Orlen nakręca sektor wodorowy w Polsce

Rynek wodorowy
Rynek wodorowy będzie się rozwijał, fot. Shutterstock
Ruszyła druga edycja Akademii Wodorowej Orlen. To wyjątkowa szansa dla studentów, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w zakresie badania wodoru. Będą wykłady, warsztaty i zajęcia praktyczne, a na koniec możliwość związania się z samym koncernem lub jednym z partnerów projektu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!


A to ważne, bo laboratoria Orlenu zyskują coraz większe kompetencje w zakresie produkcji H2. Także na polu prawnym. Należąca do Orlen Laboratorium, Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini zostanie pierwszą w Polsce i trzecią na świecie placówką z akredytacją zaawansowanych metod badawczych wodoru jakości automotive.

Partnerami uczelnie i najwięksi producenci

Polska jest trzecim wytwórcą wodoru w Unii Europejskiej (za Niemcami i Holandią) z roczną produkcją na poziomie 1,3 mln ton, a rozwój przedsięwzięć gospodarczych opartych na wodorze ma napędzać osiem działających w kraju dolin wodorowych. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego do napędzenia Polski wodorowej potrzeba inwestycji, infrastruktury i odpowiednich ekspertów. I ten ostatni cel realizuje Akademia Wodorowa Orlenu.

Akademia ma być obszarem wymiany wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami a studentami czy naukowcami chcącymi dopiero rozpocząć karierę w branży. Program obejmuje cykl wykładów i warsztatów, a także spotkania z ekspertami i naukowcami. Zajęcia organizowane są w różnych miejscach w Polsce i pozwalają uczestnikom projektu zobaczyć w praktyce, jak technologie wodorowe funkcjonują w różnych dziedzinach przemysłu. Wśród 31 uczestników drugiej edycji są reprezentanci z całej Polski, z takich kierunków jak energetyka, OZE o specjalizacji przemysłowej, energetyka wodorowa, fizyka techniczna i prawo.

Partnerami merytorycznymi II edycji Akademii Wodorowej są Politechnika Gdańska i Politechnika Krakowska. Jako partnerzy biznesowi dołączyli producenci aut napędzanych wodorem: Pesa, Toyota i Solaris, którzy w tym roku także przygotowali miejsca na staże dla najlepszych absolwentów Akademii H2. Zajęcia będą się odbywały w ramach ośmiu sesji zjazdowych w Płocku, we Włocławku, w Krakowie, Poznaniu, Wałbrzychu, Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku w tym m.in. w siedzibach Grupy Orlen w Płocku i we Włocławku, na Politechnice Krakowskiej i w siedzibach partnerów biznesowych, firm: Toyota w Wałbrzychu, Solaris w Poznaniu i Pesa w Bydgoszczy.

Pierwszy zjazd Akademii odbył się w Płocku. Jak mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych uczestnicy zobaczyli instalacje produkującą wodór oraz instalację do tankowania wodoru w płockiej Komunikacji Miejskiej. Na koniec zwiedzili Zakład Produkcyjny Orlen w Płocku.

Zielone światło do zaawansowanych badań

W produkcji wodoru kluczowe są odpowiednie uprawnienia. I Orlen jako pierwszy podmiot w Polsce i trzeci na świecie otrzymał akredytację zaawansowanych metod badawczych nad wodorem w jakości pozwalającej na zastosowanie go w branży motoryzacyjnej. Prace będzie mogła prowadzić Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini należąca do Orlen Laboratorium. Dokładny zakres akredytacji zostanie opublikowany przez Polskie Centrum Akredytacji już 8 kwietnia.

Przygotowania do procesu akredytacyjnego trwały trzy lata. Kluczem była tu współpraca z National Physical Laboratory z Wielkiej Brytanii, czyli wiodącym instytutem zajmującym się badaniami wodoru jakości automotive. Kooperacja zaowocowała zaproszeniem polskiego laboratorium do udziału w programie badań biegłości, który potwierdził kompetencje Pracowni w Trzebini i dał zielone światło do ubiegania się o akredytację jako jednemu z zaledwie czterech obiektów na świecie.

Jeszcze w tym roku Orlen planuje sfinalizować proces akredytacyjny dla swojego drugiego laboratorium zlokalizowanego we Włocławku. Ma tam powstać cały hub wodorowy, czyli miejsce, w którym koncentrować będzie się działalność przedsiębiorstw, których cele wiążą się z pracami nad wodorem.

Miliardy na wodór

Strategia wodorowa koncernu zakłada, że do 2030 roku będzie on produkować i oferować wodór o zerowej i niskiej emisji jako alternatywne paliwo dla branży transportowej. W ramach tego planu, Orlen ma zamiar otworzyć ponad 100 punktów tankowania wodoru w całej Europie Środkowej, obsługujących transport prywatny, publiczny oraz towarowy - zarówno na drogach, jak i torach kolejowych, przy czym około połowa z tych punktów znajdzie się w Polsce. Realizacja tej wizji będzie wspierana przez budowę europejskiej sieci centrów wodorowych do 2030 roku, które będą zasilane z odnawialnych źródeł energii i zaawansowanych technologii przetwarzania odpadów komunalnych na wodór o zerowej i niskiej emisji. Budowa wyżej wskazanych stacji jest realizowana z dofinansowaniem (CEF i NFOŚ).

Jak zaznacza Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlen, koncern do 2030 roku na inwestycje związane z wodorem przeznaczy 7,4 mld zł. Zostaną uruchomione kolejne stacje wodorowe dla autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych oraz powstanie pierwsza lokomotywa wodorowa. Według niego zdobyta akredytacja tylko potwierdza, że Orlen dołączył do grona prestiżowych pracowni z Zachodu, które mają ogromne kompetencje w zakresie badania wodoru.

ZOBACZ RÓWNIEŻ