Raport Great place to work. Najlepsze miejsce pracy czeka na ciebie

Raport Great Place to Work
Raport Great Place to Work, fot. Adobe Stock
Każdy z nas chciałby pracować w najlepszym na świecie miejscu pracy. I jest to możliwe – wystarczy zajrzeć do rankingu Best Workplaces. Od ponad 30 lat Great Place to Work bada w 150 krajach jakość miejsc pracy i wskazuje najlepszych z najlepszych.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2022 (77)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Najlepsze, czyli jakie? Pewnie każdy ma swoją odpowiedź na to pytanie. Ale jak pokazuje sondaż przeprowadzony przez Great Place to Work® wśród pracowników z pokolenia Y (czyli osób urodzonych między 1980 a 2000 r.), czynników wyróżniających takie miejsce jest kilka. Po pierwsze, uczciwa płaca i poczucie znaczenia własnej pracy (mają oni świadomość swoich umiejętności i jeśli płaca, albo charakter pracy ich nie zadowala, to bez żalu składają wymówienie). Po drugie, benefity pracownicze (i to nie tylko tradycyjne, jak np. wsparcie dla rodziców, ale dopasowane do ich stylu życia, np. związane z opieką nad zwierzętami, tzw. pawternity leave). Liczą się także równe traktowanie bez względu na płeć (ruch #MeToo sprawił, że wyczulenie na kwestie przekraczania granic w tym obszarze wzrosło, cały czas żywe są także kwestie związane z parytetami i walką ze szklanym sufitem, który blokuje awans kobiet) oraz partnerstwo i współodpowiedzialność za firmę (organizacje, które dbają o atmosferę wzajemnego szacunku oraz nie boją się dzielić władzy z pracownikami, są bardzo cenione). No i oczywiście aspektem, który również ma znaczenie, jest hybrydowy model pracy – a w dobie pandemii jest ważny nie tylko dla pokolenia Y. Bo przecież na rynku pracy funkcjonują obecnie aż cztery pokolenia: baby boomersi, pokolenie X, Y i Z, a to oznacza różne potrzeby i oczekiwania. Great Place to Work® przygląda się im wszystkim, analizując działalność firm i wspierając je w rozwijaniu kultury opartej na zaufaniu.

Wartość zaufania

Wszystko zaczęło się w 1981 r. Wydawca „The New York Times” poprosił dwóch dziennikarzy biznesowych, Roberta Leveringa i Miltona Moskowitza, aby napisali książkę pod tytułem „The 100 Best Companies to Work for in America”. Z początku wyzwanie wydawało się nieco nierealne, ale okazało się, że przemierzanie Stanów wzdłuż i wszerz przyniosło swoje efekty. Obserwacja pracodawców oraz pracowników i ich oczekiwań pokazała, że kluczem do stworzenia świetnego miejsca pracy nie jest określony zestaw benefitów, programów i praktyk, ale budowanie w firmie wysokiej jakości relacji opartych na zaufaniu, dumie i koleżeństwie. Te obserwacje stały się podstawą do stworzonego w 1992 r. Great Place to Work Institute. Pierwszy ranking 100 Best Companies to Work For powstał w 1997 r. Great Place to Work® Polska powstał w 2008 r. Rok później została opublikowana pierwsza polska lista Najlepszych Miejsc Pracy. Konkurs prowadzony jest zgodnie z obiektywną metodologią. O miejscu na liście decyduje przede wszystkim wynik ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index™). Na finalną ocenę ma także wpływ wynik audytu kulturowego (Culture Audit™), którego wiodącymi obszarami są: skuteczne przywództwo, powszechna innowacyjność oraz wartości. 

Europejska czołówka

Lista Europe’s Best Workplaces 2021 liczy łącznie 150 firm. Powstała na podstawie analizy badań ankietowych, w których wzięło udział blisko 600 tys. pracowników z 1545 organizacji z całej Europy. Kilka miesięcy wcześniej organizacje te zostały wyróżnione tytułem Najlepszego Miejsca Pracy w swoich krajach. Na ranking Najlepszych Miejsc Pracy w Europie składają się cztery listy: 50 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy (zatrudniających powyżej 500 pracowników), 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy (poniżej 500 zatrudnionych), 25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy (poniżej 50 pracowników) oraz 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy. Numerem jeden wśród dużych firm została turecka firma Kuveyt Türk świadcząca usługi w branży finansów i ubezpieczeń. W kategorii średnich – wygrała holenderska spółka informatyczna AFAS Software. Holendrzy byli także najlepsi w kategorii firm małych: wygrała Viisi Hypotheken, firma działająca w sektorze usług finansowych. W kategorii firm międzynarodowych pierwsze miejsce w rankingu należy w tym roku do DHL Express.

W tym roku polskie firmy wypadły w rankingu doskonale i mamy powody do dumy. Bo aż 14 firm z Polski znalazło się wśród laureatów konkursu. To pierwszy raz, kiedy aż tak wiele polskich firm zostało zauważonych w tym europejskim zestawieniu. O czym to może świadczyć? Że, jako pracodawcy, stajemy się bardziej pewni siebie i umiemy sprostać wymaganiom pracowników oraz że mamy coraz mniejsze obawy przed oceną z zewnątrz. Bo żeby zostać uwzględnionym na liście, trzeba przejść wnikliwy audyt. Po pierwsze, oddać głos pracownikom, którzy w anonimowych ankietach oceniają działalność firmy. Po drugie, wykazać się osiągnięciami w zakresie organizacji pracy i kultury organizacyjnej. 

Polska z 14 najlepszymi pracodawcami na listach Great Place to Work® plasuje się w środku europejskiej stawki tuż obok Austrii i Finlandii. Najlepiej wypadają Brytyjczycy, których w rankingu reprezentuje aż 26 najlepszych firm. 

Najlepsi w Polsce

Szukając najlepszego pracodawcy dla siebie wśród firm działających w Polsce, mamy w czym wybierać, bo po raz pierwszy od 10 lat polskim pracodawcom udało się wprowadzić swoich przedstawicieli na każdą z list składających się na finałowy ranking. To znak, że na rynku pracy zaczynają się zmiany korzystne dla pracowników.

W kategorii dużych firm, czyli takich, które zatrudniają powyżej 500 osób, drugie miejsce zajęła Sii Polska – firma z branży informatycznej. Jej sukces nie dziwi, bo wśród europejskich liderów znalazła się już po raz czwarty! A jej wyróżnikiem rynkowym jest to, że  zatrudniając powyżej 4,5 tys. pracowników, umie zadbać, by każdy z nich czuł się doceniany, a to jest prawdziwe wyzwanie. 

Wśród dużych firm mamy w tym roku jeszcze dwóch polskich laureatów. Są to Grupa ANG S.A. działająca w sektorze finansowym oraz NEUCA S.A. reprezentująca sektor ochrony zdrowia. Ten pierwszy pracodawca jest o tyle ciekawy, że powstał w formule spółdzielni, dziś jest spółką działającą na zasadach akcjonariatu pracowniczego. Ale widać, że wzięcie przez pracowników odpowiedzialności za swoje miejsce pracy – ma same dobre strony. Przypomnijmy także, że ANG bierze bardzo aktywny udział w tworzeniu projektów społecznych, jak choćby platforma NNO (Nienieodpowiedzialni), która podejmuje szeroką tematykę z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Wydaje się, że taka droga – zabierania głosu w sprawach społecznych – jest jak najbardziej potrzebna. 

Na liście średnich firm w rankingu Great Place to Work Polskę reprezentują dwie spółki informatyczne: Idego Group oraz SoftServe Poland, a wśród małych – Covenant.dev S.A. Interesującym faktem jest, że wysokie miejsca w rankingach zajmują firmy, których siedziby niekoniecznie są w Warszawie. Idego Group mieści się w Gdyni i – jak  żartują sobie pracownicy – mają nie tylko najciekawsze zajęcie, ale także świetne widoki z okna, a w przerwie na lunch, mogą iść na plażę. 

Podobnym przypadkiem jest firma Cisco z Krakowa. Polski oddział amerykańskiego koncernu od lat zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Great Place to Work®, mimo że działa z dala od centrum. W kategorii Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy na wysokich miejscach znajdują się także inne polskie oddziały światowych gigantów. Doskonałe wyniki osiągnęły  Hilton, Amgen, SAS Institute, The Adecco Group, Grohe, SC Johnson i Novo Nordisk.

Wspólny mianownik

Każdy ze 150 laureatów tegorocznej listy Europe’s Best Workplaces wcześniej osiągnął wysoką pozycję na liście Great Place to Work® w kraju pochodzenia. Najliczniejszą grupę wśród tegorocznych zwycięzców stanowią firmy informatyczne (32 proc.). Kolejne miejsca zajmują firmy działające w branży usług profesjonalnych (14 proc.), usług finansowych i ubezpieczeń (13 proc.) oraz reprezentujące produkcję (8 proc.). To co niewątpliwie łączy je wszystkie, to dbałość o dobrostan pracowników. – Najlepsze Miejsca Pracy w Europie wyznaczyły nowy standard opieki nad pracownikami. Te firmy są prowadzone przez liderów, którzy chcą i potrafią wspierać potrzeby swoich pracowników. Tworzą elastyczne środowiska pracy, w których każdy może się rozwijać, bez względu na to, kim jest i co robi dla firmy – tłumaczy Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place to Work®. Analizując ankiety, Great Place to Work® ocenia firmy pod kątem tego, jak skutecznie udaje im się tworzyć środowisko pracy For All™, czyli dla wszystkich pracowników, niezależnie od tego, kim są i czym się w  firmie zajmują. W tym roku COVID-19 spowodował, że w ocenach pracowników na pierwszy plan wysunęło się dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Średnio 85 proc. pracowników firm, które znalazły się na liście 150 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie, stwierdziło, że dobrze czuje się w pracy. Ich dobrostan określały takie czynniki, jak poczucie opieki i troski ze strony pracodawcy oraz przekonanie, że pracują w psychologicznie i emocjonalnie zdrowym miejscu pracy. W rankingu co roku następują zmiany na czołowych miejscach, co świadczy o tym, że konkurencja jest silna, a osiągnięta pozycja nie jest dana raz na zawsze. Co to oznacza dla firm? Muszą uważnie wsłuchiwać się w głos pracowników i elastycznie reagować na pojawiające się wyzwania.

------------------------------------------------------------

Mistrzowskie posunięcia

Stan Just, prezes zarządu Covenant.dev S.A.

Pięć kluczowych cech, jakimi powinno odznaczać się najlepsze miejsce pracy, zdradza  Covenant.dev S.A., lider technologii informatycznych, który znalazł się na liście Europe’s Best Workplaces 2021. 

1. Elastyczność. Pracownik dostosowuje miejsce i czas pracy do swoich preferencji i zmienia je w zależności od aktualnej sytuacji, co możliwe jest dzięki infrastrukturze przystosowanej do pracy zdalnej, współdzielonemu kalendarzowi i minimalizacji obowiązkowych spotkań.

2. Wzmocnienie. W pewnym sensie każdy jest kierownikiem, będąc odpowiedzialny za planowanie i realizację zadań z określonej dziedziny pracy. Budujemy w ten sposób poczucie własności, a wzmacniamy je dodatkowo udziałem w corocznych zyskach firmy w postaci akcji i gotówki. 

3. Równość. Na początku tygodnia każdy (również prezes!) ogłasza swoje największe wyzwanie na forum całego zespołu, żeby z końcem tygodnia zaprezentować wszystkim wyniki swojej pracy. 

4. Dialog. Co tydzień ma miejsce spotkanie, na którym każdy może poddać pod dyskusję swój pomysł na usprawnienie organizacji bądź dowolnego produktu, nad którym firma pracuje. Można kwestionować wszystko – nic nie jest „tematem zamkniętym”. 

5. Rozwój. Informacja zwrotna na temat wykonanej pracy dociera do pracownika od pierwszego recenzenta w ciągu 24 godzin, a od całego zespołu w ciągu siedem dni. Rozmowy z przełożonym nie rzadziej niż raz na kwartał są wsparte anonimowymi ankietami od członków zespołu.

 

My Company Polska wydanie 2/2022 (77)

Więcej możesz przeczytać w 2/2022 (77) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ