Checklista WCAG 2.1 - sprawdź, czy jesteś gotowy na nowe standardy dostępności cyfrowe

WCAG 2.1
WCAG 2.1, fot. materiały prasowe
Dostępność cyfrowa wkrótce obowiązywać będzie większość firm produkcyjnych i usługowych w Polsce. To skutek Dyrektywy Unijnej (UE) 2019/882. Czasu jest niewiele, bo wprowadzenie zmian to wymagający i czasochłonny proces. Wiedzą o tym instytucje publiczne, które mają obowiązek wdrożenia WCAG od 2019 roku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) to zbiór dokumentów publikowanych z inicjatywy World Wide Web Consortium (W3C). Celem standardu WCAG jest zwiększanie dostępności witryn internetowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnianie równouprawnienia wszelkich sposobów korzystania z Internetu.

- Jedną z kluczowych kwestii pojawiających się coraz częściej w kontekście witryn internetowych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności dla jak najszerszego grona użytkowników. Spełnienie kryteriów WCAG pozwala zagwarantować równy dostęp do treści zamieszczanych w Internecie dla wszystkich osób, niezależnie od ich wieku, stanu zdrowia czy oprogramowania lub sprzętu, z jakiego korzystają - Aleksander Makowski, Expert ds. Portali i rozwiązań Content Management System e-point SA.

Przepisy wpływające na biznes

Proces zmian w kierunku WCAG wkrótce dotyczyć będzie również większości przedsiębiorców. W 2019 roku opublikowana została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (Europejski Akt o Dostępności, z ang. European Accessibility Act). Dokument zobowiązuje producentów i usługodawców do zmian w kierunku m.in. poprawy cyfrowej dostępności.

W Polsce za wdrożenie dyrektywy unijnej odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym celu resort prowadzi prace nad projektem ustawy, która w pełni obowiązywać zacznie od 28 czerwca 2025 r. Od tego dnia firmy z obszaru m.in.: handlu elektronicznego, technologii informacyjnych,transportu, finansów i bankowości, importu i dystrybucji oraz telekomunikacji, będą zobligowane do spełnienia nowych ustawowych wymogów. Brak zmian w tym zakresie będzie wiązać się z możliwością nałożenia przez ustawodawcę określonych w prawie kar.

Jak wdrażać standardy WCAG

Przykładem dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań zwiększających dostępność są giganci technologiczni jak Apple czy Google. Kiedy na rynku pojawił się pierwszy iPhone, firma zaczęła rozważać konsekwencje dotyczące wpływu urządzenia z ekranem dotykowym na osoby niewidome. Te rozważania doprowadziły do opracowania pierwszego na świecie czytnika ekranu opartego na gestach — VoiceOver.

Z wykluczeniem cyfrowym od lat skutecznie walczy również Google. Wśród wprowadzonych przez firmę innowacji są m.in.: autouzupełnianie (początkowo zostało wdrożone właśnie dla osób niepełnosprawnych), sterowanie głosowe, czy automatyczne napisy tworzone dzięki technologii machine learning.

Narzędzie ułatwiające utrzymanie dostępności

Przy projektowaniu portalu o wysokiej dostępności konieczne jest kompleksowe podejście. Należy zacząć od zaprojektowania UX i GUI, które po iteracjach pozwoli na stworzenie dostępnego layoutu. Następnie te projekty wizualne trzeba wdrożyć do systemu zarządzania treścią (CMS), który WCAG obsłuży w warstwie funkcjonalnej oraz ułatwi utrzymanie i rozwijanie portalu. Z tych powodów w e-point SA dostosowujemy naszą autorską platformę e-point CMS do wymogów związanych z WCAG.

- e-point CMS powstał na bazie 20 lat doświadczeń w budowie portali lub szerzej doskonałej warstwy experience dla różnych systemów firmy. Jest rozwijany w trzech kluczowych dla biznesu obszarach: funkcjonalność, sprawność działania i bezpieczeństwo. Składa się z wielu modułów, które ułatwiają pracę zespołom biznesowym odpowiedzialnym za sprawną komunikację z klientami, bez konieczności zaangażowania wewnętrznych działów IT. Mając na uwadze rosnące znaczenie cyfrowej dostępności i nadchodzące zmiany prawne ulepszamy nasz produkt pod kątem dostępności zgodnie z wymogami WCAG - Łukasz Trzaska, Dyrektor Rozwoju DXP e-point SA.

Dostępność cyfrowa to szansa dla biznesu

Poza aspektami prawnymi oraz potrzebą dostosowania się do dynamiki transformacji cyfrowej wywołaną COVID-19 kluczową kwestią pozostają czynniki demograficzne, które ukazują zakres problemu. Według dostępnych danych 12 proc. mieszkańców Polski to osoby z niepełnosprawnościami. Mogą one mieć trudności z korzystaniem z usług banków czy sklepów internetowych właśnie przez brak cyfrowego dostosowania do ich potrzeb.

Szczęśliwie, wiele firm już teraz stara się wdrożyć standardy WCAG ze względu na chęć dotarcia do jak największej liczby klientów, a także spełnienia wytycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG). To pokazuje, że dostępność to nie chwilowy temat, a globalny trend związany z demokratyzacją cyfrową, który traktowany jest na równi z innymi celami, aby odpowiedzieć na cyfrowe potrzeby ludzi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ