Szefowie i odkrywcy. Wyniki badań pisma Polaków

fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe 30
Wyniki badania charakterów pisma Polaków przeprowadzonego przez firmę Schneider we współpracy z Biurem Podróży Reklamy dowodzą, że najwięcej wśród nas jest: szefów i odkrywców, a najmniej organizatorów, perfekcjonistów i rozmówców.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wyniki badania charakterów pisma Polaków przeprowadzonego przez firmę Schneider we współpracy z Biurem Podróży Reklamy dowodzą, że najwięcej wśród nas jest: szefów i odkrywców, a najmniej organizatorów, perfekcjonistów i rozmówców.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób w maju i czerwcu 2019 r. i polegało na zbadaniu przesłanych poprzez stronę internetową próbek pisma do organizatorów akcji i przyporządkowania ich do danego profilu charakteru: szef, odkrywca, realista, marzyciel, strateg, organizator, perfekcjonista oraz rozmówca. 

Szef to osoba, której pismo jest prostopadłe. Została ona określona jako logicznie myśląca, charakteryzująca się rozsądkiem i dobrą organizacją. Jest to ktoś konsekwentny w działaniu i ma wysokie poczucie samodyscypliny. Odkrywca, którego pismo jest zwykle pochylone w prawo, to ktoś chętny do działania, o dużym temperamencie i wysokich aspiracjach. Pismo organizatora jest pochylone w lewo. Osoba o tym charakterze pisma jest nieprzystępna, cierpliwa i ma zdolności organizacyjne. Cechuje ją ostrożność i kontrola nad emocjami. Osoby piszące litery z zaokrągleniami to realiści - twardo stąpają po ziemi, mają cechy przywódcze i zdolności do zarządzania ludźmi. Pochylone w prawo i otwarte owale pisma rozmówcy świadczą o charakterze osoby, która ma duży temperament, chęć do działania i wysokie aspiracje. Litery perfekcjonisty mają formy kątowe, co charakteryzuje ludzi skrupulatnych, wydajnych w pracy, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki. Pismo stratega charakteryzuje się dużym wyrobieniem i łączonymi literami. Stratega charakteryzuje logiczne myślenie, konsekwencja w działaniu i łatwość podejmowania przemyślanych decyzji. Taka osoba budzi zaufanie i można na niej polegać. Pismo marzycieli jest rozłączne, litery są pisane osobno. Takie osoby mają ogromną intuicję, jak również charakteryzują się zdolnościami artystycznymi i tendencją do tracenia kontaktu z rzeczywistością.

Najwięcej próbek pisma zostało przyporządkowanych do profili: szef (26%), odkrywca (19%), realista (14%) i marzyciel (13%), zaś kolejne miejsca zajęły: strateg (10%), organizator (7%), perfekcjonista (5%) i rozmówca (5%). Procentowość odzwierciedla ogólne tendencje charakterystyczne dla populacji ludzkiej.

Wśród kobiet i wśród mężczyzn najwięcej jest szefów (odpowiednio: 26% i 25%) oraz odkrywców (18% i 23%). Kobiety częściej niż mężczyźni są realistami, organizatorami i perfekcjonistami, natomiast mężczyźni częściej są odkrywcami, marzycielami i strategami. 

Wyniki te są zgodne z ogólnymi tendencjami, gdzie kobiety znacznie częściej niż mężczyźni posługują się pismem o pochyleniu prostopadłym względem linii podstawy, natomiast mężczyźni zdecydowanie częściej pochylają pismo w prawą stronę.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym dominują charaktery: marzyciel (36%), szef (27%) i rozmówca (18%), wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym najwięcej jest szefów (30%), odkrywców (16 %) oraz marzycieli i realistów (po 14%). Wśród osób z wykształceniem średnim najwięcej osób charakterologicznie pasuje do profilu szefa (27%), odkrywcy i realisty (po 16%) oraz marzyciela (14%), a w grupie osób z wykształceniem wyższym najwięcej jest szefów oraz odkrywców (po 24%), realistów i strategów (po13 %) oraz marzycieli (11%).

W grupie 18-29 lat najwięcej jest szefów (26%), odkrywców (16%) oraz realistów i marzycieli (po 15%), w grupie 30-39 lat najwięcej jest szefów (27%), odkrywców (23%) i realistów (16 %). Osoby w wieku 40-49 lat to najczęściej odkrywcy (31%), szefowie (29%) oraz stratedzy (14%). Wśród osób w wieku 50-59 lat najwięcej jest marzycieli i odkrywców (po 29%) oraz strategów i szefów (po 12%), a po 6 proc. stanowią osoby o profilu organizatorów, realistów i rozmówców. Co ciekawe w tej grupie wiekowej nie znalazł się ani jeden perfekcjonista. Ciekawa jest struktura charakterologiczna grupy 60+, w której są tylko stratedzy (aż 40%) oraz odkrywcy, organizatorzy i szefowie (po 20%), a nie ma w niej marzycieli, perfekcjonistów, rozmówców i realistów. 

Jeżeli chodzi o liczbę strategów, czyli osób piszących pismem łącznym, w grupie 60+, wynika to prawdopodobnie z faktu, że osoby, które wzięły udział w badaniu są czynne zawodowo i często posługują się pismem ręcznym, co wpływa na wysoki stopień jego wyrobienia, czyli tzw. impuls wyrazowy pisma - umiejętność kreślenia znaków bez oderwania narzędzia pisarskiego od podłoża.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY