Gwarantujemy równe szanse

Agnieszka Kłos-Siddiqui
Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezeska zarządu Provident Polska, fot. materiały prasowe.
Provident jest nie tylko liderem branży w kwestiach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także wyznacza standardy w tej dziedzinie – mówi Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezeska zarządu Provident Polska.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 4/2023 (91)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W czerwcu ubiegłego roku została pani pełnomocniczką zarządu Pracodawców RP ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Takie funkcje ma wiele światowych firm i korporacji. W Polsce to wciąż rzadkość.

Mam nadzieję, że jako Provident jesteśmy liderem nie tylko naszej branży, ale także wyznaczamy standardy w kwestiach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Byliśmy jedną z pierwszych 14 firm, które podpisały Kartę Różnorodności w Polsce. Dzielenie się dobrymi praktykami jest dla nas niezwykle ważne, dlatego jako jedyna firma z branży co dwa lata przygotowujemy raport CSR przedstawiający nasze działania, także na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

A co objęcie tej funkcji oznacza dla pani? 

Postrzegam to jako szansę, by jeszcze aktywniej działać na rzecz budowania pozycji kobiet w biznesie i reprezentować ich ambicje. Wierzę, że to właśnie równowaga na wszystkich szczeblach pozwala w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w zespole, a tym samym prowadzi do osiągania sukcesów w biznesie.

Znaczna część kadry menedżerskiej w Providencie to kobiety. Jak to doświadczenie wpływa na pani działalność na tym stanowisku? 

Provident każdemu pracownikowi gwarantuje równe szanse na każdym etapie kariery w naszej firmie. Pracowników oceniamy wyłącznie pod względem kompetencji i jakości wykonywanej pracy. Dzięki takiemu podejściu udało nam się stworzyć organizację, w której kobiety i mężczyźni mają taką samą szansę na zasiadanie w zarządzie. To doświadczenie pozwoliło mi wypracować zestaw wartości i dobrych praktyk, które chcę przekazywać dalej, niezależnie od pełnionego stanowiska. Dzięki temu, że kieruję właśnie taką organizacją, mogę pokazywać innym liderom i liderkom, że taki model zarządzania jest wydajny i korzystny dla wszystkich: pracowników, organizacji i klientów, którzy otrzymują najwyższą jakość usług.

Zainaugurowała pani swego czasu ważny projekt „Siła Kobiet Providenta”. Czy mogłaby pani o nim opowiedzieć? A także o tym, jakie przyniósł on rezultaty? 

Projekt „Siła Kobiet Providenta” powstał jako odpowiedź na konkretne wyzwania, które zidentyfikowaliśmy w naszej firmie. W naszym departamencie sprzedaży znacznie więcej stanowisk kierowniczych zajmowali mężczyźni, a wewnętrzne badania pokazały, że kobiety nie starają się o awans, bo nie mają przekonania o możliwości pogodzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym. Nie są także pewne swoich kompetencji i wiedzy. Dlatego wystartowaliśmy z wewnętrznym programem Siła Kobiet Providenta. Podczas spotkań poruszono tematy takie jak: przywództwo kobiet, budowanie siatki wsparcia czy rozpoznawanie swoich mocnych stron, przede wszystkim na podstawie testu Gallupa i praktycznych warsztatów. Kampania pozwoliła nam także na poznanie motywacji i aspiracji kobiet zatrudnionych w Providencie. 

Duże firmy, takie jak Provident, pod względem polityki różnorodności mogą korzystać ze swoich doświadczeń i dobrych praktyk wypracowanych przez lata na Zachodzie. A jak można pomóc tym mniejszym firmom, polskim, może spoza dużych miast, które nie mają takich wzorców?  

Przełożenie dobrych praktyk na realia, w których funkcjonują firmy, jest niezwykle ważne. Jako część międzynarodowej korporacji także mierzymy się z tym wyzwaniem, chociażby ze względu na różnice w polskim i brytyjskim porządku prawnym. Jednak w przypadku mniejszych organizacji budowanie polityki różnorodności na pewno jest trudniejsze, także ze względu na mniejsze zasoby, którymi te firmy dysponują. Ważnym elementem dostosowywania projektów jest poznanie potrzeb grupy docelowej. W tym przypadku istotne jest zidentyfikowanie barier, które uniemożliwiają kobietom z mniejszych miejscowości budowanie swojej kariery w satysfakcjonujący sposób. 

 

My Company Polska wydanie 4/2023 (91)

Więcej możesz przeczytać w 4/2023 (91) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ