Platformy marketplace będą przymuszone do udzielania informacji o dochodach sprzedających

Posiedzenie Rady Ministrów. Fot: Krystian Maj/KPRM
Posiedzenie Rady Ministrów. Fot: Krystian Maj/KPRM
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która będzie implementacją nowego prawa unijnego DAC7. W praktyce doprowadzi do przekazywania informacji o sprzedających do urzędów skarbowych przez platformy marketplace.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2024 roku. Wcześniej jednak musi przejść przez parlament i uzyskać podpis prezydenta.

Co zmieniają nowe przepisy

Chodzi dokładnie o ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, za którą odpowiada w Polsce Minister Finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, które dotyczą współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Chodzi o zwalczanie oszustw podatkowych, poprzez zapewnienie wspólnej dla wszystkich państw UE sprawozdawczości finansowej, dotyczącej raportowania dochodów, uzyskiwanych są za pośrednictwem platform cyfrowych.

Przede wszystkim platformy cyfrowe będą musiały zdawać sprawozdania o sprzedających na platformach. Chodzi o określoną grupę platform, które umożliwiają dokonywanie transakcji:

  • sprzedaży towarów,
  • świadczenia usług,
  • udostępniania środków transportu,
  • udostępnienia nieruchomości i ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach.

W praktyce mowa m.in. o platformach marketplace typu Allegro czy Amazon, jak również firm typu Uber, Bolt czy Booking. Oto definicja zawarta w przepisach:

Platformę należy rozumieć jako oprogramowanie, które umożliwia sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania ww. czynności. Są to przede wszystkim strony internetowe lub ich części lub aplikacje (także mobilne). Jednocześnie za platformę nie jest uważane oprogramowanie umożliwiające wyłącznie przetwarzanie płatności, wystawianie przez użytkowników ogłoszeń, reklamowanie lub przekierowywanie na platformę.

Obowiązki sprawozdawcze będą polegały na przekazywaniu szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zbiorczej informacji na temat sprzedawcy lub sprzedawców, którzy zawierają transakcje za pomocą platformy.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, nowe przepisy obejmą około 2 tys. podmiotów w całej Unii Europejskiej, które będą musiały przygotowywać takie raporty (z czego w Polsce ma być ich około 80). Rząd nie wie jednak, ile firm spoza Unii Europejskiej może wybrać Polskę jako kraj raportowania, co może podnieść tę liczbę. Zgodnie z dokumentem, jego wprowadzenie oznacza łączne wydatki dla państwa na poziomie 1-5 mln złotych rocznie. 

Przeczytaj także: Jak sprzedawać w online

Co znajdzie się w raporcie

W przepisach znaleźć można także dokładną informację o tym, co znajdzie się w raporcie o sprzedających. Będą to m.in. nazwa firmy lub nazwisko sprzedającego (jeśli jest osobą fizyczną), adres siedziby lub zamieszkania, numer TIN i VAT (jeśli jest dostępny); data urodzenia albo numer w rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dodatkowo w raportach znajdą się m.in. numery i szczegóły rachunków finansowych, na które wpłacane jest wynagrodzenie oraz wartość łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, prowizje lub składki pobierane przez platformę. Te firmy, które pośredniczą w transakcjach dotyczących nieruchomości, będą musiały dodatkowo informować o numerach ksiąg wieczystych lub ich odpowiedników oraz liczbę dni, przez które grupa  były udostępniana w okresie sprawozdawczym.

- Kluczowe znaczenie ma wzmocnienie współpracy administracyjnej i wymiany informacji. Organy podatkowe mają uzyskać lepszy dostęp do informacji o przychodach osiąganych za pośrednictwem platform cyfrowych – działalność na platformach cyfrowych stanie się bardziej przejrzysta dla organów podatkowych. By osiągnąć powyższe cele, ustawa wprowadza podatkowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform cyfrowych oraz dostosowuje ustawę o wymianie informacji podatkowych oraz niektóre inne ustawy do obecnych przepisów dyrektywy DAC7 - napisano w dokumencie OSR przy projekcie ustawy.

Którzy sprzedawcy unikną raportowania

Jak deklaruje Rada Ministrów, nowy obowiązek dotyczyć będzie średnich i dużych podmiotów. Jeśli rocznie wykonujesz mniej, niż 30 transakcji a wynagrodzenie z ich tytułu nie przekroczyło w ciągu roku równowartości 2 tys. euro (około 8,5 tys. złotych według obecnego kursu), to twoja firma nie zostanie zaraportowana do KAS. 

Zgodnie z komunikatem, powstanie także system wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami UE i państwami trzecimi. Poprawią się także obecne mechanizmy współpracy między unijnymi administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

O co chodzi z DAC7

Celem zmian DAC7 jest udoskonalenie i rozszerzenie obowiązujących przepisów Dyrektywy Rady 2011/16/UE poprzez:

  • nałożenie na platformy obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform,
  • zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi
  • poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami.

ZOBACZ RÓWNIEŻ