Powstał Asystent Czasu Pracy. Aplikacja ma wspomóc działy HR

fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe
Asystent Czasu Pracy - aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, służy do uzyskania natychmiastowej odpowiedzi na pytania dotyczące regulacji czasu pracy w polskim prawie. Aplikacja ta korzysta z Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych, orzecznictwa Sądu Najwyższego czy stanowisk zajętych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Asystent Czasu Pracy działa na każdym urządzeniu mającym połączenie z Internetem – komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie. Korzystanie z Asystenta Czasu Pracy nie wymaga żadnej wstępnej wiedzy prawniczej ani specjalnych umiejętności, pytania można zadawać prostym, nieprawniczym językiem.

Asystent Czasu Pracy jest autorskim pomysłem dwóch firm: Aproco, specjalizującej się we wspieraniu organizacji w zarządzaniu i skalowaniu biznesu przy pomocy sztucznej inteligencji oraz Déhory, która kompleksowo doradza i wspiera organizacje w optymalizacji planowania czasu pracy oraz pomaga im w zarządzaniu ludźmi.

– Rozważając zauważalny gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii, w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji czy ChatGPT, warto skupić się nie tylko na samej technologii, ale przede wszystkim na nas jako pracownikach i korzyściach, jakie płyną z implementacji tych rozwiązań w codziennej pracy działów HR. Dlatego musimy się zastanowić jak nie zostać w tyle, gdy świat pędzi naprzód oraz nad tym, jakie będą kluczowe kompetencje przyszłości – komentuje Łukasz Chodkowski, Dyrektor Zarządzający, Déhora.

Dla kogo został stworzony Asystent Czasu Pracy?

Aplikację stworzono z myślą o wszystkich tych, którzy chcą szybko dowiedzieć się, jak w polskim prawie są uregulowane planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz ochrona czasu wolnego pracownika. Użytkownikami Asystenta Czasu Pracy są specjaliści działów HR/People & Culture, kierownicy lub brygadziści, którzy ponoszą odpowiedzialność za czas pracy swoich zespołów, a także pracownicy, którzy na przykład chcą sprawdzić, czy ich indywidualny czas pracy został właściwie zaplanowany, czy przepracowane nadgodziny zostały prawidłowo rozliczone albo czy pracodawca zapewnił im odpowiedną liczbę przerw w pracy. Wreszcie, aplikacja może służyć jako wsparcie osobom uczącym się prawa pracy lub po prostu zainteresowanym legislacją w tym obszarze.

– Do korzystania z Asystenta Czasu Pracy nie jest potrzebne żadne przygotowanie użytkownika. Wystarczy po prostu zapytać, a aplikacja poprowadzi nas w interaktywnym kontakcie do odpowiedzi, która zaspokoi ciekawość pytającego. Takie podejście pozwala na płynną komunikację na linii użytkownik narzędzie i szybkie uzyskiwanie informacji zwrotnych. – dodaje Adam Sipowicz z Aproco.

Jak działa Asystent Czasu Pracy?

Asystent Czasu Pracy analizuje zadane mu pytanie i zbiera informacje odwołując się do wszystkich dostępnych mu źródeł legislacyjnych, w których poruszone zagadnienie jest omawiane. Działa więc podobnie do innych aplikacji posługujących się sztuczną inteligencją, ale wyróżnia się tym, że po pierwsze, ogranicza źródła do wyłącznie rzetelnych, a po drugie, kompleksowo analizuje dane, kontynuując przeszukiwania źródeł nawet wtedy, gdy satysfakcjonująca odpowiedź wydaje się być znaleziona.

Ta strategia związana jest z jednej strony ze strukturą aktów prawnych, w których liczne wyjątki od ogólnej zasady mogą pojawiać się w wielu odległych od siebie miejscach, a z drugiej strony z niejednoznacznością przepisów, które pozwalają na różne interpretacje. Często dopiero analiza bogatego orzecznictwa, zwłaszcza Sądu Najwyższego, pozwala znaleźć przyjęty kierunek bardziej szczegółowej interpretacji normy prawnej od tej, zawartej w ustawie.

Sprawdź także: Współzałożyciel OpenAI zakłada nowy startup. Chce zadbać o bezpieczeństwo sztucznej inteligencji


ZOBACZ RÓWNIEŻ