Smart-Billing, czyli skuteczny sposób na tańszy prąd w dobie Net-Billingu

Daniel Raczkiewicz, wiceprezes Energynat Solutions
Daniel Raczkiewicz, wiceprezes Energynat Solutions
Ceny energii nie przestają rosnąć. O tym, że inwestycja w prąd z OZE i firmową instalację fotowoltaiczną to wciąż bardzo dobry pomysł, nie trzeba już przekonywać polskich przedsiębiorców. Pomimo wprowadzenia 1 kwietnia nowego systemu rozliczeń, prąd ze słońca to wciąż najtańsze źródło energii elektrycznej, choć już nie tak atrakcyjne. Na szczęście dzięki Smart-Billingowi, systemowi rozliczeń oferowanemu przez firmę Energynat, nawet w dobie Net-Billingu prosumenci B2B wciąż mogą rozliczać się na preferencyjnych zasadach.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2022 (80)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Liczby nie kłamią. Net-Billing, czyli wprowadzony od 1 kwietnia 2022 r. system rozliczeń za energię, jest mniej korzystny w porównaniu z systemem opustów obowiązującym do tej pory. Dlaczego? Choćby dlatego, że rozliczenia realizowane w nowym systemie mogą charakteryzować się wysokim spreadem pomiędzy ceną sprzedaży energii zużywanej przez firmę a ceną odkupu wprowadzonej do sieci nadwyżki pochodzącej z firmowej instalacji fotowoltaicznej. Sprzedaż energii na potrzeby własne odbywa się na podstawie wysokich cen detalicznych z cennika dla tzw. sprzedawcy zobowiązanego. 

Net-Billing, czyli nowy sposób rozliczania energii z OZE

Dla przedsiębiorcy przypisanego dziś do taryfy z grupy Cxx, czyli de facto 80 proc. firm z sektora MSP w Polsce, kwoty te oscylują na poziomie dużo ponad 1 tys. zł/MWh. Natomiast odkup nadwyżek rozliczany jest na bazie cen hurtowych kursu jednolitego, które w pierwszym kwartale 2022 r. wynosiły ok. 622 zł/MWh. Dla przedsiębiorcy czy firmy wartość spreadu ma więc ogromne znaczenie, ponieważ może niekorzystnie wpływać na opłacalność rozliczeń prosumenckich, a tym samym wydłużać czas zwrotu z inwestycji w firmową instalację PV oraz zmniejszać jej opłacalność. Korzystną alternatywą dla Net-Billingu jest rozwiązanie o nazwie Smart-Billing.

Na czym polega usługa Smart-Billing

Smart-Billing to autorska usługa od firmy Energynat opracowana przez zespół ekspertów rynku energii z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży oraz specjalizacją w dziedzinie OZE, którzy znaleźli sposób na bardziej efektywne rozliczanie energii przez prosumentów B2B w ramach nowych regulacji prawnych. 

– Od lat specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań polegających na budowie elektrowni PV oraz doborze optymalnego modelu rozliczeń zgodnie z hurtowym rynkiem energii, np. Towarowej Giełdy Energii. Naszą usługę zbudowaliśmy jako korzystną alternatywę dla Net-Billingu potwierdzoną praktyką w rozliczaniu prosumentów na zasadach rynkowych. Smart-Billing pozwala na optymalizację rozliczeń, generując jeszcze większe oszczędności przez przedsiębiorców będących prosumentami, którzy decydują się, zresztą słusznie, wkroczyć na ścieżkę transformacji energetycznej, produkując własną ekologiczną energię z OZE – mówi Daniel Raczkiewicz, ekspert rynku energii i wiceprezes Energynat Solutions.

Klienci rozliczający się w systemie Smart-Billingu, obsługiwanym przez Energynat, otrzymują bezpośredni dostęp do hurtowego rynku energii, uzyskując korzystniejsze w stosunku do Net-Billingu ceny sprzedaży nadwyżek i zakupu niedoborów. Dzięki temu zostaje ograniczony spread, co w konsekwencji oznacza zdecydowanie mniejsze wydatki na prąd i więcej pieniędzy w firmowej kasie.

Jak działa Smart-Billing

W Smart-Billingu rozliczenie wartości tzw. energii elektrycznej czynnej zużytej i wprowadzonej przez prosumenta B2B, jako nadwyżki dla każdej godziny, odbywa się według tego samego indeksu bazowego, na podstawie którego sprzedajemy i kupujemy energię. W efekcie nie występuje spread pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży, jak to ma miejsce w systemie Net-Billingu. Klienci nie muszą więc martwić się o niekorzystne wahania kursów i nieprzewidywalność ponoszonych kosztów.

W zależności od stosunku mocy elektrowni posiadanej przez firmę do mocy przez nią zużywanej rozliczenia mogą być dokonywane na podstawie dwóch mechanizmów cenowych, czyli giełdowych indeksów godzinowych lub godzinowych cen energii na rynku technicznym. Smart-Billing pozwala na elastyczne, indywidualne podejście do każdego klienta i dobór optymalnego modelu rozliczeń.

Firmy rozliczające się w systemie Smart-Billingu, w porównaniu z Net-Billingiem, oszczędzają dodatkowo dzięki korzystnej relacji ceny energii elektrycznej do profilu PV przedsiębiorstwa, sprzedając wyprodukowaną nadwyżkę prądu w godzinach szczytu, czyli wówczas, gdy jego cena jest bardzo wysoka i kupując taniej w godzinach poza szczytem. 

– Smart-Billing od Energynat daje większą elastyczność i możliwość zarządzania energią tak, aby w finalnym rozrachunku przedsiębiorca po prostu płacił za nią mniej. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym procesom analizy charakterystyki zużycia i produkcji energii oraz monitoringowi obsługiwanych przez nas instalacji, który realizujemy w ramach umowy podpisywanej z klientem – wyjaśnia Daniel Raczkiewicz z Energynat.

Dla kogo jest Smart-Billing

Smart-Billing jest przeznaczony dla prosumentów B2B, czyli przedsiębiorców. Mogą to być małe firmy zużywające ok. 50 MWh energii elektrycznej rocznie, jak również większe potrzebujące od kilkuset do nawet kilku tysięcy MWh. Przejście na Smart-Billing, jako alternatywę dla systemu Net-Billingu, powinni więc dziś rozważać wszyscy – od właścicieli sklepów po duże przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Komplementarna oferta

Korzyści dla właścicieli firm mogą być jeszcze większe, jeśli ci planując transformację energetyczną swoich biznesów, zdecydują się na skorzystanie z całego ekosystemu rozwiązań oferowanych w ramach portfolio usług firmy Energynat, zaczynając od audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez projekt i budowę instalacji PV, uruchomienie systemu po rozliczanie energii właśnie w ramach Smart-Billingu. 

– Smart-Billing to element całego ekosystemu rozwiązań od Energynat, składających się na kompleksową usługę optymalizacji kosztów energii w firmie. Rozliczenia realizowane w systemie Smart Billing poprzedzają zaawansowane analizy profili zużycia i produkcji energii oraz projektowanie i wykonanie instalacji wykorzystującej wysokiej jakości sprzęt PV – zdradza Daniel Raczkiewicz. – Nad sprawnością systemu oraz korzystnym rozliczaniem energii w systemie Smart-Billingu czuwa stworzone przez nasz zespół oprogramowanie do monitorowania i zarządzania instalacją PV, obsługiwane przez wyznaczonego opiekuna klienta z Działu Obsługi Klienta Energynat – dodaje.

Jak wygląda proces wdrożenia

Wystarczy kontakt z konsultantem Energynat – telefoniczny lub poprzez formularz na stronie www.energynat.solutions. Na bazie pozyskanych danych, w ramach procesu ofertowania, na start klient otrzymuje tzw. analizę bilansową obiektu opracowaną zgodnie z godzinową charakterystyką profili i godzinowe ceny z hurtowego rynku energii. W przypadku chęci współpracy w zakresie całego procesu transformacji energetycznej firmy, zakładającego projekt i budowę instalacji PV oraz jej uruchomienie, i dalej rozliczanie w systemie Smart-Billingu, zespół Energynat poprowadzi przedsiębiorcę od A do Z.

– Dobierzemy optymalne dla profilu i cen energii – właściwe dla danego biznesu – rozwiązania technologiczne i sprzętowe, określimy najbardziej efektywną wielkość i rodzaj elektrowni słonecznej, a nawet zaprojektujemy sposób ułożenia paneli w korelacji z godzinowymi cenami energii. Klient otrzymuje więc kompleksową ofertę, zawierającą również ofertę na obrót i bilansowanie energii w usłudze Smart-Billingu – twierdzi Daniel Raczkiewicz. – W Energynat, dzięki unikatowemu modelowi biznesowemu, skupiamy wszystkie kompetencje pod jednym dachem, a to pozwala nam działać naprawdę kompleksowo. W przypadku realizacji wdrożenia przejmujemy na siebie także obowiązki związane z procesem zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Koordynujemy również wszystkie terminy wynikające z zasad funkcjonowania rynku energii, odciążając klienta w 100 proc. – zaznacza.

Usługa kompleksowej transformacji energetycznej i rozliczania w ramach Smart-Billingu od Energynat może obejmować kilka, a nawet kilkanaście obiektów i sytuację, w której instalacja będzie zlokalizowana tylko na jednym lub części obiektów. Z energii produkowanej w tych elektrowniach będą mogły korzystać też punkty poboru, na których nie będą zamontowane instalacje lub ich moc byłaby zbyt mała w stosunku do miejscowego zapotrzebowania.

Opusty vs. Net-Billing vs. Smart-Billing od Energynat

W Energynat wykonaliśmy wiele analiz zarówno danych istniejących instalacji, jak i symulacje. Te były przygotowane dla profili godzinowych oraz cen rynkowych energii elektrycznej. Wyniki pokazują, że w przypadku instalacji przeznaczonych dla prosumentów biznesowych prosta stopa zwrotu w usłudze Smart-Billing jest zbliżona do starego systemu prosumenckiego.

My Company Polska wydanie 5/2022 (80)

Więcej możesz przeczytać w 5/2022 (80) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ