Ruszają zapisy na akcje Modern Commerce. Maksymalna cena jednej akcji to 0,54 zł

Maciej Tygielski
Fot. materiały prasowe
Ruszyła emisja akcji Modern Commerce. Notowana na NewConnect grupa e-commerce związana z dobrami luksusowymi, rozpoczyna proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com i bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Modern Commerce wyemituje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 148.131.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O. Oferta publiczna akcji skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów, którzy obejmą oferowane akcje o łącznej wartości równej co najmniej równowartości kwoty 100.000 euro na inwestora dla każdej osobnej oferty.

- Mamy jasno określony cel trwającej właśnie emisji – pozyskane środki zostaną w głównej mierze wykorzystane na realizację transakcji przejęcia właściciela Moliera2.com. Zamierzamy wykorzystać potencjał marketingowy tego brandu oraz synergie logistyczno-operacyjne. Nowa marka będzie silnym graczem w naszym ekosystemie kompatybilnych platform z obszaru dóbr luksusowych i marek premium – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.

Zgodnie z umową inwestycyjną, Modern Commerce docelowo przejmie 100 proc. udziałów spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o., właściciela marki Moliera2.com za 100 mln zł. Równolegle zostaną przejęte pozostałe udziały należącej do Grupy spółki Mamissima z ekskluzywnymi produktami dla dzieci.

Środki pozyskane z trwającej emisji akcji zostaną przeznaczone na nabycie 60 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o. – 60 mln zł oraz 15 mln zł na realizację innych projektów inwestycyjnych, m.in. wielojęzykowej platformy sprzedaży internetowej z obsługą marketplace i obrotu rzeczami używanymi w Moliera2.com, aplikacji mobilnej Moliera2.com oraz Mamissima, projekt marki własnej Mamissima i działania marketingowe.

Ostateczna liczba oraz cena akcji objętych ofertą zostanie ustalona 28 lipca. W dniach 29 lipca – 3 sierpnia będą zawierane umowy objęcia akcji, a 4 sierpnia nastąpi przydział akcji oferowanych. Spółka planuje zapisanie praw do akcji na rachunkach maklerskich na około 11 sierpnia, natomiast pierwszy dzień notowań praw do akcji na NewConnect prawdopodobnie odbędzie się 18 sierpnia.

Zapisy na akcje można składać za pośrednictwem firm inwestycyjnych uczestniczących w procesie publicznej oferty, czyli Ipopema Securities oraz DM BOŚ. Memorandum Informacyjne oraz Warunki Oferty dostępne są na stronie internetowej spółki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY