GfK: Nastroje konsumenckie rosną. To kolejna poprawa wyniku

Nastroje konsumenckie coraz lepsze. Nastawienie młodzieży ciągnie wykres w górę.
Nastroje konsumenckie coraz lepsze. Nastawienie młodzieży ciągnie wykres w górę. / Fot. wygenerowana przez AI.
Polscy konsumenci coraz lepiej oceniają stan swoich finansów i z większym optymizmem patrzą w przyszłość – własnego i krajowego budżetu. W górę wędruje także większość pozostałych wskaźników Barometru Nastrojów Konsumenckich. A największa w tym zasługa młodzieży. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w maju 2024 r. wyniósł 3,6 pkt, co oznacza wyraźny wzrost, o 2,3 jednostki w stosunku do kwietnia. To tym samym najlepszy wynik Barometru w tym roku i od wielu lat. Ostatni raz na wyższym poziomie wskaźnik znalazł się jeszcze przed pandemią, we wrześniu 2019 roku.

Wciąż w dużo gorszych nastrojach konsumenckich znajdują się przedstawiciele większości państw unijnych. W ich przypadku średnia wyniosła -13,2, czyli tylko pół jednostki lepiej niż przed miesiącem.

Ocena nastrojów konsumentów znacznie lepsza niż przed rokiem

Z danych GfK – An NIQ Company wynika, że w maju br. poprawiła się większość kluczowych wskaźników barometru – zarówno w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej kraju, jak i własnych portfeli. Podobnie jak przed miesiącem prezentuje się nasza skłonność do wydatków na dobre trwałe (12,8 jednostek). Znacznie większe zmiany wciąż możemy zauważyć w perspektywie długofalowej. Przed rokiem składowe barometru były nawet o kilkadziesiąt jednostek gorsze. Dla przykładu przyszłą sytuację ekonomiczną kraju ocenialiśmy na -24,5, a obecnie jest to -5,7. Zmiany na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy są już jednak minimalne.

W maju, podobnie jak przed miesiącem, w wyraźnie lepszych nastrojach konsumenckich znajdowali się mężczyźni. Wciąż bardzo duże różnice zaobserwować można w przypadku podziału na wiek – sięgają one ponad 40 jednostek. W najlepszych nastrojach konsumenckich niezmiennie znajdują się ludzie młodzi (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik to nawet 29,3 na plusie. Dla porównania badani z grupy 50-59 i powyżej 60 lat odnotowali średnik wskaźnik nastrojów na poziomie sięgającym kolejno -11,4 i -6,6 jednostki.

Nastroje konsumencie młodych Polaków poprawiają ogólny wynik 

– W ostatnich miesiącach jeszcze mocniej odznaczyły się dwie prędkości Barometru, którego dodatni tegoroczny wynik napędza młodzież. Gdyby nie oni – młodzi konsumenci – wciąż znajdowalibyśmy się pod kreską. Co jest przyczyną tak dużych różnic? Przede wszystkim zakres i skala wydatków. Osoby w wieku 15-22 to w zdecydowanej większości konsumenci, którzy nie rozporządzają jeszcze w 100% własnym portfelem. Wraz z wiekiem zakres kosztów, odpowiedzialności i świadomości zwiększa się i nasz konsumencki optymizm ulatuje. Nie zmienia to faktu, że młodzież to także ważna grupa nabywców, która w znacznej mierze wpływa na wybory zakupowe swoich rodziców, dziadków i starszych znajomych. A handel widzi, że obecnie patrzą oni na rynek przez różowe okulary i z pewnością nie pozostaje na to obojętny – mówi Michał Pawelczyk, Project Manager w GfK – An NIQ Company.

W maju 2024 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 10-15 maja 2024 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna Barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

ZOBACZ RÓWNIEŻ