Bank Pekao S.A. wprowadza hiperautomatyzację obsługi klienta biznesowego

Bank pekao
Fot, shutterstock.
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi z zakresu automatyzacji, sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analityki, Bank Pekao S.A. zapewni klientom biznesowym jeszcze sprawniejszą i szybszą obsługę za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Bank Pekao S.A. konsekwentnie podąża w kierunku digitalizacji obsługi klientów biznesowych. Wprowadzona nowość to połączenie funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 z optycznym rozpoznawaniem znaków (ang. Optical Character Recognition, OCR), uczeniem maszynowym i automatyzacją procesów. Dzięki temu bank jest w stanie dużo szybciej niż do tej pory interpretować i kategoryzować zdalnie przekazane przez klienta dokumenty, niezależnie od ich formy.

Hiperautomatyzacja

Zastosowane przez bank rozwiązania to tzw. hiperautomatyzacja, czyli połączenie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI), uczenia maszynowego (ang. Machine Learning, ML) i zrobotyzowanej automatyzacji procesów (ang. Robotic Process Automation, RPA). Hiperautomatyzacja pomaga usprawnić zachodzące w banku procesy biznesowe i przetworzyć posiadane dane w sposób nieosiągalny dla tradycyjnych metod.

– Hiperautomatyzacja przenosi transformację cyfrową i jakość oraz tempo obsługi klienta na kolejny, wyższy poziom. W uproszczeniu można powiedzieć, że „nakarmiliśmy” algorytm skanami dokumentów naszych klientów, dzięki czemu nauczył się on ich rozpoznawania. Gdy algorytm otrzymuje kolejny plik, to po jego przeanalizowaniu jest w stanie dokładnie określić, z jakim dokumentem ma do czynienia. Nie jest istotne, czy klient korzystał ze wzoru, czy samodzielnie napisał dyspozycję. Co więcej, algorytm potrafi „wyłuskać” z otrzymanego dokumentu kluczowe dla nas informacje, potrzebne do dalszego, sprawnego procesowania – tłumaczy Jędrzej Fryc z Departamentu Bankowości Elektronicznej i Digitalizacji Procesów – pomysłodawca wdrożenia tego rozwiązania dla klientów firmowych w Banku Pekao S.A.

Wyższe cyfrowe kompetencje

W ramach hiperautomatyzacji procesu roboty programowe zbierają dane rozlokowane w licznych systemach banku, aby na koniec przekazać pracownikowi komplet niezbędnych informacji. Pracownik, po sprawdzeniu poprawności danych, może zrealizować daną dyspozycję lub sprawnie skierować ją na właściwą ścieżkę do odpowiedniej jednostki w banku.

- W moim przekonaniu transformacja cyfrowa to przede wszystkim cyfrowe procesy i cyfrowe kompetencje. Konsekwentnie realizujemy strategię hiperautomatyzacji, w ramach której automatyzujemy obsługę klienta, wykorzystując innowacyjne technologie, takie jak inteligentne przetwarzanie dokumentów i roboty. Zwiększamy przy tym znacząco efektywność i jakość świadczonych usług. Nowy proces Dyspozycji ogólnej dla klientów biznesowych jest tego doskonałym przykładem – mówi Jan Maria Kowalski, dyrektor Biura Nowych Technologii w Banku Pekao S.A.

Co w praktyce oznacza to dla klienta? W nowej Strefie samoobsługowej PekaoBiznes24 działa nowa odsłona wniosku „Dyspozycja ogólna”. Dzięki temu klienci biznesowi mogą teraz przekazać do banku dokumenty o bardzo szerokim zakresie, dotyczące m.in. obsługi bieżącej, np. rachunku i innych posiadanych produktów bankowości transakcyjnej, finansowania działalności oraz finansowania handlu, bankowości elektronicznej, czy produktów skarbowych.

Strategia digitalizacji procesów

Strefę samoobsługową i Dyspozycję ogólną bank udostępnia w nowej szacie graficznej, dzięki czemu jej przygotowanie jest bardziej przyjazne i intuicyjne. Została ona wyposażona w szereg usprawnień, które pozwolą bankowi na szybsze procesowanie wniosków.

Za pomocą Dyspozycji ogólnej można również zdalnie podpisywać umowy i aneksy, w tym umowy z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności. Każda Dyspozycja ogólna wymaga podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorstwa. Bank akceptuje podpisywanie dokumentacji za pomocą wielu rodzajów podpisów elektronicznych, które są równoważne z podpisami odręcznymi: podpis elektroniczny składany w systemie bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, podpis kwalifikowany, podpis zaufany (profil zaufany) oraz podpis osobisty dostępny w elektronicznym dowodzie osobistym. Dopuszczalne jest także łączenie różnych rodzajów podpisów.  

W ramach konsekwentnie realizowanej przez Bank Pekao S.A. strategii digitalizacji procesów i rozwoju samoobsługi, bank planuje udostępnienie kolejnych typów dyspozycji w Strefie samoobsługowej w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.

ZOBACZ RÓWNIEŻ