Praca zdalna w czasie kwarantanny. ZUS publikuje stanowisko w sprawie zasiłku chorobowego

ZUS
ZUS, fot. Adobe Stock
W przypadku niemożności wykonywanej pracy przez osobę odbywającą kwarantannę ZUS wypłaci świadczenia pieniężne. Jeśli osoba będzie jednak pracowała zdalnie, wtedy sytuacja wygląda inaczej. ZUS opublikował stanowisko w sprawie zasiłków chorobowych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak wynika z oświadczenia, w przypadku kwarantanny stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Oznacza to, że jeśli osoba nie może wykonywać pracy, wtedy ma prawa do zasiłku chorobowego. Jeśli jednak pracuje zdalnie, wtedy takich praw nie ma.

- Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę - pisze ZUS.

Szczegółowe rozwiązanie tego problemu znalazło się w ustawie uchwalonej przez sejm 22 października. W przepisach umożliwiono np. pracę zdalną w okresie kwarantanny.

ZOBACZ RÓWNIEŻ