Raport Great place to work. 5 kroków do dobrostanu

5 kroków do dobrostanu
5 kroków do dobrostanu, fot. Adobe Stock
Dbałość o wellbeing to działania, które wpisują się w DNA najlepszych pracodawców. Oto, na czym powinni się skupić, przygotowując ofertę dla pracowników.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2022 (77)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Great Place to Work® razem z Carey Business School przy Johns Hopkins University przyjrzał się oczekiwaniom pracowników i praktykom pracodawców, które dzięki działaniom wellbeingowym budują kulturę organizacji opartą na zaufaniu. W badaniu wzięło udział 14 tys. pracowników z 37 krajów. Tylko 17 proc. pracowników osiąga taki poziom zawodowego dobrostanu, który nazwalibyśmy rozkwitem. – Niestety prawie tyle samo, bo 14 proc. osób, deklaruje, że ich poziom dobrostanu w pracy jest niski – podsumowuje wyniki profesor Richard Smith z Johns Hopkins University. Okazało się więc, że jest jeszcze wiele do zrobienia, a dobrostan pracowników zależy od pięciu kluczowych kwestii.

 

1. Środowisko pracy przyjazne zdrowiu psychicznemu i emocjonalnemu. Aż 45 proc. pracowników stwierdziło, że ich miejsce pracy nie jest środowiskiem sprzyjającym dobrostanowi psychicznemu. Na wynik z pewnością miała wpływ pandemia (badanie przeprowadzano latem 2021 r.). Stres, niepewność i dynamiczne zmiany związane z kolejnymi falami zachorowań miały wpływ na pogorszenie nastrojów pracowników, co z pewnością miało odbicie w wynikach badania. Ale jest to także jasny sygnał dla pracodawców, że dbałość o kondycję psychiczną pracowników to czynnik, który wpływa na ocenę przyjazności miejsca pracy.

2. Poczucie celu i znaczenia wykonywanej pracy. To ważny, ale – jak pokazują badania – zdecydowanie niedoceniany aspekt dbania o pracowników. Aż 42 proc. badanych stwierdziło, że nie znajduje sensu w swojej pracy, a 37 proc. uważa, że ich praca nie ma szczególnego znaczenia. To oznacza, że firmy nie dokładają wystarczających starań, by ich misja i strategia nie były wyłącznie zapisem w dokumentach, oraz że niewystarczająco angażują pracowników w swoją działalność.

3. Poczucie bezpieczeństwa i pewność wsparcia przy realizacji wyznaczonych celów. Badanie pokazało, że niemal połowa pracowników ma poczucie, że ich relacje z przełożonymi nie są najlepsze. Uważają, że liderzy niewystarczająco troszczą się o nich jako o ludzi i za mało angażują ich w proces podejmowania decyzji. A to w praktyce oznacza niskie zaangażowanie, co wprost przekłada się na wyniki finansowe firm, bo bez zaangażowania pracownika nie ma mowy o osiąganiu sukcesów i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

4. Bezpieczeństwo finansowe i poczucie, że praca jest sprawiedliwie wynagradzana. Sprawiedliwość w ocenie jakości pracy, a co za tym idzie jej wynagradzanie, to kluczowy dla pracowników aspekt oceny pracodawcy. Jak pokazują wyniki badania, nie jest z tym najlepiej. Niemal połowa zatrudnionych uważa, że wynagrodzenia i awanse w ich firmie nie są do końca sprawiedliwe. Dlatego zapewnienie klarowności i przewidywalności tych systemów jest ważne w budowaniu wizerunku firmy godnej zaufania i pożądanego pracodawcy.

5. Autentycznie pozytywne relacje międzyludzkie i poczucie więzi z kolegami z pracy. 

To co nazywamy atmosferą, trochę niedefiniowalną, odbieraną bardzo indywidualnie, ale niezwykle ważną, by chciało nam się chodzić do pracy. Badanie pokazało, że co czwarta osoba czuje się w swojej firmie osamotniona, a 32 proc. ma poczucie, że realnie nie przynależy do zespołu. Dbanie o ducha zespołu jest niezwykle ważne, zwłaszcza w czasach, gdy pandemia tak mocno osłabiła więzi społeczne.

My Company Polska wydanie 2/2022 (77)

Więcej możesz przeczytać w 2/2022 (77) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ