Miliardy na innowacje i transformację przedsiębiorstw

Byrska
Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.
Jeszcze do niedawna inwestowanie w innowacyjne rozwiązania było poza zasięgiem wielu przedsiębiorstw, głównie ze względu na przekonanie, że aby inwestować w innowacje, należy posiadać ogromne zaplecze kapitałowe. Dzisiaj nie tylko zmienia się podejście do innowacji, ale też zwiększa się dostęp do bezzwrotnych środków, które te innowacje mogą sfinansować.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2023 (92)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Gdy słyszymy słowo „innowacja”, wyobrażamy sobie wielkie przedsięwzięcia pozwalające na zdobycie pozycji lidera branży i osiągnięcie dominującej pozycji na rynku. Zapominamy jednak o tym, że jest wiele procesów dotyczących funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które również są innowacjami w produktach, procesach, systemie sprzedaży czy też organizacji przedsiębiorstwa. I to właśnie te innowacje rzutują na wzrost konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw.

Równocześnie mikro, małe i średnie firmy muszą wdrażać rozwiązania technologiczne, które pozwolą im dostosować się do strategii Zielonego Ładu promowanej przez Unię Europejską. Brak inwestycji w technologie przyjazne środowisku naturalnemu może oznaczać dla przedsiębiorstw nie tylko ograniczenia w sprzedaży wytwarzanych produktów i usług, ale również może stanowić barierę w pozyskaniu nowych kontrahentów oraz utrzymaniu dotychczasowych rynków zbytu. 

– Już dzisiaj przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu bezzwrotnych dotacji i zwrotnych instrumentów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Z myślą o transformacji przedsiębiorstw przygotowano na lata 2021–2027 ok. 76 mld euro na realizację projektów inwestycyjnych umożliwiających wdrażanie innowacji, automatyzację i robotyzację produkcji, cyfryzację przedsiębiorstw, prace badawczo-rozwojowe, inwestycje w termomodernizację budynków, odnawialne źródła energii lub zmniejszenie emisyjności – mówi Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Aby wdrożyć w firmie nową technologię i uzyskać nowy lub znacząco ulepszony produkt czy usługę, możemy skorzystać z kredytu technologicznego z bezzwrotną dotacją w wysokości nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Wdrażana technologia musi mieć formę prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wnioski przyjmowane są do końca maja tego roku. 

Dla przedsiębiorstw zainteresowanych innowacjami, które nie zdążą w tym terminie złożyć wniosku o dofinansowanie projektu w ramach kredytu technologicznego, interesującą alternatywą jest kredyt z gwarancją Biznesmax. Jest on skierowany do firm, które spełniają jedno z kryteriów innowacyjnych lub ekologicznych. W przypadku ścieżki ekologicznej przedsiębiorca musi wykazać osiągnięcie efektu ekologicznego, czyli np. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub cieplnej, pokrycie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródła alternatywnego, redukcje odpadów w procesie produkcyjnym. Przykładowe projekty możliwe do realizacji to m.in.: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na własny użytek, termomodernizacja budynków, wprowadzanie technologii magazynowania energii, systemów zamkniętego obiegu wody, czy systemów zarządzania energią.

– Bank Pekao S.A. oferuje wiele rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa. W procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Ponadto, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, pomagamy klientom przygotować wniosek aplikacyjny oraz nadzorujemy działania skutecznego pozyskania środków z dotacji.

W związku z obowiązującą nas tajemnicą bankową, gwarantujemy pełne bezpieczeństwo procesów oraz informacji dotyczących innowacyjnych rozwiązań dla firmy – podsumowuje Dominika Byrska.

My Company Polska wydanie 5/2023 (92)

Więcej możesz przeczytać w 5/2023 (92) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ