Trzy techniki negocjacji w biznesie. Trzeba je znać

Trzy techniki negocjacji w biznesie. Trzeba je znać
W biznesie istnieje wiele technik negocjacji, które pomagają osiągnąć korzystne wyniki. Polecamy zwłaszcza te trzy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Techniki negocjacji w biznesie są bardzo ważne. Nie tylko pomagają zdobyć czy przekonać klienta, ale też przydają się do negocjowania cen czy zarobków. Jakie metody polecamy?

Techniki negocjacji

1. Technika BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement)

BATNA, czyli najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia, to koncepcja wprowadzona przez Rogera Fishera i Williama Ury'ego w książce "Getting to Yes".

Sprawdź: Social Media Manager

Polega na określeniu najlepszej opcji, jaką negocjator ma do dyspozycji, jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem. Znajomość swojej BATNA daje siłę w negocjacjach, ponieważ pozwala na podejmowanie świadomych decyzji i ocenę, czy oferta przedstawiona przez drugą stronę jest lepsza od alternatywnej opcji.

BATNA pomaga również w ustaleniu minimalnych warunków, które są akceptowalne w negocjacjach.

2. Technika ZOPA (Zone of Possible Agreement)

ZOPA, czyli strefa możliwego porozumienia, to zakres, w którym obie strony negocjacji mogą osiągnąć wzajemnie akceptowalne porozumienie. ZOPA jest określana przez dolne i górne granice ofert każdej ze stron. Dolna granica to najniższa oferta, którą jest gotowa zaakceptować jedna strona, podczas gdy górna granica to najwyższa oferta drugiej strony.

Kluczem do skutecznych negocjacji jest zidentyfikowanie tej strefy i dążenie do znalezienia punktu, w którym obie strony czują się usatysfakcjonowane. Świadomość ZOPA pozwala negocjatorom na skupienie się na obszarach, w których istnieje możliwość osiągnięcia porozumienia, co zwiększa szanse na sukces.

3. Technika "win-win"

Technika "win-win" jest podejściem, które koncentruje się na znalezieniu rozwiązania korzystnego dla obu stron negocjacji. Zamiast traktować negocjacje jako grę o sumie zerowej, w której jedna strona wygrywa kosztem drugiej, strategia "win-win" dąży do stworzenia sytuacji, w której obie strony osiągają swoje cele.

Zobacz: Nowy wiek emerytalny kobiet

Najważniejsze elementy tej techniki to współpraca, komunikacja i kreatywne myślenie. Negocjatorzy dążą do zrozumienia potrzeb i interesów drugiej strony oraz do opracowania rozwiązań, które zaspokajają te potrzeby. Technika "win-win" buduje długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku, co jest korzystne dla przyszłych interakcji biznesowych.

Znajomość i stosowanie tych trzech technik negocjacyjnych może znacząco zwiększyć szanse na osiągnięcie korzystnych rezultatów w biznesie. Każda z tych technik ma swoje unikalne zastosowanie i może być stosowana w różnych kontekstach negocjacyjnych, w zależności od specyfiki sytuacji i celów negocjatorów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ