Źródła finansowania, których (może) jeszcze nie znacie

Źródła finansowania, których (może) jeszcze nie znacie
Fot. shutterstock.
Dostęp do finansowania nie jest problemem, jeśli wiesz, czego potrzebujesz. Warto sprawdzić ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w której pojawiły się nowe produkty, także finansowane ze środków europejskich.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 3/2024 (102)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

BGK obchodzący w tym roku setną rocznicę swojego założenia, wspiera polskie firmy w realizacji nawet najbardziej ambitnych projektów. Instytucja zrealizowała do tej pory kilkaset różnych programów, które mogą pomóc firmom niezależnie od etapu rozwoju działalności, począwszy od ratowania biznesu aż po inwestycje zagraniczne.

Oferta banku cały czas się zmienia, dlatego razem z zespołem BGK przygotowaliśmy zestawienie pięciu najciekawszych produktów finansowych, które mogą posłużyć do rozwoju twojej firmy.

Gwarancja Biznesmax Plus

To nowy produkt w ofercie BGK związany z unijnym Programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Przeznaczony jest dla firm, które inwestują w rozwój cyfrowy lub realizują projekty z zakresu innowacji lub ekoinnowacji. Gwarancja dotyczy zabezpieczenia spłaty kredytu i jest połączona z możliwością otrzymania dotacji w formie dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu. Gwarancja jest bezpłatnym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego i/lub obrotowego udzielanego przez inny bank, który ma umowę z BGK. Jako przedsiębiorca możesz uzyskać gwarancję w wysokości aż do 80 proc. kapitału kredytu (maksymalnie do równowartości w złotych 2,5 mln euro) na maksymalnie 10 lub 20 lat (w zależności od formy pomocy publicznej, z której wykorzystaniem była udzielona gwarancja, czyli pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej) dla kredytu inwestycyjnego oraz do 63 miesięcy dla kredytu obrotowego.

Gwarancja Ekomax

Drugi, nowy produkt gwarancyjny w ofercie BGK, również jest związany z Programem FENG. Dotyczy bezpłatnego zabezpieczenia spłaty kredytu, który finansuje inwestycje związane z wdrażaniem przez przedsiębiorcę rozwiązań efektywnych energetycznie i także łączy się z możliwością otrzymania dotacji w formie dopłaty do kapitału kredytu. Podobnie jak w przypadku Gwarancji Biznesmax Plus maksymalna kwota to równowartość w złotych 2,5 mln euro.

Dzięki obu nowym gwarancjom z Programu FENG przedsiębiorca może liczyć na korzystniejsze warunki finansowania w banku kredytującym, zmniejszenie kosztów odsetkowych czy brak konieczności zastawiania majątku własnego w części objętej gwarancją. Wszystkie formalności związane z udzieleniem tych gwarancji są realizowane jednocześnie z udzieleniem kredytu w banku kredytującym.

Pożyczka na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

W kolejnej perspektywie unijnej mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze znanego już programu wsparcia dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej, województwach warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego lub regionalnego mazowieckiego (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów). Dzięki realizowanym z pożyczek inwestycjom zwiększa się atrakcyjność turystyczna regionu. Rozwinięta turystyka napędza gospodarkę, dlatego są to inwestycje, które mają bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczną Polski Wschodniej. Teraz skala inwestycji może być jeszcze większa, ponieważ w nowej perspektywie wzrasta nie tylko maksymalna kwota pożyczki do 1 mln zł, ale także łączny budżet projektu, który wynosi 532 mln zł, z czego 452,35 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjną pożyczkę w kwocie do 1 mln zł Okres spłaty to maksymalnie siedem lat, a odsetki 2 proc. w skali roku. Z produktu mogą skorzystać właściciele m.in. obiektów noclegowych, gastronomicznych, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej czy turystycznej (w tym zdrowotnej), obiektów kultury, rozrywki czy producenci produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych oraz rzemieślnicy.

Wsparcie dla ekspansji zagranicznej

Dzięki finansowaniu BGK polscy przedsiębiorcy, także ci z sektora MSP, mogą śmielej podchodzić do zagranicznej ekspansji. W dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie to na kondycję naszej gospodarki i rozwój lokalnych, rodzinnych biznesów, a jednocześnie wzmocni pozycję konkurencyjną polskich firm.

W tym punkcie zebraliśmy cały szereg różnego rodzaju instrumentów, które mogą posłużyć do szeroko rozumianego rozwoju działalności poza granicami Polski. BGK towarzyszy polskim firmom na każdym etapie ekspansji zagranicznej. Od eksportu dóbr o charakterze konsumpcyjnym przez długie i skomplikowane kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym po bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

BGK oferuje wiele produktów dla przedsiębiorstw zarówno planujących eksport, jak i aktywnie działających poza granicami naszego kraju. W zależności od przedmiotu oraz wartości eksportu, BGK oferuje różne krótkie i długoterminowe instrumenty dostosowane do charakteru sprzedaży zagranicznej oraz konkretnego rynku. Wspólną cechą większości produktów wsparcia eksportu jest to, że BGK wspierając polskich eksporterów, udziela zagranicznym nabywcom, bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy, kredytów na zakup towarów oraz usług polskiego pochodzenia. W dominującej większości instrumenty te zabezpieczone są polisą KUKE. Kredytobiorcą BGK może być polski eksporter, bank zagraniczny czy spółka lokalna, ale również bezpośrednio skarb państwa kraju importera. W ofercie BGK przedsiębiorcy znajdą również gwarancje w obrocie zagranicznym. Dostępne są m.in. gwarancje wadialne, zwrotu zaliczki, dobrego/należytego wykonania kontraktu, rękojmi, czy zapłaty.

Stosunkowo nowym produktem jest kredyt na finansowanie inwestycji generujących eksport, realizowany również we współpracy z KUKE. Finansowanie przeznaczone jest na inwestycje, które pozwolą na generowanie przychodów zagranicznych (w perspektywie trzech lat od ukończenia co najmniej 20 proc. przychodów ze sprzedaży eksportowej ) lub na projekty, które już prowadzą aktywny eksport (wspomniany już poziom co najmniej 20 proc. przychodów). Minimalna kwota kredytu to 5 mln zł, zabezpieczenie KUKE wynosi maksymalnie 80 proc. kwoty kredytu, a okres finansowania to nawet 14 lat, w zależności od indywidualnej oceny danego projektu inwestycyjnego.

Ostatnim produktem jest kredyt inwestycyjny dotyczący finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa lub ich zagraniczne spółki-córki. Przedsiębiorcy mogą z niego sfinansować zarówno przejęcia zagraniczne, jak i projekty typu greenfield. Zabezpieczenia kredytu ustanawiane są w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych (projektu/podmiotu zagranicznego). Od niedawna przedsiębiorcy mogą ubezpieczyć taki kredyt w KUKE. BGK sfinansował w ten sposób projekty m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Kanadzie, Chinach, Meksyku czy na Węgrzech.

Dotychczas BGK wsparł polskie projekty/kontrakty na 86 rynkach i sześciu kontynentach. Łączna kwota finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej, którego bank udzielił w 2022 r. wyniosła 3,3 mld zł.

Gwarancja de minimis

To flagowy produkt BGK, dlatego nie mogło go zabraknąć na naszej liście. Do końca 2023 r. skorzystało z niego ponad 270 tys. przedsiębiorców, którzy dzięki tej gwarancji zabezpieczyli swoje kredyty na kwotę prawie 309 mld zł.

W dużym skrócie gwarancja ta od ponad 10 lat pozwala na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla firm z sektora MSP. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które mają zdolność kredytową, ale nie mogą w wystarczający sposób zabezpieczyć spłaty kredytu. Przedsiębiorca, dzięki tej gwarancji może pozyskać finansowanie bankowe, na korzystniejszych warunkach niż standardowa oferta banku kredytującego.

My Company Polska wydanie 3/2024 (102)

Więcej możesz przeczytać w 3/2024 (102) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ