Crowdfunding na farmy fotowoltaiczne? Firma pozyskała 2,5 mln złotych ale cel jest bardziej ambitny

Farma fotowoltaiki
Farma fotowoltaiki, fot. Adobe Stock
Farmy Fotowoltaiki, firma należąca do grupy Berg Holding pozyskała od inwestorów 2,5 mln złotych. Cel jest bardziej ambitny - ponad 4 mln złotych na budowę instalacji na Podkarpaciu. Trwa emisja akcji na platformie Crowdway.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

12 marca firma poinformowała o podpisaniu kolejnych umów dzierżawy działek na 29 lat w celu budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Wcześniej w lutym i marcu br. zawarły podobne kontrakty, dzięki którym powstaną instalacje o łącznej mocy 4 MW. Umowy podpisały spółki celowe joint venture zawiązanego przez Farmy Fotowoltaiki oraz Columbus Energy.

W dniu 9 marca spółka rozpoczęła emisję crowdfundingową promowaną przez platformę Crowdway. Już kwadrans po starcie kampanii zebrano ponad 1 mln zł. Aktualnie akcje nabyło ponad 550 inwestorów za kwotę przeszło 2,5 mln zł – co oznacza, że spółka osiągnęła już zdecydowanie ponad połowę celu. Farmy Fotowoltaiki planują pozyskać 4,05 mln zł na budowę instalacji w Nagoszynie na Podkarpaciu oraz dalszy rozwój projektów firmy.

Oto nasz raport Zielony Ład, w którym poruszamy m.in. temat inwestycji w fotowoltaikę.

Farmy Fotowoltaiki. Cel to kolejne inwestycje

- Spółka realizuje strategię rozwoju, która zakłada zarówno dzierżawę kolejnych działek, jak i zakup gotowych projektów pod nowe farmy fotowoltaiczne. Tylko w lutym i marcu poinformowaliśmy o dzierżawie nieruchomości, które umożliwią powstanie farm o mocy 7 MW. Środki, które pozyskamy od inwestorów społecznościowych zostaną przeznaczone na realizację instalacji w Nagoszynie oraz pozwolą na dalsze wdrażanie naszego planu wzrostu wartości spółki i jej projektów – mówi Ofka Piechniczek, członek rady nadzorczej Farm Fotowoltaiki, jednocześnie prezes zarządu Berg Holding.

Farmy Fotowoltaiki na przełomie lutego i marca podpisały umowę z autoryzowanym doradcą – Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy, która wesprze proces wejścia spółki na rynek NewConnect. Wcześniej 15 lutego NWZ spółki podjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na wprowadzenie akcji spółki na giełdę. Debiut planowany jest między czwartym kwartałem br., a pierwszym kwartałem 2022 roku. 

W dniu 5 marca br. Farmy Fotowoltaiki poinformowały, że za pośrednictwem spółki zależnej C&F zawarły umowy nabycia 5 projektów fotowoltaicznych, zlokalizowanych na Podkarpaciu, o łącznej mocy 5 MW. 

Aktualizacja strategii działalności spółki

Spółka pod koniec lutego br. poinformowała o aktualizacji strategii rozwoju. Dzięki jej realizacji spółka ma osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat, co łącznie daje kwotę ponad 145 mln zł. Spółka zamierza od 2023 regularnie wypłacać dywidendę w wysokości 90 proc. wolnych przepływów pieniężnych, 10 proc. pozostawiać w formie rezerwy na lata następne.

Farmy Fotowoltaiki planują realizację prac montażowych oraz uruchomienie farmy w Nagoszynie. Spółka zamierza ponadto zainwestować w podmiot działający na rynku fotowoltaiki w formie zakupu udziałów na poziomie 5 – 45 proc. . W latach 2021 – 2022 spółka zrealizuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 1MW do 10MW, natomiast w latach 2022 – 2023 o mocy do 40MW. Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW.

Ponadto Farmy Fotowoltaiki w ramach planowanej strategii zakładają rozwój sieci wykonawczej i dystrybucji przez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi, rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego przez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B oraz budowę bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych lub inwestycjami w branży fotowoltaiki. Ponadto spółka prowadzić będzie działalność edukacyjną w zakresie propagowania ekotechnologii, w tym również współpracę z podmiotami aktywnymi w tym obszarze.

 Strategiczne partnerstwo z Columbus Energy

Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ