Zarzuty dla CK Investments. Chodzi o wystawianie weksli na inwestycje w nieruchomości

UOKiK
Siedziba UOKiK, fot. Shutterstock
Spółka CK Investments oferuje konsumentom zakup weksli, wskazując na pewność i bezpieczeństwo inwestycji. To nieprawda - uważa UOKiK. Właśnie prezes instytucji postawił spółce zarzuty.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

CK Investments zajmuje się obrotem nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym, oferuje również konsumentom zakup weksli, wskazując na pewność i bezpieczeństwo inwestycji. Tymczasem oferowanie i sprzedaż weksli inwestycyjnych może zniekształcać zachowania rynkowe konsumentów - twierdzi UOKiK.. Dodatkowo, informacje przedstawiane przez spółkę w prospektach reklamowych mogą wprowadzać w błąd odnośnie rzekomej gwarancji zwrotu kapitału, podczas gdy ryzyko utraty zainwestowanych środków istnieje i jest bardzo duże. Przeprowadzone przez prezesa Urzędu postępowanie wyjaśniające potwierdziło konieczność postawienia firmie zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Obietnice bez pokrycia. Są zarzuty

Przedstawiciele CK Investmets w rozmowach telefonicznych, a następnie w przesyłanych pocztą elektroniczną materiałach reklamowych, prezentują informacje o wekslach oferowanych przez spółkę i ich zakupie, jako możliwości dającej prawo „pośredniego inwestowania w nieruchomości”. Oferta weksli promowana była również za pośrednictwem strony internetowej spółki. Co istotne, weksle przedstawiane były jako alternatywa dla lokat bankowych, obligacji skarbowych oraz funduszy inwestycyjnych, co mogło u konsumentów wywoływać niesłuszne przekonanie, że to równie bezpieczny finansowo produkt.

- Nadanie wekslom funkcji inwestycyjnej oraz zapewnianie o ich bezpieczeństwie i gwarancji zwrotu kapitału mogło wpłynąć na decyzje konsumentów odnośnie powierzenia swoich pieniędzy firmie CK Investments. Przy pełnej wiedzy o ryzyku jakie niesie oferta, konsumenci mogliby inaczej zarządzić swoimi oszczędnościami. Mają oni prawo zakładać, że otrzymują od przedsiębiorcy pełne, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

W przepisach nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”. Zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie kolejnego produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału. Gwarantem bezpieczeństwa „weksla inwestycyjnego” jest jedynie wypłacalność jego wystawcy – nie są one zabezpieczone systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku utraty płynności finansowej przez wystawcę weksli, konsumenci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy.

Jeśli zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów się potwierdzą, spółce CK Investments grozi kara do 10 proc. obrotu.

Weksle – postępowania i decyzje

Jak informuje UOKiK, ochrona konsumentów na rynku finansowym jest jednym z jej priorytetów. Aktualnie Urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie spółki Credit Royal, która również proponuje konsumentom inwestycje w weksle. Postępowanie ma na celu sprawdzenie, czy mogło dojść do naruszania zbiorowych interesów i czy zasadne jest wszczęcie postępowania właściwego.

Natomiast zarzuty otrzymały już dwie spółki z Grupy Assay tj. Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI), która również posługiwała się wekslami inwestycyjnymi oraz Assay Management, która reklamowała ofertę weksli w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd. Postępowanie prowadzone jest także przeciwko osobom zarządzającym Grupą Assay. Ponieważ istnieje duże ryzyko utraty przez konsumentów zainwestowanych środków, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zdecydował o wydaniu ostrzeżenia konsumenckiego, dotyczącego Assay ASI. Obu spółkom grozi kara do 10 proc. obrotu, a członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej do 2 mln zł.

Inne postępowania w sprawie weksli inwestycyjnych zostały już zakończone. W sierpniu 2023 roku Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie spółki Aforti Holding, która namawiała do zainwestowania w „Ofertę wekslową”.

Z kolei pod koniec 2022 r. Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą BREWE Leasing, a w czerwcu 2021 r. decyzję dotyczącą Funduszu Hipotecznego Yanok, który poprzez weksle inwestycyjne gromadził fundusze na swoją działalność.

Wszystkie te decyzje są nieprawomocne – spółki wniosły do sądu odwołania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ