Liczba kredytow hipotecznych spadła o ponad 5 proc.

EAST NEWS EAST NEWS
W III kwartale 2015 roku banki udzialiły 43,95 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,7 mld zł. W ujęciu kwartalnym znacza to spadek wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych o 3,52proc., natomiast ich liczby - o 5,05 prpoc..

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W III kwartale 2015 roku banki udzialiły 43,95 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,7 mld zł. W ujęciu kwartalnym znacza to spadek wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych o 3,52proc., natomiast ich liczby - o 5,05 prpoc.

Na koniec III kw. 2015 roku łączna wartość zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 370,63 mld zł, co oznacza spadek w ujęciu nominalnym o 3,409 mld zł (0,91%) w porównaniu do II kwartału bieżącego roku.

"Główną przyczyną tego spadku, pomimo przyrostu w tym okresie liczby czynnych kredytów o wartości przekraczającej 4,2 mld zł, były wahania kursu franka szwajcarskiego, co przy znaczącym udziale w portfelu kredytów denominowanych w tej walucie spowodowało spadek poziomu zadłużenia gospodarstw domowych" - czytamy w raporcie ZBP.

W okresie od stycznia do września 2015 roku banki podpisały 132 618 umów o łącznej wartości 28,740 mld zł. Rok wcześniej było to 131 094 kredytów o wartości 27,663 mld zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY