Co słychać u startupów, które powstały kilka lat temu? 25% z nich nadal nie ma przychodów

Startupy technologiczne nie mają prostej drogi do zysków, fot. Shutterstock
Startupy technologiczne nie mają prostej drogi do zysków, fot. Shutterstock
Firma doradcza Taylor Economics opracowała raport, w którym przedstawiła losy 225 polskich spółek zarejestrowanych w latach 2018-2022. Na jakie wyzwania natrafili, a co im pomogło?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Ogólny wniosek płynący z raportu “Startupy Technologiczne 2023” brzmi: nasze rodzime spółki trzymają się dość dobrze, pomimo niekorzystnych warunków zewnętrznych, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich lat. “Ich model narodzin i funkcjonowania w pierwszych kilkunastu miesiącach życia nie uległ zmianie. Nadal jest to powolna droga „do przodu” siłami założycieli” – czytamy w raporcie. 

To, co spędza sen z powiek founderów, to ciągła płytkość rynku kapitałowego – “Strumień inwestorskiego kapitału dopływający do innowacyjnych, technologicznych projektów wciąż przypomina strumyczek niż rzekę” – piszą autorzy publikacji. 

Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że rok 2023 był rekordowy pod kątem odwiedzin naszego kraju przez największe fundusze ze świata. To nie przekuło się jeszcze na ilość inwestycji zagranicznych VC w polskie spółki, ale na pewno jest znakiem, że jesteśmy widoczni na arenie międzynarodowej. 

Sukcesy badanych spółek

Pod względem przychodów na wyróżnienie zasługuje Med-techowy ExploRNA Therapeutics, który w 2022 r. przekroczył barierę 1 mln, podobnie jak Progresja Space zajmująca się technologiami napędów mikrosatelitów. Na uwagę zasługuje też MAB Robotics który dobił do poziomu 700 tys. zł w 2022 roku co dało dynamikę 420%. Z utrzymaniem dodatniej dynamiki przychodów nie poradziła sobie jedynie Amorphis Pharma Development (projektowanie amorficznych postaci leków generycznych).Sprzedaż jest, ale zysk słaby

Wśród analizowanych startupów technologicznych w 2022 r. aż 85% z nich osiągnęło przychód co jest wartością wyższą niż w poprzednich latach (w 2021 roku było to 72% i 81% w 2020 r.). Rozdźwięk pomiędzy poszczególnymi spółkami jest znaczący: przy średniej dla wszystkich spółek na poziomie 1,7 mln zł połowa przedsiębiorstw uzyskała wartość przychodu poniżej 73 tys. zł. 

Z kolei przychody powyżej 100 tys. zł osiągnęło 46% startupów, a powyżej 1 mln zł 20%. Najlepiej radzą sobie informatyczne spółki z sektora wysokiej techniki, a najwyższą medianę uzyskały spółki z sektora średniowysokiej techniki. Najwięcej podmiotów bez przychodów to także startupy z sektora usług wysokiej techniki. 

W parze za przychodami nie idą jednak zyski. 35% startupów osiągnęło zysk netto. Mediana zysku netto wyniosła 215 tys. zł i była najwyższa w przypadku spółek przemysłowych z sektora średniowysokiej techniki i usługowych informatycznych. Średnia marża brutto wyniosła 11% i była najwyższa w przypadku spółek z sektora badawczo-rozwojowego.

Brak przychodów wykazało 25% analizowanych w raporcie startupów. 

Kto zakłada startupy?

Wśród badanych założycieli dominowały osoby fizyczne. W analizowanych 225 startupach w momencie zarejestrowania spółki 85,8% udziałowców stanowiły osoby fizyczne, a 14,2% osoby prawne. Niestety nadal panuje duża dysproporcja płci wśród founderów: mężczyźni stanowią 83,9%, a kobiety 16,1%. Liczba osób fizycznych występujących w roli założycieli nadal utrzymuje się na bardzo niskim poziomie – są to dwie osoby na startup. 

Mężczyźni najczęściej zakładali startupy z obszaru zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych, a kobiety dominują w B+R z naciskiem na biotechnologię.


Analiza SWOT polskich startupów

A na koniec (w raporcie to początek) ciekawa analiza SWOT, która dokładnie analizuje potencjał spółek z nad Wisły: 

  • Silne strony: świetnie wykwalifikowane kadry 
  • Słabe strony: duża awersja do ryzyka, zachowawczość, niski stopień zaufania społecznego i biznesowego – niesłabnąca tendencja do wzajemnej, wewnętrznej konkurencji zamiast współpracy. 
  • Szanse: dostęp do rynku UE i lokalizacja geograficzna 
  • Zagrożenia: pułapka krajowego rynku średniej wielkości i związanym z nią brakiem motywacji do ekspansji zagranicznej; uzależnienie od publicznych grantów; poziom wynagrodzeń poniżej średniej UE, znaczne koszty pracy, nie dość zachęcające otoczenie podatkowe i obciążenia administracyjne

Cały raport dostępny na stronie (kliknij w link)

ZOBACZ RÓWNIEŻ