Zwycięzcy XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości wyłonieni

Puchar
Polski Produkt Przyszłości to konkurs, który przedstawia przyszłość polskiego biznesu, fot shutterstock.
Wręczono nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Główne laury za swoje projekty – i tym samym tytuł Polskiego Produktu Przyszłości – otrzymały Politechnika Poznańska i Nanoseen sp. z o.o.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), wraz z przedstawicielami kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości, wręczyli nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Wydarzenie odbyło się 5 lipca. To 24. edycja konkursu.

Projekty zgłoszone do rywalizacji ocenione zostały przez ekspertów branżowych oraz Kapitułę Konkursu, w której zasiedli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , Agencji Rozwoju Przemysłu, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

Optymizm na przyszłość

Podczas uroczystości wręczenia nagród nie zabrakło przedstawicieli partnerów i patronów  konkursu. Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentował Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Wojciech Murdzek.

– Wyróżnione projekty pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu i są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału przedsiębiorczości, które łącząc siły są w stanie, z sukcesem, podbijać rynki światowe – powiedział Wojciech Murdzek.

Patronat nad konkursem objęło również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które od lat wspiera rozwój konkursu dzięki środkom Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) w ramach projektu inno_LAB. W gali udział wziął, Sekretarz Stanu resortu Funduszy i Polityki Regionalnej, Jacek Żalek.

– Kluczem do konkurencyjności gospodarki bezsprzecznie jest jej innowacyjność. Musimy wykorzystać wszystkie nasze atuty, takie jak skuteczne łączenie sił naukowców i przedsiębiorców, bo to najlepsza droga do wzrostu innowacyjności gospodarki i zwiększania jej konkurencyjności w skali globalnej – powiedział Jacek Żalek.
Partnerem konkursu jest także Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

214 nagród dla innowacji

Organizatorami konkursu są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prezes PARP, witając wszystkich gości pogratulował laureatom i wskazał na to, jak ważną rolę odgrywają innowacje w rozwoju.  

– Konkurs Polski Produkt Przyszłości już od 24 lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów i technologii opracowywanych w naszym kraju. W tym roku do konkursu zgłoszono 163 innowacyjne projekty, opracowane przez polskie firmy i naukowców. Jest to bardzo budujące, ponieważ mamy świadomość, że to właśnie innowacje stanowią siłę napędową gospodarki. W historii konkursu przyznaliśmy łącznie 214 nagród i wyróżnień dla polskich firm i instytucji naukowych, które opracowały najbardziej nowatorskie rozwiązania – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Innowacje tworzone na bazie wiedzy i działalności badawczo-rozwojowej, oparte na solidnych fundamentach, dają nam podstawę odważnie patrzeć w przyszłość – dodał Dariusz Budrowski.

Zwycięzcy konkursu Polski Produkt Przyszłości to autorzy najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii z globalnym potencjałem. Uczestnicy, jak co roku, konkurowali o nagrody w trzech kategoriach: Produkt przyszłości przedsiębiorcy, Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

– Każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie za sobą ryzyko, ale i obietnicę technologii, produktu lub usługi przynoszących korzyści całemu społeczeństwu. Cieszę się, że kolejni innowatorzy podjęli to ryzyko i chcą odpowiadać na coraz trudniejsze wyzwania współczesności. Dzięki temu dziś możemy świętować ich sukces w XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, a także podziwiać rozwiązania, będące świetnym przykładem najlepszej polskiej myśli naukowo-technicznej. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR – Polscy innowatorzy po raz kolejny udowodnili, że nie brak im świetnych pomysłów i determinacji do wcielania ich w życie. Przy tej okazji zachęcam przedsiębiorców i naukowców do współpracy, wzajemnego inspirowania się i sięgania po środki instytucji tworzących polski ekosystem innowacji, takich jak PARP i NCBR oraz do udziału w inicjatywach na wzór Polskiego Produktu Przyszłości – dodał dyrektor Kopoczek.

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł otrzymali twórcy innowacyjnych nanomembran NanoseenX do oczyszczania i odsalania wody opracowanych przez Nanoseen Sp. z o.o.

Wyróżnienia w wysokości 25 tys. zł w tej kategorii otrzymały projekty:

•    bezpieczne nanomateriały tlenowo-cynkowe opracowane przez Nanoxo  sp. z o.o;
•    PayEye – system identyfikacji biometrycznej z zastosowaniem do płatności okiem. Pierwszy na świecie komercyjny, kompletny system płatniczy, opierający się na akceptacji płatności poprzez identyfikację użytkownika z wykorzystaniem biometrii tęczówki oka i twarzy opracowany przez PayEye sp. z o.o.;
•    tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED, zawierający autorskie emitery termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) opracowany przez Noctiuluca S.A.;
•    unikalny zespół samojezdnych maszyn wiercącej i kotwiącej  z napędem bateryjnym (BEV), przeznaczonych do eksploatacji i zabezpieczania wyrobisk w kopalniach surowców mineralnych oraz drążenia tuneli komunikacyjnych opracowany przez Mine Master sp. z o.o.
Wspólne projekty firm i uczelni
W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” nie przyznano nagrody głównej.
W tej kategorii przyznano natomiast trzy wyróżnienia dla produktów:
•    innowacyjna technologia bioaktywnych cząstek nanokompozytowych opracowana przez ADJ Nanotechnology sp. z o.o. i Politechnikę Warszawską;
•    SkinSENS – nowa technologia w walce z alergiami opracowana przez Milton Essex SA i Wojskową Akademię Techniczną;
•    ultraszybkie wyłączniki hybrydowe DCU-HM do zabezpieczania pociągów zespolonych, elektrycznych zespołów trakcyjnych i elektrowozów eksploatowanych w systemach DC1 (3 KV) oraz DC2 (1,5 KV) trakcji kolejowej zasilanej prądem stałym opracowane przez Politechnikę Łódzką Katedrę Aparatów Elektrycznych i Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN sp. z.o.o.
Nowoczesne rozwiązania nauki
W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobyła Politechnika Poznańska za projekt AutoMedPrint, czyli system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, na podstawie danych z bezkontaktowych pomiarów antropometrycznych.
Dodatkowo wyróżnienia w tej kategorii zdobyły projekty:
•    technologia wyznaczania precyzyjnych orbit satelitów nawigacyjnych, w szczególności systemu europejskiego Galileo opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
•    INZNAK – inteligentne, autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów opracowane przez Politechnikę Gdańską;
•    powłoka antyoblodzeniowa D-ICE coat opracowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii;
•    Zrobotyzowany System Tynkarski opracowany przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Nagrody specjalne

Podczas gali, jak co roku, nie mogło zabraknąć nagród specjalnych. I tak, Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz Nagroda Specjalna Ministra rozwoju i technologii trafiła do APA sp. z o.o. za Inteligentną Platformę Optymalizacji Energii (IPOE) pozwalającą uzyskać kompleksową informację na temat ilości oraz jakości zużywanej energii elektrycznej.

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała inPROBE - światłowodowa mikrosonda firmy SDS Optic S.A., która może być wykorzystywana w diagnostyce wielu typów nowotworów, a także różnych chorób zakaźnych.
Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji przypadła projektowi NanoseenX –innowacyjnym nanomembranom do oczyszczania i odsalania wody opracowanym przez Nanoseen sp. z o.o.

Nagrodę PARP i NCBR, przyznano projektowi CarnaLife Holo – technologii trójwymiarowej wizualizacji danych, wspierającej lekarzy, wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne.

Patronat medialny nad konkursem sprawują: Polskie Radio, Polsat News, wp.pl, Nauka w Polsce oraz wnp.pl.
Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

ZOBACZ RÓWNIEŻ