Kolejne rekordy branży leasingowej

Szymon Kamiński, prezes zarządu BZ WBK Leasing. Fot. Materiały prasowe Szymon Kamiński, prezes zarządu BZ WBK Leasing. Fot. Materiały prasowe
Rok 2017 był kolejnym, w którym branża leasingowa odnotowała rekordowe wyniki. Łączna wartość sfinansowanych środków trwałych wyniosła 67,8 mld zł, czyli 15,7 proc. więcej niż przed rokiem. To było również najlepsze 12 miesięcy w historii BZ WBK Leasing, który sfinansował środki trwałe warte blisko 4,2 mld zł i niezmiennie pozostaje liderem finansowania maszyn i urządzeń.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Druga połowa roku przyniosła długo wyczekiwane ożywienie w inwestycjach. Ponad 20-procentowy wzrost wartości sfinansowanych maszyn i urządzeń może wskazywać na trend, który będzie podtrzymany przez najbliższe lata.

– Okres intensywnych inwestycji w maszyny i urządzenia ponownie się rozpoczyna. Jako lider rynku finansowania maszyn i urządzeń obserwujemy znacząco poprawiającą się koniunkturę i oczekujemy roku jeszcze lepszych wzrostów. Oczekujemy, że nasze wzrosty w finansowaniu maszyn i urządzeń w tym roku znacząco przekroczą 20 proc. dynamiki – mówi Szymon Kamiński, prezes zarządu BZ WBK Leasing. W tym roku głównym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi w tym obszarze będzie wykorzystanie środków z trwającej perspektywy unijnej. Otrzymanie tych środków jest warunkowane dodatkowymi formami finansowania, a wśród nich najbardziej atrakcyjne są nasze produkty, co potwierdzają klienci i wzrosty naszego portfela – dodaje Szymon Kamiński.

Prezes BZ WBK Leasing podkreśla, że udział kategorii maszyn i urządzeń w ogólnych wynikach sektora będzie rósł. Liderem tego segmentu jest BZ WBK Leasing, który w 2017 r. sfinansował maszyny i urządzenia o łącznej wartości niemal 2 mld zł.

Branża leasingowa wspiera rozwój rolnictwa

Ożywienie widać również w rolnictwie, gdzie BZ WBK Leasing sfinansował maszyny i urządzenia o łącznej wartości 726 mln zł, co oznacza blisko 44-procentowy wzrost r.d.r.

– Możliwości inwestycyjne polskich rolników rosną, a my stale poszerzamy ofertę, aby realizować ich potrzeby. Tylko w grudniu portfolio naszych usług powiększyło się o finansowanie fabryczne produktów Farmtrade i SaMASZ. To będzie kolejny rok pod znakiem wzrostów inwestycji polskich rolników – podkreśla Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej w BZ WBK Leasing.

Rynek motoryzacyjny i leasing rosną razem

Motorem napędowym branży leasingowej pozostają pojazdy, które odpowiadają za ok. 70 proc. łącznego wyniku sektora. Wartość finansowania pojazdów wyniosła ponad 47,3 mld zł, czyli 15 proc. więcej r.d.r.

W 2017 r. na polskie drogi wyjechało najwięcej nowych samochodów od 1999 r. i 16,1 proc. więcej niż w 2016 r. Sukces generowany był przede wszystkim przez zakupy klientów instytucjonalnych. W grudniu 2017 r. ich udział w strukturze zakupów nowych aut osobowych wyniósł aż 71,2 proc.

Jak wskazują dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w całym 2017 r. w Polsce zarejestrowano 60 990 szt. aut ciężarowych o masie do 3,5 t (wzrost o 2 proc. r.d.r.) i 29 951 pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t (wzrost o 4,7 proc. r.d.r.).

– Warto odnotować, że dynamika wzrostu rynku leasingu w każdej z trzech kategorii aut jest wyższa niż dynamika wzrostu liczby rejestracji – mówi Tomasz Sudaj. – Dane Związku Polskiego Leasingu wskazują, że wartość sfinansowanych pojazdów osobowych urosła o 25,6 proc., ciężarowych do 3,5 t – o 6,5 proc., a ciężarowych powyżej 3,5 t – o 11,5 proc. Różnica w skali wzrostu jest potwierdzeniem rosnącego znaczenia leasingu jako formy finansowania. Dobra koniunktura sprzyja rozwojowi i korzystają na tym przedsiębiorcy skłonni inwestować w firmę z wykorzystaniem wszystkich efektywnych form finansowania – podkreśla Tomasz Sudaj.

Obszarem, na który coraz częściej zwracają uwagę firmy leasingowe są pojazdy ekologiczne. – Rynek leasingu, który odpowiada za coraz większą część finansowania nowych pojazdów, nie może ignorować znaczących rynkowych trendów. A takim jest zwrot ku ekologii. Cieszę się, że to właśnie BZ WBK Leasing jest polskim pionierem w tym obszarze. Sfinansowanie 10 elektrycznych autobusów dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie to jeden z naszych najciekawszych projektów minionego roku – komentuje Tomasz Sudaj.

A jaki będzie rok 2018? – Głównymi silnikami wzrostu będą konsumpcja prywatna, wspierana świetną sytuacją rynku pracy i wysokim wzrostem dochodów oraz inwestycje przedsiębiorstw. Przewidujemy solidne wzrosty zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Rok 2018 będzie jeszcze lepszy dla przedsiębiorców niż 2017 – podsumowuje Szymon Kamiński.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY