Scanway z ponad 3-krotnym wzrostem backlogu do 9,8 mln zł przyspiesza komercjalizację produktów dla sektora kosmicznego

Jędrzej Kowalewski, CEO Scanway / fot. materiały prasowe
Jędrzej Kowalewski, CEO Scanway / fot. materiały prasowe
Scanway opublikował wyniki za I kwartał 2024 roku, w którym wygenerował 1,6 mln zł przychodów ogółem, co oznacza wzrost o 222% w ujęciu rok do roku. Wysoka dynamika to efekt systematycznego rozwoju obu linii biznesowych Spółki – Space oraz Industry, a także niskiej bazy porównawczej. Znaczący wzrost zanotował backlog Scanway, który od końca grudnia 2023 roku do dnia publikacji sprawozdania finansowego wzrósł z 2,9 mln zł do 9,8 mln zł, na co istotny wpływ miało zawarcie kontraktu z Nara Space Technology z Korei Płd. o wartości 1,7 mln euro. To pierwsze z kilku porozumień o współpracy, które Spółka sfinalizowała podpisaniem korzystnej umowy, jednocześnie notując istotne postępy przybliżające ją do zawarcia kontraktów w pozostałych projektach.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W oczekujących na formalizację kontraktach, będących już po pozytywnej decyzji biznesowej i z wysokim prawdopodobieństwem realizacji, Spółka identyfikuje na 15 maja br. 19,3 mln zł, z czego ok. 90% przypada na produkty dla sektora kosmicznego, które zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu, stanowić będą znaczący udział w przychodach całego 2024 roku. Środki pieniężne w kwocie 0,5 mln zł na koniec marca 2024 roku w połączeniu z wysokim stanem backlogu i zaawansowaniem projektów znajdujących się w oczekujących na formalizację kontraktach, pozwalają na dalszy intensywny rozwój Scanway w perspektywie co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

- Pierwszy kwartał stanowił dla nas kulminację prac nad instrumentem optycznym w ramach projektu EagleEye. Warto podkreślić, że jest to obecnie największy - opracowany i zbudowany w Polsce - teleskop optyczny, który wkrótce trafi na orbitę Ziemi. Jego waga to ok. 10 kg, a średnica zwierciadła wynosi 200 mm. Urządzenie jest technicznie zdolne do wykonywania zobrazowań o rozdzielczości rzędu 1-2 m na piksel, w zależności od orbity, na której będzie w danym momencie operować, co dodatkowo zweryfikowaliśmy testami naziemnymi we Wrocławiu. Pod koniec stycznia br. przekazaliśmy teleskop do lidera konsorcjum i razem z całym krajowym sektorem kosmicznym wyczekujemy na oficjalną datę tej najważniejszej pod wieloma względami polskiej misji 2024 roku – komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Wzrost backlogu do poziomu 9,8 mln zł

- Jednocześnie ostatnie miesiące to okres dużych postępów jakich dokonaliśmy w obszarze rozmów biznesowych, co odzwierciedla istotny wzrost backlogu do poziomu 9,8 mln zł. Porozumienie zawarte na początku roku z Nara Space Technology z Korei Płd. z sukcesem przełożyliśmy na rekordowy dla nas kontrakt w wysokości 1,7 mln euro na opracowanie i dostarczenie dwóch teleskopów. Pierwszej wpłaty w wysokości ok. 0,7 mln euro spodziewamy się jeszcze w II kwartale br. Równolegle do tego projektu tempa nabierały pozostałe rozmowy z naszymi partnerami, gdzie również liczymy na sprawne podpisanie kontraktów, o istotnej dla Spółki wartości. Ta perspektywa, w połączeniu z wysokim stanem backlogu, a także stale wysokim poziomem zapytań na nasze rozwiązania dla produktów kosmicznych, pozwala nam komfortowo prowadzić dalszy intensywny rozwój Scanway w perspektywie co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie rozważamy obecnie pozyskania zewnętrznego finansowania w innym scenariuszu niż powiązanym ze znaczącym kontraktem wymagającym od nas dodatkowych inwestycji – dodaje Jędrzej Kowalewski.

1.6 mln zł – przychody Scanway w Q1 2024

Przychody ogółem spółki, liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz uzyskanych dotacji, głównie na projekt PIAST i EagleEye w ramach działalności kosmicznej, wyniosły w I kwartale 2024 roku 1,6 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 222%. Za 58% wygenerowanych przychodów odpowiadały modułowe systemy wizyjne w linii biznesowej Industry, a za 42% ładunki optyczne dla branży kosmicznej w linii biznesowej Space. EBITDA w omawianym okresie wyniosła -0,9 mln zł w stosunku do -0,3 mln zł w ubiegłym roku. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości -1,2 mln zł w porównaniu do -0,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przejściowo ujemne wyniki rentowności są zgodne założeniami budżetowymi Spółki i związane są z inwestycjami w przyszły wzrost sprzedaży, podawany regularnie do wiadomości w formie backlogu i oczekujących na formalizację kontraktów, które na dzień 15 maja 2024 roku wyniosły odpowiednio 9,8 mln zł oraz 19,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto w I kwartale br. wyniosły -3,9 mln zł, co przełożyło się na poziom środków pieniężnych na koniec marca 2024 roku w wysokości 0,5 mln zł.

- Wzmożone inwestycje wpływają przejściowo na nasz cash flow, natomiast patrzymy na proces rozwoju biznesu Scanway w dłuższym terminie, w którym systematyczna budowa większego potencjału do generowania przychodów jest konieczna dla uzyskania odpowiedniej pozycji na globalnym rynku rozwiązań kosmicznych. Rozbudowa zespołu, adaptacja nowej, większej powierzchni, w której funkcjonujemy od początku roku i zakup sprzętu do realizacji zamówień są niezbędne do realizacji naszych planów. Jednocześnie znaczna część inwestycji skumulowała się w I kwartale br., dlatego spodziewamy się niższego poziomu wydatków w pozostałych okresach 2024 roku – komentuje Mikołaj Podgórski, COO i współzałożyciel Scanway.

Plany Scanway

- Realizacja kluczowego etapu projektu EagleEye w postaci dostarczenia teleskopu do lidera konsorcjum, a także postępy w pozostałych projektach kosmicznych, w tym umowa z Nara Space Technology, są zgodne z komunikowanym przez nas strategicznym kierunkiem rozwoju Scanway. Planujemy dostarczać coraz bardziej innowacyjne instrumenty obrazujące, czego przykładem jest projekt koreański w którym teleskop będzie zdolny do obrazowania w paśmie krótkofalowej podczerwieni i monitorowania emisji metanu. To rozwiązanie, na które identyfikujemy coraz większe zapotrzebowanie i może otworzyć przed nami zupełnie nowy segment związany z monitorowaniem Ziemi pod kątem środowiskowym, co w ramach polityk klimatycznych jest globalnym trendem. Drugi kierunek to coraz większe i coraz bardziej marżowe instrumenty optyczne, gdzie razem z Marble Imaging w ramach podpisanego pod koniec ubiegłego roku porozumienia o współpracy, planujemy budowę konstelacji mikrosatelitów o jednostkowej masie ok. 100 kg, czyli dwukrotnie większą od rekordowego na ten moment satelity EagleEye o masie ok. 50 kg. Do tego przedsięwzięcia pierwszą platformę satelitarną dostarczy wiodący niemiecki podmiot z segmentu NewSpace – Reflex Aerospace. Podobnie jak w projekcie koreańskim, tu również możliwa jest budowa całej konstelacji, co stanowi trzeci strategiczny kierunek – wspierania projektów z potencjałem do powracających i regularnych zamówień, generując stały popyt na nasze produkty i rozwiązania – dodaje Mikołaj Podgórski.

Scanway rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Dzięki misji STAR VIBE i wystrzeleniu na początku 2023 roku satelity wyposażonego w system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał tzw. flight heritage – potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych. Polski satelita regularnie dokonuje nowych zobrazowań Ziemi, a Spółka otrzymuje najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu.

Przeczytaj także: Gwiezdnie hojny: Imperium kontratakuje


ZOBACZ RÓWNIEŻ