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość zabezpieczania gwarancją COSME kredytów obrotowych dla firm. Przedsiębiorcy, na których działalność negatywnie wpłynęła epidemia COVID-19 mogą w Pekao skorzystać z dopłat BGK do odsetek kredytów. Bank we współpracy z Pekao Leasing oferuje swoim klientom nowe rozwiązanie – Leasing na Klik - dostępny zdalnie produkt, z ograniczonymi do minimum formalnościami, umożliwiający firmom szybkie rozpoczęcie planowanych inwestycji. Pod koniec września Bank Pekao zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której udzielił firmom MŚP z województw dolnośląskiego, opolskiego oraz mazowieckiego pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19.

ZOBACZ RÓWNIEŻ