FORUM WIZJA ROZWOJU. Patrzymy na długoterminowe cykle

fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe 28
Większość naszej produkcji odbywa się w Polsce, ale to za granicą sprzedajemy większość naszych produktów. Dlatego globalna koniunktura gospodarcza jest kluczowym wskaźnikiem dla naszych inwestycji – mówił prezes KGHM Marcin Chludziński na II Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 8/2019 (47)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Największe wydarzenie gospodarcze w Polsce północnej miało miejsce 24–25 czerwca w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej. W sumie odbyło się 100 paneli, w których udział wzięło 500 ekspertów. Forum, pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego skoncentrowało się na najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed rodzimą gospodarką: od innowacji poprzez elektromobilność, energetykę i automatyzację przedsiębiorstw po społeczną odpowiedzialność biznesu.

Tematem panelu otwierającego Forum były „Czynniki stymulujące inwestycje”. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech liderów polskiej gospodarki: KGHM Polska Miedź, PKN Orlen i Grupy Lotos oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, sytuującego się w tym gronie jako bank rozwoju.

Prezes KGHM Marcin Chludziński mówił, że istotnym parametrem dla Grupy jest makroekonomia: – Widzimy to też w Polsce; rekordowa od wielu lat produkcja przemysłowa czy sprzedaż detaliczna w małych firmach. Można powiedzieć, że polityka gospodarcza rządu daje nadzwyczajne efekty. W KGHM 20 proc. produkcji sprzedajemy w Polsce, a resztę na świecie, na wszystkich kontynentach, przy czym 80 proc. produkcji odbywa się w Polsce – powiedział prezes KGHM.

Nie oznacza to, że przed miedziowym gigantem nie ma globalnych wyzwań. – Jesteśmy ósmym producentem miedzi na świecie i dobrze wiemy, że metal ten, mimo starań, wciąż nie ma zamiennika w przemyśle budowlanym, energetycznym, czy samochodowym – mówił Marcin Chludziński. – W efekcie przewaga popytu nad podażą jest rzędu 30 proc. i pojawiają się niedobory. Sęk w tym, że od momentu wbicia łopaty w ziemię do końca inwestycji mija 7–8 lat. Nie możemy więc patrzeć na tymczasowe wahania cen, ale długoterminowe cykle – tłumaczył. 

I tu perspektywy dla branży są znakomite, bo sprzyjają temu światowe trendy. – Każde auto elektryczne to 80–100 kg więcej sprzedanej miedzi, zaś każdy generator w morskiej farmie wiatrowej, to 25–30 t miedzi – tłumaczył.

Jego słowa potwierdzają zresztą wyniki. W 2018 r. przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, wynosząc 20 mld zł. EBIDTA Grupy KGHM (czyli zysk przed potrąceniem 

odsetek od zobowiązań) kształtowała się na poziomie blisko 5 mld zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły nieco ponad 1 mld zł, zwiększając się o 472 mln.

Chludziński mówił też o inwestycjach w innowacje: – Związane są one ze zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa i efektywniejszą produkcją. Czyli automatyzacją tego, co się da (systemy informatyczne, teletransmisja, predykcja zdarzeń niebezpiecznych) i budowaniem nowoczesnych centrów kontroli czuwających nad tysiącami czujników, maszyn i ludzi pracujących pod ziemią.

– Skalę i koszty działania możemy kontrolować, a zatem i podwyższać zyski. Dzięki temu w tym roku 4-krotnie zwiększamy wydatki na badania i rozwój, bo widzimy z tego konkretne korzyści – podsumował prezes Chludziński.

Wsparcie dla MSP

Patrycja Klarecka, wiceprezes PKN Orlen, zwróciła natomiast uwagę 

na odpowiedzialność za udane inwestycje. Orlen wydał na inwestycje 14,4 mld zł, co stanowi 4 proc. wszystkich inwestycji w Polsce. – By później móc konkurować na rynkach światowych, musimy inwestować mądrze, bo od tego zależy też poziom wzrostu PKB w kraju. Stąd np. 8,3 mld zł zainwestowaliśmy w kompleks aromatów i fenoli, co zmniejszy nasz import – wyjaśniała. Zapowiedziała też, że do 2020 r. Orlen stworzy własne centrum badawczo-rozwojowe. 

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, przypomniała, że jej instytucja nie tylko konkuruje z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, ile też uzupełnia ich ofertę o nowoczesne instrumenty jak np. poręczenia. I tak zaangażowanie kredytowe BGK w 2018 r. wzrosło o 21 proc. do 34 mld zł, zaś kwota udzielonych gwarancji de minimis, tak ważnych dla MSP, to już 60 mld zł, dzięki którym uruchomiono kredyty na kwotę 109 mld zł. – BGK założono w 1924 r. na potrzeby wspierania rozwoju kraju i tę misję wypełniamy do dziś. A plan premiera Morawieckiego mówi o potrzebie budowania silnego państwa – dodała.

O wyprzedzających krokach myśli też Grupa Lotos, której prezes Mateusz Bonca zauważył, że inwestycje w jego branży amortyzują się nawet przez dekady. – Mamy za sobą inwestycje czysto paliwowe, teraz rozważamy bazy olejowe, gdzie choć wolumeny są mniejsze, to marże większe. Ale inwestujemy i w rynki przyszłości jak LNG czy wodór – zdradził.

– Chciałbym bardzo gorąco podziękować organizatorom, pomysłodawcom, za to nowe forum, które łączy w sobie tak charakterystyczne dla polskiej historii pierwiastki społeczne z elementami rozwoju gospodarczego – mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego wystąpienia w sali plenarnej Akademii Marynarki Wojennej.

 

My Company Polska wydanie 8/2019 (47)

Więcej możesz przeczytać w 8/2019 (47) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ