Orlen mierzy wysoko

Orlen mierzy wysoko
Orlen mierzy wysoko, fot. materiały prasowe
Grupa Orlen chce być liderem zielonej transformacji nie tylko w Polsce, ale też w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej zaktualizowanej strategii koncern zdecydowanie przyspiesza, podwyższając swoje aspiracje klimatyczne. Aby je zrealizować, w najbliższej dekadzie przeznaczy na inwestycje ok. 320 mld zł, z czego 40 proc. zainwestuje w projekty dekarbonizacyjne. Dzięki temu Orlen nie tylko będzie mógł zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne, ale stanie się także kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Obecne położenie rynków energii możemy porównać do sytuacji znanej z „Odysei” Homera. Musimy przepłynąć przez wąską cieśninę, żeby kontynuować podróż. W cieśninie czekają na nas zagrożenia niczym mityczne dwa potwory morskie Scylla i Charybda. Odyseuszowi, dzięki własnej zręczności oraz podpowiedzi Kirke, udało się i mógł kontynuować swą podróż” – napisał w raporcie o transformacji energetycznej, który towarzyszy publikacji aktualizacji strategii Orlenu do 2030 r., dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

Jak znaleźć bezpieczną drogę, która połączy skuteczną dekarbonizację gospodarki z potrzebą zagwarantowania nieprzerwanych dostaw energii i wzrostu wartości firmy? Dzięki inwestycjom. Orlen w aktualizacji strategii zapowiada, że łącznie na inwestycje przeznaczy ok. 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł w zielone projekty, uniezależniające nas od paliw kopalnych. Wśród nich znajdą się przede wszystkim morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa nowej generacji i odnawialny wodór. W 2030 r. koncern chce również produkować energię z małych reaktorów jądrowych SMR oraz stać się regionalnym liderem elektromobilności.

Największa część z 320 mld zł planowanych na inwestycje w ramach Grupy Orlen do 2030 r. przypadnie na rynek polski. Będzie to koło zamachowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Połączenie Orlenu, Energi, Lotosu oraz PGNiG w jeden silny koncern otwiera nowe możliwości rozwoju. Jak stwierdził podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen, kryzys energetyczny, który rozpoczął się jeszcze przed wojną w Ukrainie, pokazał, że od transformacji nie ma odwrotu, a rosyjska inwazja tylko potwierdziła, że odejście od paliw kopalnych jest koniecznością. Dlatego też Orlen zaktualizował swoje cele.

Energetyka odnawialna w centrum

W nadchodzącej dekadzie Grupa Orlen skupi się na rozwijaniu nowoczesnej energetyki, w której priorytetem będą odnawialne źródła energii. Koncern prawie czterokrotnie, bo aż do 9 GW mocy, zwiększa swoje ambicje w tym obszarze, jeśli chodzi o perspektywę do 2030 r. Będą to projekty wiatrowe i fotowoltaiczne, a także magazyny energii zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto do 2030 r. Grupa Orlen zamierza stać się liderem w produkcji biogazu i biometanu w Europie Środkowej, wytwarzając 1 mld m sześc. biogazu z nowoczesnych biogazowni. Budowa tych biogazowni i biometanowni ma przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich.

Koncern będzie wspierać budowę lokalnych łańcuchów wartości poprzez zarządzanie centralną bazą surowcową i integrację rozproszonych aktywów. Inwestycje w elektrownie gazowe CCGT, zastępujące najstarsze, najbardziej emisyjne i najmniej efektywne elektrownie i elektrociepłownie węglowe, pozwolą również stabilizować pracę systemu opartego na OZE. Grupa planuje realizację takich projektów w Ostrołęce i Grudziądzu, a także analizuje możliwość dodatkowych inwestycji w Polsce i Czechach. W ciągu następnej dekady Orlen zamierza mieć ok. 4 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach gazowych CCGT.

Gwarantem stabilnych dostaw energii będą też inwestycje w technologię SMR, czyli małe, modułowe reaktory jądrowe. Technologia SMR to szansa na transformację dużego i bardzo istotnego sektora, jakim jest ciepłownictwo. Odbiorcą ciepła może być także przemysł. Grupa Orlen do 2030 r. będzie miała 1–2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach.

Do 2030 r. strategia koncernu zakłada również umocnienie swojej pozycji w sektorze wydobycia gazu. Wolumen wydobycia gazu w Polsce i za granicą ma przekroczyć do końca dekady 12 mld m sześc. rocznie, co stanowi około połowy więcej niż obecnie. Aby osiągnąć ten cel, Orlen będzie kontynuować poszukiwania i optymalizację wydobycia gazu w Polsce oraz realizować inwestycje w Norwegii. Dodatkowo Grupa będzie dążyć do wzmocnienia swojej pozycji jako renomowanego dostawcy gazu w regionie poprzez zabezpieczanie nowych kontraktów na dostawy LNG do Polski, które w 2030 r. umożliwią dostarczenie ok. 15 mld m sześc. LNG rocznie, a także poprzez rozwój floty statków gazowych.

Niskoemisyjne rafinerie

Rafinerie pozostaną ważnym aspektem działalności Grupy Orlen, z mocami przerobu ponad 40 mln t ropy pochodzącej z kierunków alternatywnych dla rosyjskiego. Grupa będzie dążyć do ciągłego udoskonalania aktywów poprzez pogłębienie przerobu surowca, zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisyjności oraz osiągnięcie maksymalnych synergii. W odpowiedzi na zmieniające się trendy zwiększy się znacznie produkcja paliw wodorowych i biopaliw.

Jeśli chodzi o te ostatnie, Grupa chce osiągnąć pozycję lidera w Europie Środkowej, zwiększając ich produkcję do 3 mln t rocznie. Dlatego w Płocku powstaje instalacja HVO, która pozwoli na wytwarzanie zrównoważonego paliwa lotniczego ze zużytego oleju posmażalniczego, a w Jedliczu instalacja produkująca bioetanol drugiej generacji ze słomy dostarczanej przez lokalnych rolników. Orlen będzie również dążyć do zbudowania pozycji lidera w produkcji i dystrybucji odnawialnego wodoru wykorzystywanego w przemyśle i transporcie.

Detaliczna ekspansja w Europie

Segment detaliczny będzie intensywnie rozwijany poprzez rozszerzenie sieci sprzedaży i oferty produktowej. W Europie Środkowej pod marką ORLEN do 2030 r. będzie funkcjonować co najmniej 3,5 tys. stacji. Rozwój sieci zaplanowano głównie poza granicami Polski, tak jak już miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli przede wszystkim na Węgrzech i Słowacji.

Również w segmencie detalicznym położono nacisk na paliwa alternatywne. Aby dostosować się do wymagań rynku i klientów, Orlen planuje budowę 10 tys. stacji ładowania pojazdów elektrycznych głównie w Polsce, Niemczech i Czechach. Jest to 10-krotny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi planami. Ponadto strategia obejmuje rozwój sprzedaży paliw wodorowych oraz LNG/CNG.

Rozwój przez innowacje

Innowacje oraz nowe technologie są kluczowe, aby umocnić pozycję i rozwój działalności Grupy Orlen. Do 2030 r. planowane jest przeznaczenie ok. 3 mld zł na badania, rozwój i innowacje, szczególnie w dziedzinie technologii wodorowych, petrochemii i nowych materiałów, a także zero- i niskoemisyjnych produktów i technologii. Cyfryzacja będzie ważnym elementem przemian wspierającym zwiększenie wydajności produkcji i dystrybucji, ograniczenie wpływu na środowisko i budowanie relacji z klientami. Grupa Orlen wdroży również nowy model zarządzania, dostosowany do zwiększonej skali działania. W 2030 r. Orlen będzie organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

Dług pod kontrolą, dywidenda na rekord

Jak podano, spółka w ramach realizacji strategii będzie korzystać ze zróżnicowanych źródeł finansowania. – Chcemy finansować inwestycje z bieżących środków. Będziemy uważnie zarządzać zadłużeniem. Podtrzymujemy cel, żeby nie przekroczyć wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 2–2,5 x. Chcemy wyjść na rynki obligacji zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Chcemy zwiększać udział finansowania zielonego i zrównoważonego – powiedział Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami PKN Orlen podczas konferencji.

– W czerwcu zapadają nam euroobligacje o wartości 750 mln euro. Zastanawiamy się nad ich refinansowaniem. Jeśli warunki rynkowe będą się nadal tak poprawiać, jak do tej pory, to nie wykluczamy, że w tym roku wyjdziemy z emisją w ramach programu emisji euroobligacji o wartości 5 mld euro – powiedział Perlik.

Koncern przygotował nową politykę dywidendową. Zgodnie z nowymi zasadami będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. Równolegle Orlen wprowadził tzw. dywidendę bazową, której gwarantowany poziom za 2022 r. to 4 zł za akcję. Co więcej, kwota ta będzie sukcesywnie rosła, co roku o 15 gr, by w 2030 r. osiągnąć poziom 5,2 zł za akcję. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej gwarantowanej w skali dekady o 49 proc. Jednocześnie zarząd podjął decyzję, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 r. w wysokości 5,50 zł na jedną akcję.

Efektem finansowym realizacji strategii ORLEN2030 będzie podwojenie wyniku EBITDA do ponad 60 mld zł w 2030 r., z czego ok. 20 mld zł będą generowały obszary „zielone”, czyli odnawialne źródła energii, elektromobilność, biopaliwa oraz biogaz i biometan. Skumulowana EBITDA w latach 2023–2030 przekroczy 400 mld zł, z czego 110–120 mld zł będzie pochodziło z wydobycia i obrotu gazem, 80–90 mld zł z rafinerii, 30–40 mld zł z petrochemii, 80–90 mld zł z energetyki konwencjonalnej i sieci, 50–60 mld zł z zielonej energetyki, a 40–50 mld zł ze integrowanego detalu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X