Nowy wiek emerytalny w Polsce. Jaki plan na 2024 rok?

Nowy wiek emerytalny w Polsce. Jaki plan na 2024 rok?
Czy w 2024 roku zmieni się wiek emerytalny w Polsce? Nie, obecnie nie ma na to planów.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Obecnie wiek emerytalny to granica, po przekroczeniu której osoba jest uprawniona do otrzymania emerytury. W latach 2013-2017 wiek ten był ustalony na 67 lat dla wszystkich obywateli Polski, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przed rokiem 2013 obowiązywał ten sam wiek emerytalny, który jest obecnie.

Wiek emerytalny dla kobiet w 2024 roku

Wiek emerytalny dla kobiet wynosi obecnie 60 lat. Warto zaznaczyć, że osiągnięcie 60. roku życia przez kobietę nie oznacza automatycznego przejścia na emeryturę. Jest to możliwość, a nie obowiązek.

Wiek emerytalny dla mężczyzn w 2024 roku

Mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat. Wyższy wiek emerytalny mężczyzn ma wpływ na wyższą wysokość ich emerytur.

Zobacz też: Urząd statystyczny

Emerytura wcześniejsza i początek wypłaty emerytury

W niektórych sytuacjach możliwe jest przyznanie emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy to osób pracujących w szczególnie trudnych warunkach lub wykonujących prace o specyficznym charakterze. Należy jednak pamiętać, że osoby te mogą dodatkowo dorabiać do emerytury, ale obowiązują ich limity zarobków. Przekroczenie pierwszego progu limitu może skutkować zmniejszeniem emerytury, a drugiego – jej zawieszeniem. Limity te są aktualizowane co kwartał, dlatego warto je regularnie monitorować, by uniknąć redukcji lub zawieszenia świadczeń.

Sprawdź: Przeciętne wynagrodzenie

Jeśli zaś chodzi o samo wypłacanie emerytury, jest ona przyznawana od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego — pod warunkiem złożenia wniosku w miesiącu urodzin. Jeśli wniosek zostanie złożony później, emerytura jest przyznawana od miesiąca złożenia wniosku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ