Polska firma stworzyła technologię, która prognozuje pogodę w kosmosie. Wykorzysta go ESA

Creotech rozwija technologie kosmiczne
Creotech rozwija technologie kosmiczne, fot. Adobe Stock
Creotech Instrument zakończył prace nad projektem, w ramach którego opracowano model zastosowania rozwiązań chmurowych na potrzeby prognozowania pogody kosmicznej. Technologię wykorzysta Europejska Agencja Kosmiczna.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Docelowy odbiorca projektu - Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) planuje wykorzystać koncepcję modelu jako narzędzie usprawniające rozwój badań nad ziemską jonosferą i zachodzącymi tam procesami. 

Prognoza pogody w kosmosie

Creotech Instruments wraz z partnerami – Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz dostawcą usług chmurowych CloudFerro – zakończyli ostatnie etapy projektu Telltale. Zleceniodawcą przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (European Space Operations Centre – ESOC), będące częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej. Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie tworzenia bardziej skutecznych prognoz pogody w jonosferze i niwelowania występujących zakłóceń sygnałów radiowych, jakie mają miejsce na skutek obecnych burz słonecznych.

- Wspólnie z naszymi partnerami zakończyliśmy projekt dla ESA, mający kluczowy wpływ na prognozowanie pogody słonecznej, która jest istotna w kontekście występujących problemów z łącznością satelitarną i radiową. Spowodowane burzami słonecznymi zaburzenia w jonosferze wywołują szereg negatywnych skutków w łączności, m.in. mogą prowadzić do uszkodzenia satelit telekomunikacyjnych, bądź zniszczeń w infrastrukturze energetycznej. Wraz z rozwojem technologii negatywny wpływ podobnych zjawisk rośnie, co zwiększa znaczenie badań nad powstającymi zjawiskami. Zależy nam, aby Creotech Instruments uczestniczył także w rozwoju tej dziedziny – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments.

Polski satelita gotowy do kolejnych testów

Telltale. Technologia oparta na chmurze

Obecnie dane pozyskiwane z jonosond pozwalają na prognozowanie zaburzeń komunikacji radiowej, o ile zostaną odpowiednio i szybko zinterpretowane. W ramach projektu Telltale opracowano model platformy chmurowej, pozwalającej na optymalizację, przetwarzanie danych i prognozowanie pogody kosmicznej w czasie rzeczywistym. Infrastruktura chmury pozwala także na udostępnianie danych, obliczeń, procesów i innych zasobów pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami. Platforma chmurowa TellTale posiada również zdolność konwertowania surowych danych pomiarowych i obliczeń przy użyciu wydajnych maszyn wirtualnych oraz generowania prognoz w formie diagramów i alertów. Usprawnia to przetwarzanie i analizę danych z wielu źródeł, wprowadzając algorytmy do danych i obniżając całkowite koszty ich przetwarzania. 

Model przetwarzania usług w chmurze w modelu PaaS (Platform as a Service) może być stosowany zarówno w infrastrukturze scentralizowanej, jak i w modelu rozproszonym, przy zachowaniu wspólnych standardów dostępu do produktów dla wszystkich usług.

Giełda kryptowalut Bitbay

Creotech Instruments

Creotech Instruments jest polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.

Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 14 misjach kosmicznych - z czego 4 zostało zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W kwietniu 2021 r. spółka z powodzeniem zakończyła pierwszą publiczną emisję akcji, z której pozyskała 11 285 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesienie na szósty  poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Spółka planuje stworzyć własną ofertę modułowych platform satelitarnych, a także zakupiła dodatkową  linię produkcyjną do montażu elektroniki, co pozwoliło na zwiększenie skali działalności produkcyjnej. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ