FinOps: IBM i Apptio dają firmom perspektywy na jeszcze lepszą optymalizację kosztów

FinOps: IBM i Apptio dają firmom perspektywy na jeszcze lepszą optymalizację kosztów
Zarządzanie kosztami i wydajnością aplikacji w chmurze spędza sen z powiek wielu firmom, zmuszając do poszukiwań skutecznych narzędzi FinOps. Według szacunków przedsiębiorstw, około 32% ich wydatków na chmurę jest niewykorzystane, a koszt przestoju aplikacji generującej przychody może wynosić nawet 200 tys. dolarów na godzinę – co zwiększa presję na realizację celów biznesowych bez ponoszenia nadmiernych wydatków*.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowe perspektywy dla firm w obszarze FinOps pojawiły się wraz z ogłoszonym w 2023 roku przejęciem przez IBM firmy Apptio – lidera FinOps, świadczącego usługi dla 1500 klientów, w tym ponad połowy firm z listy Fortune 100. Dzięki tej transakcji nastąpiła integracja dobrze znanych na rynku rozwiązań z portfolio Apptio z narzędziami IBM do optymalizacji kosztów w środowiskach chmurowych. Dwa spośród nich - Apptio Cloudability i IBM Turbonomic – zasługują na uwagę każdej firmy, która poszukuje zaawansowanego FinOps.

„Integrując wiedzę Apptio FinOps z doświadczeniem IBM w obszarze automatyzacji, stworzyliśmy kompleksową platformę do zarządzania technologią. Naszym priorytetem jest poprawa doświadczeń firm w zakresie optymalizacji kosztów IT, ale także budowanie realnej przewagi konkurencyjnej na rynku, czemu sprzyja sięganie po nasze najnowsze osiągnięcia w obszarach AI i automatyzacji” – podkreśla Marcin Klabiński, FinOps Leader, IBM.

Przejrzystość w zarządzaniu zasobami chmury

Apptio Cloudability umożliwia precyzyjne identyfikowanie, kto i w jaki sposób wykorzystuje zasoby w chmurach publicznych. Narzędzie dostarcza również szczegółową analizę kosztów, wspierając efektywne budżetowanie i planowanie wydatków, a także ułatwia maksymalizację korzyści z różnych programów zaangażowania.

Apptio Cloudability pozwala obniżyć koszty chmury o 30% lub więcej dzięki precyzyjnej alokacji 100% kosztów chmurowych oraz zwiększaniu pokrycia rezerwacji do ponad 90%. W ten sposób, Cloudability przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania budżetu chmurowego, pomagając firmom lepiej zarządzać ich cyfrową infrastrukturą.

Maksymalizacja wykorzystania i optymalizacja kosztów

Apptio Cloudability pomaga specjalistom zajmującym się chmurą identyfikować niewykorzystane zasoby chmury za pomocą zaawansowanego wykrywania anomalii. Cloudability przygotowuje również rekomendacje zakupu w ramach zobowiązań chmurowych, co umożliwia dokonywanie lepszych decyzji zakupowych i zarządzanie kosztami.

Z kolei IBM Turbonomic - platforma optymalizacji kosztów chmur hybrydowych - eliminuje konieczność opierania się na przypuszczeniach, oferując rozwiązania oszczędzające czas. Umożliwia ciągłą i automatyczną optymalizację zasobów IT w aplikacjach w każdej warstwie stosu, działając w czasie rzeczywistym i bez potrzeby interwencji człowieka. Dzięki temu Turbonomic pozwala organizacjom zwiększyć efektywność inwestycji w chmurę aż o 33%, jednocześnie redukując o 30% czas poświęcony na prace inżynieryjne.

Zintegrowana platforma FinOps ze wsparciem AI

Turbonomic wprowadza automatyzację kluczowych aspektów FinOps, przynosząc znaczne korzyści w zarządzaniu finansami chmurowymi. Kluczowym elementem tej automatyzacji jest dynamiczna optymalizacja zasobów, która zapewnia elastyczność obciążeń przy jednoczesnym utrzymaniu standardów poziomu usług bez niepotrzebnych wydatków. Platforma integruje optymalizację z cyklem życia aplikacji, oferując ciągłe i efektywne zarządzanie zasobami.

Razem Apptio Cloudability oraz IBM Turbonomic tworzą zaawansowaną, zintegrowaną platformę FinOps opartą na sztucznej inteligencji. Ich synergia pozwala efektywnie łączyć inwestycje chmurowe z wynikami biznesowymi. Dzięki obu rozwiązaniom, firmy mogą nie tylko w pełni wdrożyć i zautomatyzować FinOps, ale również osiągać wyniki biznesowe oparte na danych. Takie podejście prowadzi do znacznych oszczędności i zapewnia ciągłość optymalizacji. Efektami są bardziej świadome decyzje zakupowe i lepsze wykorzystanie płatnych usług oraz programów.

„Apptio Cloudability w połączeniu z IBM Turbonomic to nasza skuteczna odpowiedź na szereg wyzwań w zakresie FinOps. Oddajemy do dyspozycji firm pakiet rozwiązań do kontrolowania wydatków na chmurę, wspierania innowacji i utrzymywania doskonałości operacyjnej. Każdy z tych obszarów jest niezwykle istotny z perspektywy tych firm, które chcą pozostać w czołówce i nadążać za tempem rozwoju technologicznego” – dodaje Kacper Kurowski, Senior IT Specialist, IBM.

Dowiedz się więcej o narzędziach do optymalizacji kosztów w chmurze: IBM Turbonomic.

*Źródło: Flexera State of the Cloud Report, 2022 oraz IDC AIOps and Observability Survey Results Leadership Drives Trust and Expansion.

ZOBACZ RÓWNIEŻ