Unilever wyznaczył cel: 100 proc. energii odnawialnej do 2030 roku

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska, fot. Pixabay.com
Unilever zadeklarował pełne przejście na energię odnawialną do 2030 roku. To część strategii Climate Transition Action Plan, ogłoszonej przez światowego producenta żywności i chemii domowej w 2021 roku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Odnawialne źródła energii, jak słońce, wiatr, woda, zielony wodór i biomasa, odpowiednio zaadaptowane przez nowoczesne technologie, mogą wytworzyć więcej energii niż potrzebuje świat. W przeciwieństwie do energii z paliw kopalnych, mają potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych, a ich zasób jest niewyczerpywalny. Ten potencjał Unilever stara się zaadaptować od dłuższego czasu. W 2015 roku firma była jednym z pierwszych członków globalnej inicjatywy energetycznej RE100, polegającej na zobowiązaniu się do pozyskiwania 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Unilever dąży do tego, by do 2030 roku całość używanej energii elektrycznej i cieplnej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Już teraz ten cel został osiągnięty w 86 proc. dla energii elektrycznej oraz w 33 proc. dla energii cieplnej. Działania te już mają pozytywne skutki dla działalności biznesowej: w sytuacji rosnących kosztów energii pozwoliło to o 64 proc. obniżyć koszty operacyjne w porównaniu do 2015 roku.

Niemniej, osiągnięcie tego celu, gdy prowadzi się fabryki rozsiane w 245 lokalizacjach w ponad 70 krajach, nie przychodzi bez wyzwań – nie wszędzie energia odnawialna jest dziś łatwo osiągalna, a nowe technologie jak pompy ciepła czy solary dostępne w budżecie skalowalnym dla biznesu. Dlatego Unilever nie tylko inwestuje w nowe technologie w swoich zakładach produkcyjnych, ale przede wszystkim podejmuje działania prowadzące do zniesienia barier rynkowych dla energii odnawialnej w ujęciu globalnym, takie jak:

1. Zakupy od lokalnych dostawców OZE. Unilever pozyskuje energię odnawialną z rynków lokalnych na obszarach, na których prowadzi działalność, z takich źródeł jak farmy wiatrowe, które bezpośrednio zwiększają lokalną moc.

2. Zwiększenie samodzielnego wytwarzania i magazynowania energii. Poprzez rozbudowę własnych instalacji fotowoltaicznych firma zabezpiecza sobie dostęp do odnawialnej energii elektrycznej. Dzieje się to już w 18 krajach, w tym w RPA oraz Indiach. Wiele z tych instalacji dostarcza już 10-30 proc. mocy niezbędnej dla danego zakładu. Kolejnym krokiem są budowy magazynów energii, które umożliwią wykorzystywanie energii ze słońca także w nocy.

3. Nowe rozwiązania w celu zwiększenia wydajności. W procesach produkcyjnych zwykle dochodzi do tracenia pewnych ilości ciepła i chłodu. Program pilotażowy prowadzony obecnie w Indiach ma to zmienić – poprzez szerokie zastosowanie pomp ciepła, tracone ciepło i chłód są odzyskiwane i wykorzystywane na różnych etapach produkcji.

4. Pozyskiwanie biopaliw ze zrównoważonych źródeł. Celem Unilever jest ograniczenie stosowania gazu na rzecz technologii niskowęglowych, takich jak pompy ciepła, biopaliwa oraz biogaz. Kolejnym krokiem jest sięganie bo biopaliwa w ściśle określonych przypadkach zgodnie z wewnętrznym kodeksem, gwarantującym wykorzystanie biopaliw w sposób zrównoważony. Przykładowo mogą być one stosowane jako paliwo przejściowe dla uzyskania energii cieplnej oraz w zakładach, które nie mają dostępu do stabilnej energii sieciowej.

5. Wykorzystanie potencjału firmy do budowania szerszej koalicji. Zmiany w energetyce o charakterze globalnym nie dokonają się za sprawą izolowanych działań pojedynczej firmy. Dlatego Unilever angażuje się w tworzenie działań systemowych i budowanie koalicji podmiotów, które będą tworzyć na nie popyt. Temu służy przystąpienie firmy do inicjatywy RE100 oraz partnerstwo w konferencji klimatycznej COP26. Unilever podpisał się pod inicjatywą adresowaną do amerykańskiego departamentu czystej energii, która ma zachęcić inne kraje do wspierania korporacyjnych zamówień na energię odnawialną.

– Energia odnawialna pozostanie jednym z naszych priorytetów na COP27 – komentuje Rebecca Marmot, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. I dodaje: – Potrzeba firm, rządów i wszystkich grup społecznych, aby przyspieszyć działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu – a Unilever jest w to tak zaangażowany, jak zawsze.

ZOBACZ RÓWNIEŻ