Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Listopad 2022

Najnowsze zmiany w prawie
Najnowsze zmiany w prawie, fot. Shutterstock
Oto nowe zmiany w prawie i kalendarium przedsiębiorcy.

Dodatki do ogrzewania

20 września weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przewiduje ona pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania. Ustawa wprowadza:

1. mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające ciepło średnich cen wytwarzanego ciepła, zwanych „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”, dla których przyjmuje się wartość: 

  • 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym 
  • 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach 

2. rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło i stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, a także możliwość udzielenia przez gminę takiemu przedsiębiorstwu dodatkowej rekompensaty 

3. wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia. Wnioski o dodatek węglowy już złożone i nierozpatrzone, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach. 

Pomoc po skażeniu Odry

30 września z mocą od 1 sierpnia zaczęła obowiązywać Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Określa ona zasady ustalania prawa do wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego. Przysługuje ono płatnikowi składek (ZUS), który spełnia łącznie następujące warunki:

1. prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i był zgłoszony jako płatnik składek

2. w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, przychód z działalności w miesiącu, który wskaże Rada Ministrów, uzyskał niższy o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

3. do 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca

4. do 31 lipca 2022 r. zgłosił do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia kody PKD i powiaty przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia pieniężnego, a także miesiąc, za który ono przysługuje. Prawo do niego jest ustalane przez ZUS, który również je wypłaca. Za każdego ubezpieczonego przysługuje świadczenie w kwocie 3010 zł.

Wyroby spirytusowe, co się zmienia w przepisach

30 października weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona unijne przepisy m.in. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych.

I tak, nadzór nad procesem leżakowania i etykietowania napojów spirytusowych będzie sprawować teraz Krajowa Administracja Skarbowa, natomiast dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma...

Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów

Masz już prenumeratę? Zaloguj się

Kup prenumeratę cyfrową, aby mieć dostęp
do wszystkich tekstów MyCompanyPolska.pl

Wykup dostęp

Co otrzymasz w ramach prenumeraty cyfrowej?

  • Nielimitowany dostęp do wszystkich treści serwisu MyCompanyPolska.pl
  •   Dostęp do treści miesięcznika My Company Polska
  •   Dostęp do cyfrowych wydań miesięcznika w aplikacji mobilnej (iOs, Android)
  •   Dostęp do archiwalnych treści My Company Polska

Dowiedz się więcej o subskrybcji

My Company Polska wydanie 11/2022 (86)

Więcej możesz przeczytać w 11/2022 (86) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ