Wydział Zarządzania UW z nowymi kierunkami studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania UW z nowymi kierunkami studiów podyplomowych
Dynamiczne zmiany technologiczne i ekonomiczne wymagają od pracowników ciągłego dostosowywania się i uczenia się nowych rzeczy. Studia podyplomowe pozwalają na szybką adaptację do zmian w środowisku biznesowym oraz podniesienie kompetencji poprzez dostarczenie aktualnych i praktycznych umiejętności. Wydział Zarządzania UW w odpowiedzi na potrzeby rynkowe poszerzył swoją ofertę edukacyjną. Studenci mają do wyboru 15 kierunków, w tym aż 5 nowości.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W zglobalizowanym świecie, w którym rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, posiadanie dodatkowych kwalifikacji staje się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. Studia podyplomowe umożliwiają pracownikom rozwijanie i aktualizowanie swoich umiejętności, co pozwala im utrzymać się na rynku pracy i rozwijać swoje kariery. Nowa oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest reakcją nie tylko na potrzeby biznesowe, ale także naukowe i społeczne.

Zarządzanie i komercjalizacja projektów naukowych life science - nowy kierunek

Life science już od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród naukowców. Możliwość komercjalizacji wyników badań i wdrożenie ich do codziennego życia niesie szereg korzyści dla społeczeństwa. W dzisiejszym świecie, w którym wiedza i technologia rozwijają się w zawrotnym tempie, istnieje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów wysoko wykwalifikowanych w różnych dziedzinach, także zarządzaniu obszarem nauk biologicznych. Studia podyplomowe „Zarządzanie i komercjalizacja projektów naukowych life science” pozwalają na zdobycie głębszej wiedzy w tym obszarze, co jest szczególnie przydatne w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.

Celem programu jest integracja wiedzy naukowej i biznesowej, która umożliwi studentom skuteczne zarządzanie projektami naukowymi oraz przekształcanie odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi na rynku. Studia pozwolą uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu planowania, organizowania, koordynowania i monitorowania projektów naukowych. Program zawiera wszystkie składowe elementy, aby wyposażyć uczestników w kompetencje potrzebne do przekształcenia wyników badań naukowych w innowacyjne produkty i rozwiązania komercyjne.

Podczas rocznych studiów podyplomowych studenci tego kierunku poznają m.in. koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście projektów naukowych, strategie i narzędzia wspierające proces komercjalizacji oraz różne modele biznesowe, techniki zarządzania projektami innowacyjnymi oraz naukowymi czy zasady budowania marki oraz strategie zarządzania strategicznego w kontekście projektów naukowych. Ten skrojony na miarę program zapewni studentom kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami naukowymi, ich komercjalizację oraz promocję w środowisku biznesowym.

Polityka klimatyczna i nie tylko

Jesienią br. ruszy także kilka innych, nowych kierunków. W ofercie Wydziału Zarządzania UW pojawiły się m.in. studia podyplomowe z zakresu polityki klimatycznej i zarządzania ochroną środowiska oraz transformacją energetyczną w wymiarze lokalnym. To również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynkowe. Gdy świat coraz więcej mówi o kryzysie klimatycznym, wdrażanie zmian konieczne jest u podstaw - lokalnie. W toku nauczania studenci podniosą swoje kompetencje menedżerskie w obszarze zarządzania projektami związanymi z ochroną środowiska, identyfikacji możliwości ich wdrożenia oraz zaangażowania interesariuszy w osiągnięcie tych celów. Studia te są bowiem kierowane głównie do pracowników samorządów oraz instytucji komunalnych, zaangażowanych w projekty i inwestycje, dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Nowością w ofercie uniwersyteckiej jest także kierunek „Menedżer Jakości Wyrobów Medycznych”, który ma na celu przygotowanie studentów do skutecznego kierowania procesami oraz dbania o jakość w sektorze medycznym. Jego celem jest dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy na temat przepisów, norm i najlepszych praktyk w branży medycznej, a także wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania jakością.

Bogata lista studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UW wydłużyła się także o takie kierunki jak: „Zarządzanie Organizacjami w Gospodarce Cyfrowej” czy „Projekt wspólny - Akademia ESG”.

„Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UW opiera się na zaangażowaniu i doświadczeniu naszych wykładowców, którzy są cenionymi specjalistami w swoich dziedzinach. Ich głęboka wiedza i praktyczne doświadczenie gwarantują wysoką jakość nauczania oraz praktyczne podejście do zdobywania wiedzy. Jednocześnie, chciałbym podkreślić, że nasze studia podyplomowe oferują znacznie więcej niż tylko naukę teorii. Dzięki naszemu programowi, studenci mają okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz do nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Uważamy, że współpraca i networking są kluczowymi elementami sukcesu w dzisiejszym biznesowym środowisku, dlatego staramy się stworzyć dla naszych studentów możliwości do budowania relacji i rozwoju swojej kariery zawodowej” - prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzień otwarty na Uniwersytecie Warszawskim

Już 20 kwietnia (sobota) w godzinach 10:00-16:00 na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego można zapoznać się z bogatą ofertą studiów na UW - także podyplomowych. Edukacja na tym szczeblu pozwala na śledzenie i zrozumienie najnowszych trendów, praktyk i innowacji w określonej dziedzinie. Studia podyplomowe są świetnym sposobem na rozwój osobisty, ale także szansą na nawiązanie kontaktów z innymi specjalistami, co może być przydatne w dalszej karierze zawodowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ