Pekao z rekordową sumą bilansową

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Pekao w 2019 roku osiągnęło największą sumę bilansową w historii, przekraczając 200 mld zł. Dochodowość banku rosła dwucyfrowo we wszystkich segmentach działalności biznesowej, dzięki największej do tej pory akwizycji nowych klientów.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Dynamicznie rozwijała się baza zarówno oszczędności, zwłaszcza detalicznych, jak i kredytów, w szczególności w bankowości detalicznej i kredytów hipotecznych. Wzrost finansowania działalności klientów przekroczył 8 proc. r/r, a wzrost zobowiązań wobec klientów wyniósł 5,4 proc. r/r, w tym depozytów detalicznych o blisko 9 proc. 

Wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wzrósł rok do roku o 9,5 proc. do 5,47 mld zł, wsparty również wyższymi marżami. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 2,9 proc. do 2,53 mld zł, głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowym, działalności kartowej oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi.

Skonsolidowany zysk netto Pekao w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r (w ujęciu porównywalnym) i nominalnie wyniósł 2,165 mld zł. Miniony rok przyniósł bardzo dobre rezultaty działalności komercyjnej. Bankowość detaliczna, MŚP i korporacyjna odnotowały dwucyfrową, najwyższą od dekady dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych +12 proc.  

Aktywa Grupy osiągnęły rekordowy poziom 200 mld zł i były wsparte 8 proc. wzrostem portfela kredytów

Pekao utrzymał także pozycję lidera w zakresie efektywności kosztowej w 2019 r. Bank obniżył powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu 41 proc. na koniec roku, będąc na dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego 40 proc. w 2020 r.

Pekao jako pierwszy w Polsce wprowadził możliwość zakładania konta na selfie. Liczba użytkowników bankowości mobilnej nieustannie rośnie. Na koniec 2019 r. bank miał ich 1,7 mln, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 r. Bank odnotował również rekordową sprzedaż kont osobistych na poziomie 455 tys., czyli 12 proc. wyższą niż rok wcześniej

– Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki. Szczególnie ważny jest dla nas wzrost innowacyjności – jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy możliwość zakładania konta na selfie, a aplikacja mobilna PeoPay jest doceniana przez specjalistów na całym świecie. Takie podejście doceniają również nasi klienci – w minionym roku mieliśmy rekordową akwizycję nowych klientów – powiedział Marek Lusztyn, prezes Pekao.

- Otwieramy nową dekadę w historii Banku Pekao z aktywami po raz pierwszy przekraczającymi 200 mld zł, a nasze wyniki stawiają nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Jesteśmy liderem efektywności kosztowej i utrzymaliśmy wiodącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem - dodał.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY