Kryzys energetyczny nie zmienia podejścia funduszy? Połowa firm chce dekarbonizować portfele

Fundusze VC
Fundusze VC będą dekarbonizowały portfele, fot. Shutterstock
Ponad 40 proc. ankietowanych funduszy private equity z Europy Środkowej planuje w przyszłości rozwój swoich działań w zakresie dekarbonizacji portfeli - wynika z najnowszego raportu firmy Deloitte.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Czynniki związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i kwestiami pracowniczymi oraz ładem korporacyjnym (ang. environmental, social and governance) determinują działania 71 proc. inwestorów private equity pochodzących z Europy Środkowej. Wyniki badania opracowanego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey pokazują wzrost odsetka przedsiębiorstw, które wdrożyły strategię inwestycyjną uwzględniającą kwestie ESG. Blisko czterech na pięciu ankietowanych deklaruje podjęcie działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Kryzys energetyczny funduszom niestraszny?

Rosnąca świadomość społeczna w zakresie wpływu podmiotów gospodarczych na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz wzrost znaczenia ładu korporacyjnego determinują decyzje podmiotów inwestujących w spółki prywatne. O ile do niedawna czynniki ESG były traktowane jedynie jako dodatkowa koncepcja uzupełniająca działalność biznesową, dzisiaj coraz częściej stają się one integralnym elementem strategii rozwoju. Jak wynika z badania Deloitte, 53 proc. inwestorów private equity pochodzących z Europy Środkowej zdecydowało się na wdrożenie strategii inwestycyjnych uwzględniających ESG. To o 20 punktów procentowych więcej w porównaniu do poprzedniej edycji badania.

- W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy pozytywny trend, potwierdzający wzrost znaczenia czynników ESG w biznesie dla uczestników niepublicznego rynku kapitałowego. Wynika to z m.in. rosnącej liczby regulacji prawnych, takich jak obowiązek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju oraz postawy samych interesariuszy funduszu oczekujących zaangażowania w kwestie środowiskowe i społeczne. W najbliższej przyszłości coraz więcej inwestorów private equity będzie traktowało ESG jako jeden z ważniejszych kierunków rozwoju – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Ile potrwa kryzys energetyczny?

Fundusze chcą ograniczyć ryzyko inwestycyjne

Czterech na dziesięciu ankietowanych traktuje ESG jako sposób na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, który w przyszłości może pomóc również zwiększyć atrakcyjność prowadzonych inwestycji. Dla 37 proc. badanych implementacja czynników związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz ładem korporacyjnym jest przede wszystkim strategią kreacji wartości spółek portfelowych. Blisko jedna czwarta uczestników ankiety wciąż nie podjęła działań zmierzających do uwzględnienia ESG w swoich strategiach, aczkolwiek 14 proc. ankietowanych przyznało, że planuje zwrot w tym kierunku w najbliższych latach (o 5 p.p. więcej w stosunku do poprzedniej edycji badania). Podmioty sceptyczne wobec czynników wynikających z filozofii zrównoważonego rozwoju stanowią zdecydowaną mniejszość. 4 proc. badanych uważa je za koszt, z kolei 6 proc. nie zamierza w najbliższej przyszłości implementować wytycznych ESG.

Fundusze private equity, które działają na rzecz osiągnięcia net-zero lub planują dekarbonizację swojej działalności w najbliższych latach, stanowią niecałe 40 proc. wszystkich ankietowanych. Nieco więcej ankietowanych przyznało, że pomimo braku dotychczasowego zaangażowania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego w przyszłości planuje podjęcie takich działań. Jedynie 6 proc. uczestników ankiety stwierdziło, że w najbliższych latach nie będzie podejmować takich aktywności.

Fundusze postawią na ESG, ale jeszcze nie teraz

- Do tej pory tylko 14 proc. funduszy private equity z Europy Środkowej zaczęło działać w kierunku dekarbonizacji. Oznacza to, że sektor ten ma jeszcze sporo do nadrobienia, szczególnie że w najbliższych latach firmy będą czuły presję na dążenie do neutralności klimatycznej. Chodzi tu nie tylko o oczekiwania rynku czy regulatorów, ale również potencjalnych pracowników, którzy coraz częściej spodziewają się od pracodawcy działań z zakresu ESG. W efekcie zmiany sposobu funkcjonowania będzie można zaobserwować nie tylko wśród inwestorów, ale również u spółek wchodzących w skład ich portfeli – mówi Katarzyna Średzińska, starszy manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte.

ZOBACZ RÓWNIEŻ