Misja: pogrążyć rosyjską gospodarkę

Rosja
Wielka Brytania wprowadza sankcje na eksport towarów do Rosji, fot. shutterstock.
Utrudnianie Rosji wskrzeszenia jej gospodarki to misja wielu krajów z całego świata. Ciężkie działa przeciwko Kremlowi wytoczyła także Wielka Brytania.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Na stronie internetowej rządu Zjednoczonego Królestwa przedstawiono listę towarów, które są objęte zakazem wywozu do Rosji, w związku z jej agresją na Ukrainę. Do dawnego kraju carów przerwane zostaną dostawy m.in. technologii związanych z rafinacją ropy naftowej, dodatkowych towarów i technologii dla kluczowych gałęzi przemysłu oraz paliwa do silników odrzutowych.

Zakazy dla brytyjskich eksporterów

Brytyjscy eksporterzy otrzymali również zakaz dostaw i dostarczania, udostępniania i przekazywania towarów i technologii związanych z represjami wewnętrznymi, towarów i technologii związanych z bronią chemiczną i biologiczną oraz towarów i technologii morskich.

To wszystko ma zadać rosyjskiej gospodarce dotkliwe ciosy w taki sposób, by ta nie mogła udźwignąć kosztów wojny na Ukrainie. Dodatkowo w Rosji rosną niepokoje społeczne, bo propaganda nie jest w stanie przykryć pewnych faktów. Sytuacja ekonomiczna Rosjan jest coraz gorsza. Do końca roku w Rosji będzie 6 mln bezrobotnych, co zbliży wysokość stopy bezrobocia do tej z trudnych lat przemiany gospodarczej po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Nike wycofuje się z Rosji

Jak informuje Agencja Reutera Rosja zamierza w najbliższych tygodniach wprowadzić przepisy umożliwiające Kremlowi zajmowanie zagranicznych aktywów i nakładanie sankcji karnych. To spowodowało lawinową odpowiedź zachodnich firm, które do tej pory nie wycofały się z kraju putinowskiej dyktatury. Jedną z takich firm jest NIKE.

Państwa U-11 już wygrały

Obecne wyliczenia Banku Światowego pokazują, że Rosja gospodarczo (pod względem PKB) jest słabsza niż 11 krajów środkowoeuropejskich. Chodzi o grupę: Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Rumunia i Bułgaria i Polska.
Śmiech historii polega na tym, że kraje te były wcześniej pod wpływem Związku Radzieckiego, który hamował ich rozwój. Wyzwolone spod rosyjskiej kurateli umocniły się ekonomicznie i dołączyły do europejskiej elity.
W rezultacie według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2023 r. PKB wyżej wymienionych państw ma być już o 25 proc. większy niż PKB Rosji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ